Setkání Česko-bavorského Smart Regionu v Plzni

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2021 proběhlo v Plzni v rámci projektu ekonomické diplomacie PROPED setkání Česko-bavorského Smart Regionu.

Padesát účastníků z unikátního mixu firem, měst a vesnic, vědy a komunální politiky diskutovalo o největších výzvách a šancích pro chytré technologie a zlepšení kvality života na venkově a v menších městech.

K hlavním podnětům, které vyplynuly z diskuze, patří zřízení veřejného „cloudu“ nejlepších postupů a s otevřenými daty, zlepšení povědomí o přínosu chytrých technologií pro vesnice a zjednodušení financování chytrých projektů. Při setkání byla navázána řada kontaktů mezi českou a bavorskou stranou a byly domluveny další kooperace mezi zástupci obou zemí.

Skupina Česko-bavorského Smart Regionu byla založena v roce 2018. Od té doby proběhlo pět online setkání s účastníky z Česka a Bavorska a bylo připraveno pět projektů, které se budou dále rozvíjet. Skupina vypracovala společnou žádost v rámci programu Interreg (Smart Akademie), která se aktuálně nachází ve fázi závěrečné evaluace.

Účast ve skupině představuje příležitost pro firmy podnikající v oblasti chytrých technologií navázat kontakty a domluvit kooperace s možnými českými a bavorskými obchodními partnery z oblastí byznysu, komunální politiky a vědy. Cílem setkání v Plzni bylo další propojení aktérů z Česka a Bavorska v oblasti chytrých technologií.

Po třech odkladech z důvodu pandemie koronaviru se setkání v rámci projektu ekonomické diplomacie PROPED uskutečnilo v listopadu 2021 v Plzni. Po několikaměsíčních přípravách ekonomického oddělení GK Mnichov a bavorského partnera Bayern Innovativ přijelo do Plzně 25 zástupců Česka a 25 zástupců Bavorska z oblasti firem, vědy, komunální politiky a ministerstev.

Na české straně se účastnili zástupci firem Smart City Polygon, OMEXOM GA Energo, ZLD, Certicon a Bayern Handwerk International ČR. Dále pak také představitelé Západočeské Univerzity v Plzni, Regionální rozvojové agentury jižních Čech, Plzeňského kraje, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, CzechTrade a též starostové obcí a měst z Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje.

Z bavorské strany se účastnili mimo jiné zástupci firem Urban Institute a Es geht GmbH, představitelé okresů Hof, Wunsiedel a Neustadt an der Waldnaab, technických univerzit v Deggendorfu a Ambergu a Euregio Freyung.

Aktuálně řeší skupina pět projektů: využití sítí 5G pro „chytré“ projekty, vodíkové hospodářství, SDDI – česko-bavorské digitální dvojče, zřízení bavorského Polygonu inspirované českým Polygonem a budování digitálních vesnic.

Čeští výrobci, dodavatelé a poskytovatelé služeb se mohou zapojit do pracovní skupiny Česko-bavorského Smart Regionu, kde mají příležitost mluvit s partnery o případných zakázkách a společných projektech. Činnost skupiny Česko-bavorského Smart Regionu pokračuje, příští online setkání se bude konat v lednu 2022. Účast je všem zájemcům otevřená, ekonomické oddělení GK Mnichov rádo poskytne další informace.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Mnichově (Německo). Autoři: J. Kreuter, konzul; P. Janoušek, ekonomický expert.

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme