Setkání v Budapešti prohloubilo partnerství českých a maďarských měst. S asistencí CzechTrade

V prostorách velvyslanectví České republiky v Budapešti se v září uskutečnilo setkání starostů partnerských měst z Česka a Maďarska. Jeho cílem bylo prohloubit stávající spolupráci a navázat nová partnerství.Na organizaci úspěšné akce se z velké části podílela také zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Budapešti, která mimo jiné zprostředkovala setkání se společnostmi nabízejícími řešení pro samosprávy.

Velvyslanectví České republiky a zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Budapešti s podporou maďarského velvyslanectví v Praze zorganizovaly v prostorách české ambasády setkání starostů českých a maďarských partnerských měst a obcí. „Původně se setkání mělo týkat pouze starostů stávajících partnerských měst a obcí. Nicméně s ohledem na potenciál akce jsme se rozhodli pozvat i zástupce dalších českých a maďarských měst se zájmem o spolupráci. Setkání se nakonec zúčastnili starostové a zástupci více než 50 obcí. Pozvánku navíc přijalo na třicet dalších,“ říká Tibor Bial, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Budapešti.

Program setkání zahájila společná konference. Její účastníci si odnesli praktické informace o možnostech čerpání fondů na rozvoj, o mezinárodní výměně studentů nebo o konkrétních formách spolupráce partnerských měst. V další části programu, která proběhla plně v režii budapešťské zahraniční kanceláře, se představily firmy zabývající se řešením pro samosprávy.

„Prezentovaly se společnosti jako EFES, Komerční banka, Škoda Auto, Mmcité3, Moram, Elko EP, EKO Modular, Asio nebo Photon Energy. Jejich zástupci měli možnost osobně starosty oslovit, nabídnout jim své služby a produkty. Tato forma prezentace se ukázala jako mimořádně efektivní. Mezi starosty se navíc našli někteří, kteří mohli potvrdit pozitivní zkušenosti s firmami, což působí důvěryhodněji,“ uvádí Tibor Bial.

Odpolední část programu patřila prezentaci Jihomoravského kraje jakožto kulturní, turistické a gastronomické destinace. Následovalo vydání knihy, která popisuje všechna partnerská města a obce a představuje také zúčastněné společnosti.

„S průběhem celé akce panuje mimořádná spokojenost. Zúčastnilo se jí okolo 200 lidí, kteří měli možnost navázat nové kontakty. Většina přítomných už teď projevila zájem o účast v příštím roce, což nás utvrdilo v názoru, že jde o iniciativu, která má budoucnost. Nejvíc nás těší, že se nám povedlo propojit  akci pro veřejnou správu s obchodem a pomohli jsme firmám dostat se do přímého kontaktu s osobami, které rozhodují o projektech, do kterých nabízejí svá řešení,“ uzavírá ředitel zahraniční kanceláře v Budapešti Tibor Bial.

Doporučujeme