Setkání Česko-bavorského smart-regionu v Praze

V rámci aktivit Česko-bavorského smart-regionu se konalo 11. a 12. května 2023 setkání českých a bavorských zástupců ministerstev, komunální správy, vysokých škol a firem v Praze.

Účastníci měli možnost poznat zajímavé projekty v oblasti smart technologií z obou stran hranice, seznámit se a získat nové podněty pro další spolupráci. Pro české firmy byla akce příležitostí představit se možným bavorským zákazníkům.

Ilustrační fotografie

Setkání zorganizoval Generální konzulát České republiky v Mnichově s bavorskou agenturou Bayern Innovativ za podpory zástupců projektu City for the Future z Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a agentury CzechTrade. K dalším partnerům akce patřily Středočeské inovační centrum (SIC), Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB), ČSOB a projekt Smart Akademie.

Program setkání se konal 11. května v centrále ČSOB v pražských Radlicích. Jedná se o environmentálně šetrnou budovu, která je považována za nejekologičtější kancelářskou stavbu v České republice. V prezentacích byly představeny mimo jiné současný stav smart technologií v Česku a v Bavorsku, univerzitní studie o potenciálu česko-bavorského pohraničí pro využití smart technologií a konkrétní projekty v oblastech mobility a městské správy. Dále měli účastníci prostor se seznámit, diskutovat o prezentacích a proběhla prohlídka budovy ČSOB.

ExportMag.cz: Ve světě vznikne síť ekologických učeben Archimedes s českými technologiemi

Druhý den setkání začal ve Středočeském inovačním centru (SIC) v Praze. Firmy MORAM, AgData City, Eyetowers, Powerbox a Statotest představily svá řešení a produkty v oblastech dopravy, školství, bezpečnosti a stavebnictví. Dále se prezentovala síť regionálních inovačních center Ynovate, která podporuje rozvoj startupů. Následoval přesun do Buštěhradu a návštěva Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB), kde se účastníci seznámily s výzkumem centra, které se zabývá především udržitelností budov a obecně energetikou a životním prostředím.

Při akci se již začaly rýsovat nové podněty pro česko-bavorskou spolupráci v oblasti smart technologií, např. u využití datového katalogu na bázi open source softwaru CKAN pro vyhodnocování dat v městské správě.

Setkání se konalo za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci programu projektů ekonomické diplomacie (PROPED) Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Mnichově (Německo).

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme