Severní Makedonie láká na strategické investice do energetiky

Severní Makedonii sužuje krize vyvolaná vysokými cenami energií na evropském trhu, zastaralou infrastrukturou a nedostatkem funkčních zdrojů. Vláda začala více podporovat investice do obnovitelných zdrojů, především vznik solárních parků.

Aktuálně je rozdíl mezi finální cenou pro občany a cenou, za kterou vláda elektrickou energii kupuje, enormní a vše je sanováno ze státního rozpočtu, respektive na dluh. Vláda chce proto podpořit vznik vlastních makedonských zdrojů energie se zvláštním důrazem na obnovitelné zdroje.

Ilustrační fotografie

Vznikají velké projekty, z nichž některé již nyní připravují například němečtí a francouzští investoři. Zastupitelský úřad ve Skopji ale také pracuje s několika subjekty z České republiky. Pro získání oprávnění učinit v Severní Makedonii strategickou investici (nejen) v energetice je ale třeba učinit řadu kroků.

Projekty podporované vládou

Vláda Republiky Severní Makedonie má aktuálně zájem především o solární parky od 150 MW výše (naposledy podepsala projekt na 400 MW). V rámci projektů jde zhruba z 90 % o soukromé investice a nikoliv PPP projekty. Firmy a investiční skupiny přitom nemohou počítat ani s darováním prostoru na výstavbu, vláda ani neručí za odkup elektřiny. Celý schvalovací proces se řídí zákonem o strategických investicích, jehož neoficiální překlad do češtiny velvyslanectví ve Skopji pořídilo.

V ideálním případě je postup následující:

Investor podá žádost v souladu s požadavky a komise určená dle zákona investici schválí. Příslušné ministerstvo následně doladí podmínky s investorem. Vláda pak připraví a schválí specifický zákon (lex specialis) pro danou investici. Tu vláda předloží parlamentu a ten ji následně schválí.

Vzhledem ke komplikovanosti procesu doporučujeme vždy spolupracovat s místním subjektem.

Jaké nové typy letounů nabízejí tuzemští výrobci?

Projekty menšího rozsahu

Typicky jde o městskou investici, kdy municipalita zdarma investorovi přidělí prostory, investor na své náklady vybuduje solární park a následně má na základě dohody podíl na podeji elektřiny. Není zde žádný specifický zákon, podle kterého by se proces řídil, vždy je nutné se konkrétně dohodnout se starostou daného města.

Jelikož má Česká republika aktuálně v Severní Makedonii velmi dobré jméno, je možné, aby jedna či více českých firem uspěly. Je ale nutné obrnit se trpělivostí a úzce spolupracovat se zastupitelským úřadem i místním distributorem.

Místní distributor se jeví jako nezbytný, jelikož zákon o strategických investicích vykazuje řadu protiřečících si ustanovení a nejasností a lze pochybovat o transparentnosti při výběru strategických investorů. Zastupitelský úřad Skopje je připraven vyjít vstříc všem českým subjektům, které mají zájem investovat do obnovitelných zdrojů v této balkánské zemi.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Skopji (Severní Makedonie). Autor: David Černohorský, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Severní Makedonie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika | Investiční celky

Doporučujeme