Šetření dopadů britských obchodních dohod na zemědělce

Od odchodu Británie z Evropské unie podepsala mimo jiné dohody o volném obchodu (FTA) s Austrálií a Novým Zélandem.

Vedoucí představitelé zemědělských podniků vyjádřili vážné obavy ohledně jejich dopadu na britské zemědělské producenty. Británie podepsala nebo aktuálně vyjednává o dalších dohodách například se státy v rámci Transpacifického partnerství, s Kanadou nebo Indií.

Ilustrační fotografie

Výbor pro životní prostředí, potraviny a záležitosti venkova dolní komory britského parlamentu zahájil šetření s cílem posoudit „strategickou a ekonomickou soudržnost“ přístupu vlády k mezinárodnímu obchodu. Poslanci budou posuzovat pozitivní a negativní dopady dosud uzavřených dohod a příležitosti a rizika těch budoucích.

Šetření se bude rovněž zabývat úlohou, kterou by britská obchodní politika měla hrát při ochraně a zlepšování norem v oblasti potravin, dobrých životních podmínek zvířat a ochrany životního prostředí, a také dopady této politiky na bezpečnost potravin, jejich kvalitu a cenovou dostupnost v Británii.

ExportMag.cz: Namíchat si müsli po svém? „Zábavné pochoutky“ firmy Mixit uspěly i ve světě

Toto šetření je mimo jiné odpovědí na vzrůstající nespokojenost a obavy britského zemědělského a potravinářského sektoru především ve vztahu k podmínkám, které byly sjednány právě v obchodních dohodách mezi Británií a Austrálií a Novým Zélandem. Obě dohody mají po patnácti letech přechodného období poskytnout dovozům z těchto dvou zemí bezcelní přístup do Británie, a to včetně dovozu pro Británii citlivých produktů, jako jsou například hovězí maso nebo cukr.

Výsledky této analýzy budou mít zcela určitě také dopad na jednání o dohodě o volném obchodu mezi Británií a USA, jejíž potenciální důsledky budou pro Británii daleko významnější, než je tomu v případě zmíněných dohod s Austrálií a Novým Zélandem.

Autoři: Paul Wilkins a Tibor Angyal, místní zástupci ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Londýně. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku. Zdroj

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme