Senegalské zemědělství se rychle rozvíjí

Agrární sektor Senegalu zaznamenává rychlý rozvoj. Jeho produkce vzrostla v minulých letech o desítky procent a zemědělství se podílí na hrubém domácím produktu zhruba 8 %. Vláda podporuje v rámci rozvojové strategie větší farmy i rodinné zemědělství. Pro české firmy se tak otevírají nové příležitosti – mohou nabídnout své know-how a technologie v široké škále oborů od pěstování plodin přes chov domácích zvířat až po potravinářský průmysl.Zemědělství má v senegalské ekonomice důležitou roli, společně s rybolovem a těžbou nerostných surovin patří k hlavním odvětvím hospodářství. Agrární sektor zaměstnává mezi 50 až 70 % pracujícího obyvatelstva. Celková zemědělská produkce výrazně vzrostla v polovině této dekády – například v roce 2016 se zvýšila oproti roku 2015 o více než 12 % a o rok dříve dokonce o 32 % oproti roku 2014.

Senegalská vláda klade v rámci rozvojové strategie důraz mimo jiné na zpracování arašídů, realizaci 150–200 malých projektů rodinného zemědělství, 100–150 velkých projektů s vysokou přidanou hodnotou a chov dobytka. Objem investic do zemědělství má podle vládního plánu prioritních činností dosáhnout 625 miliard západoafrických franků (25 miliard korun) v období 2017–2019. Senegal ale prozatím mnoho zemědělských produktů dováží. Tato situace je dána i nedostatečně rozvinutým potravinářským průmyslem a nevhodnými podmínkami pro skladování zboží, které se tak rychle kazí.

Zemědělství nadále zůstává závislé na vnějších vlivech a jeho produkce tudíž značně kolísá. Součástí rozvojového plánu senegalské vlády je proto program PRACAS směřující k zajištění potravinové soběstačnosti. V roce 2015 Senegal dosáhl soběstačnosti v pěstování cibule, jejíž produkce se v průběhu deseti let zvýšila o 70 %. Velkou výzvou je dosažení soběstačnosti v pěstování rýže v následujících letech, k čemuž bude nutné zvýšit objem sklizně na 1,6 milionu tun rýže ročně.

Hlavními plodinami jsou arašídy (jejich pěstování na cca 2 milionech hektarů se věnuje více než milión lidí), rýže (Senegal je po Pobřeží slonoviny druhým největším producentem rýže v Africe), proso, kukuřice, čirok, bavlna, ovoce a zelenina.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dakaru (Senegal). Autor: Pavel Zástěra.

• Teritorium: Afrika | Senegal | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme