Seminář na téma proexportní podpora mimoevropským zemím poradil podnikatelům

Dne 11. února 2019 uspořádala v prostorách Petschkova paláce exportní agentura Ministerstva průmyslu a obchodu CzechTrade seminář pod názvem Jak úspěšně exportovat do Spojených arabských emirátů, Egypta a Maroka, který cílil především na potenciální české zájemce z řad podnikatelů do těchto zemí.Hlavními body programu byly informace o možných formách podpory českých podnikatelů ze strany agentury CzechTrade v SAE, Egyptu a Maroku. Své aktivity v rámci podpory exportu mělo možnost představit i Oddělení Afriky, Asie a Austrálie, pod které všechna tři sledovaná teritoria spadají.

Seminář zahájili pracovníci Oddělení Afriky, Asie a Austrálie, které v rámci Odboru zahraničně ekonomických politik II zpracovává obchodně politickou činnost vůči SAE, Egyptu i Maroku. Kromě jiného bylo zmíněno: „Ve vztahu k těmto státům se podílíme na přípravě pozic pro společnou obchodní politiku EU. Ve spolupráci s ostatními odbory MPO, spolupracujeme při přípravě instrukcí, rámcových pozic a stanovisek pro jednání příslušných pracovních skupin Rady EU. Zároveň s ohledem na dvoustranné obchodně ekonomické vztahy sledujeme v rámci daného teritoria provádění hospodářských dohod a také subregionální obchodně ekonomickou agendu. Rovněž expertně zajišťujeme podnikatelské mise a připravujeme podklady pro jednání státních představitelů“.

Jako další se ujal slova exportní konzultant CzechTrade Martin Šmejc, který přiblížil celkovou strategii agentury CzechTrade v souvislosti s jejími nabízenými službami. Na toto vystoupení navázal vedoucí Trade Sales v Komerční bance, Tomáš Rak, jenž shrnul možnosti obchodního a exportního financování pro české podnikatele. Následně vystoupili ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade v Dubaji, Káhiře a Casablance. Nejprve Michal Nedělka přiblížil exportní potenciál SAE a poté Pavel Kalina uvedl tematiku podnikatelského prostředí a obchodu v Egyptě. Jako poslední se ujal slova Tamer El-Sibai, který vede kancelář v Maroku.

Všichni tři přednášející čerpali z vlastních bohatých zkušeností a přiblížili obchodní a kulturní zvyklosti z daných teritorií. Zajímavé byly nepochybně podněty k vstupní strategii na trh spojené jak s překážkami, tak s velkými obchodními příležitostmi v SAE, Egyptu i Maroku. Po těchto vystoupeních proběhly individuální konzultace českých firem se zástupci zahraničních kanceláří agentury CzechTrade a Oddělení Afriky, Asie a Austrálie.

Ministerstvo průmyslu a obchodu aktivně podporuje akce tohoto typu zaměřené na zajímavé semináře a konference s tematikou exportu do mimoevropských zemí.

Fotografie poskytnuta MPO ČR.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme