Šestý ročník projektu Vizionáři 2016 zná své vítěze. Do soutěže se přihlásil rekordní počet uchazečů

Sdružení CzechInno ve spolupráci s partnery vyhlásilo vítěze projektu Vizionáři 2016 a ocenilo tak nejzajímavější inovativní počiny v českém podnikání s významným společenským, technologickým či ekonomickým přínosem. V letošním roce projekt zaznamenal rekordní počet přihlášených subjektů.Odborná porota vybrala jedenáct firem, které ocenila titulem „Vizionář 2016“, dalším deseti udělila čestné uznání. Zvolila také jednu osobnost českého inovačního života, které se rozhodla udělit ocenění Osobnost projektu Vizionáři 2016.

Vyhlášení vítězů projektu proběhlo ve čtvrtek, 8. prosince v Praze. Odborná porota složená ze zástupců státních institucí, akademického prostředí a partnerů projektu, určila za vítěze 11 subjektů.

Novými Vizionáři pro rok 2016 se staly společnosti:

 • Aplikace Záchranka, z.ú. za Mobilní aplikaci ZÁCHRANKA usnadňující lokalizaci volajícího a její technologický a společenský přínos v oblasti zdravotnictví,
 • Společnost DATASYS, s. r. o. za prvního chatbota schopného komunikovat v češtině a jeho technologický a společenský přínos v oblasti asistenční podpory,
 • Společnost EcoFuel Laboratories s.r.o. za Vývoj nového kmene mikrořasy Japonochytrium sp. a jeho technologický a společenský přínos v oblasti potravinářství, zdravotnictví a farmacie,
 • Společnost CheckTerra s.r.o. za 3D GIS prohlížečku CheckGIS a službu CheckPhoto a jejich technologický a společenský přínos v oblasti projekční a důlní činnosti, stavebnictví, energetiky, vodárenství aj. oborů,
 • Společnost JaP – Jacina Trade, s.r.o. za BOX Apokalypsa – inovativní model bezpečnostní skříně pro ochranu obsahu vůči živelním katastrofám a jeho technologický a společenský přínos v oblasti  ochrany osob a majetku,
 • Společnost mySASY a.s. za Systém pro distanční monitoring aktivity autonomního nervového systému a jeho technologický a společenský přínos v oblasti sportu a zdravotnictví,
 • Společnost P A R D A M, s.r.o. za Nanovlákennou filtrační membránu pro využití v potravinářství a farmacii a její technologický přínos v oblasti potravinářství a farmacie,
 • Firma Pavel Šourek – ARCON za Technologii „Sendvičová hydroizolace“ pro prodloužení životnosti asfaltových pásů a střešních technologií z mPVC a její technologický a ekonomický přínos v oblasti stavebnictví, materiálových a energetických úspor,
 • Společnost Prusa Research s.r.o. za 3D tiskárnu Original Prusa i3 MK2 a její Multi Material upgrade a její technologický přínos v oblasti kreativních průmyslů, designu, prototypové a malosériové výroby, výuky, kutilství a modelářství, 
 • Společnost Volter s.r.o.za xRover – multifunkční hybrid sportovního kočárku a zdravotního vozíku třídy I. a jeho technologický a společenský přínos v oblasti zdravotnictví a zvyšování kvality života tělesně handicapovaných,
 • Společnost Workswell s.r.o. za Systém Workswell WIRIS – nejpokročilejší termovizní systém pro komerční bezpilotní letouny a jeho technologický přínos v oblasti výzkumu, vývoje a výrobních technologií.Účelem projektu Vizionáři je mobilizovat inovační potenciál českých malých a středních podniků a napomoci úspěšné komercializaci  inovativních nápadů, s kterými přišly v uplynulém období.

„Projekt Vizionáři za svou dosavadní šestiletou historii prošel evolucí, kterou lze přirovnat k vývoji českého podnikání: od ročníků, v nichž jsme zaznamenávali řadu marných pokusů, kdy přihlášky musely být odmítnuty z formálních důvodů, jsme se posunuli až do situace, v rámci níž odborná porota až desítky hodin licituje o kvalitě a významu přihlášených inovací. Vážíme si zájmu všech uchazečů i odborné poroty,“ říká předseda řídicího výboru sdružení CzechInno David Kratochvíl.

„Jsme rádi, že vizionářský přístup osvědčily v letošním ročníku již téměř všechny přihlášené firmy – svým inovativním přístupem k vyplňování mezer na trhu, stále širšího využívání chytrých digitálních řešení v podnikání a v neposlední řadě i svou houževnatostí, se kterou pokračují v dalším rozvoji svých inovací.“ dodává David Kratochvíl.

Čestná uznání odborné poroty za technologický, společenský a/nebo ekonomický přínos ve svých oborech podnikání získaly společnosti Biology Park Brno a.s., FAVORIT CZECHOSLOVAKIA s.r.o., Firemní školky s.r.o., Grafia, společnost s ručením omezeným, MSR Engines, s.r.o., NanoTrade s.r.o., Pavel Jeřábek – AQUA ADS, Ray Service, a.s., Step TRUTNOV a.s. a Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze.

Letos poprvé se odborná porota projektu Vizionáři 2016 rozhodla udělit ocenění výjimečné osobnosti českého inovačního podnikání, kterou se stal prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., rektor Univerzity Palackého v Olomouci, a to za své celoživotní dílo a výjimečný přínos v oblasti podpory rozvoje inovací a transferu technologií v ČR.

Účelem projektu Vizionáři je mobilizovat inovační potenciál českých malých a středních podniků a napomoci úspěšné komercializaci inovativních nápadů, s kterými přišly v uplynulém období. Sdružení CzechInno v tomto ohledu vnímá za důležité zejména to, aby se o novinkách na poli inovací dozvídala široká veřejnost a aby co nejvíce pronikaly do praxe.

Redakčně upravená tisková zpráva sdružení CzechInno

• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme