Setkání s Česko-kapverdskou obchodní komorou

Dne 26. listopadu 2020 proběhlo setkání zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, odboru zahraničně ekonomických politik II s vedením Česko-kapverdské obchodní komory a spolku Nanoprogress.

Hlavním bodem bylo představení viceprezidentky Česko-kapverdské obchodní komory paní Mónicy Sofie Duarte a diskuze o možnostech budoucí spolupráce. Za Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vedl jednání vedoucí oddělení Afriky, Asie a Austrálie, pan Ing. Petr Kulovaný. Jednání se rovněž zúčastnil pan Ing. Luboš Komárek, MSc., místopředseda představenstva Nanoprogress, z.s.

Kapverdskou republiku lze považovat za mimořádně politicky stabilní zemi. Jsou označovány jako „nejevropštější africká země“. Kapverdy se ve výši investic na hlavu řadí na přední místo v západní Africe. Jde o relativně malou ekonomiku orientovanou převážně na tradiční evropské dodavatele.

Více o Česko-kapverdské obchodní komoře na webových stránkách, kontaktní email duarte@ck-obchodnikomora.cz.

• Teritorium: Afrika | Kapverdy | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme