Senegal plánuje urychlit realizaci prioritních projektů pro rozvoj země

V Senegalu existuje vzhledem k příznivému politickému i ekonomickému klimatu a úsilí vlády o rychlý rozvoj země celá řada příležitostí pro české společnosti. Mezi priority 2. etapy vládního rozvojového plánu na roky 2019–2023 patří mimo jiné rozvoj dopravní sítě, zdravotnictví, modernizace zemědělství, elektrifikace a služby.V posledních letech Senegal zaznamenává silný růst ekonomiky přes 6 % HDP. Senegalská vláda zveřejnila v roce 2014 Plán rozvoje Senegalu, který identifikoval hlavní priority pro rozvoj země. Prezident Macky Sall na začátku svého 2. funkčního období klade důraz na rychlou realizaci prioritních projektů 2. etapy rozvojového plánu Senegalu na období 2019–2023.

V hodnocení podnikatelského prostředí Doing Business, které každoročně vypracovává Světová banka, se Senegal mezi roky 2014 a 2018 zlepšil o 15 míst. Zlepšení podnikatelského prostředí je jednou z priorit současné vlády a uvedené výsledky Doing Business jsou pozitivním signálem i pro české společnosti, které se zajímají o senegalský trh.

Mezi roky 2016 a 2018 se vývoz z ČR do Senegalu skoro zdvojnásobil z hodnoty 228 milionů Kč v roce 2016 na 446 milionů Kč v roce 2018. Dovoz ze Senegalu do ČR je mnohem nižší a v roce 2018 představoval pouze 30 milionů Kč. Saldo obchodní výměny ČR se Senegalem je výrazně kladné a v roce 2018 činilo 415 milionů Kč. Mezi hlavní vývozní položky do Senegalu patří bavlněné tkaniny, oděvní doplňky, přístroje a stroje, vozidla, sklo a keramika. Ze Senegalu se dováží především ovoce, zelenina, nerostné suroviny, ryby a plody moře.

Pro české firmy se otevírá v prosperující senegalské ekonomice řada příležitostí, příkladem může být výstavba a rekonstrukce 5 regionálních letišť firmou Transcon Electronic Systems. Zároveň může Senegal svou polohou a infrastrukturou představovat i pomyslnou bránu pro export českého zboží do okolních zemí západní Afriky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dakaru (Senegal). Autor: Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Senegal | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme