Setkání s velvyslankyní Jihoafrické republiky

Dne 21. srpna 2019 proběhlo setkání ředitele Odboru zahraničně ekonomických politik II Richarda Hlavatého s jihoafrickou velvyslankyní Naomi Ribbon Mosholi. Hlavním bodem jednání bylo 4. zasedání Česko-jihoafrické společné komise pro hospodářskou spolupráci v České republice, které se má uskutečnit ve dnech 3. a 4. října 2019 v Praze v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.Za českou stranu se jednání rovněž účastnili vedoucí oddělení Afriky, Asie a Austrálie, Petr Kulovaný a referent Václav Hankovec. Jihoafrickou velvyslankyni doprovázel její poradce Johan Oberholzer. V rámci setkání došlo k výměně informací o možných dalších formách spolupráce a podpory české podnikatelské sféry jihoafrickou stranou s výhledem na nadcházející říjnové zasedání Česko-jihoafrické společné komise.

Jihoafrická republika je tradičním a největším obchodním partnerem České republiky v subsaharské Africe. V rámci setkání Richard Hlavatý mimo jiné uvedl: „Rád bych Vám poděkoval za úsilí, které vynakládáte v průběhu svého působení v České republice, což jednoznačně dokazuje Vaši angažovanost v procesu prohlubování hospodářské spolupráce mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou.“

Vzhledem k dlouholetým diplomatickým a obchodním vazbám mezi ČR a Jihoafrickou republikou, velvyslankyně Mosholi vyzdvihla dosavadní vzájemnou spolupráci a ČR jako spolehlivého obchodního partnera pro nadcházející období.

Fotografie poskytnuta MPO ČR.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme