Severní Porýní-Vestfálsko musí letos opravit nebo postavit desítky mostů

Zemská vláda v Severním Porýní-Vestfálsku plánuje letos na zemských a spolkových silnicích zevrubnou sanaci, při které bude muset opravit nebo nově postavit 67 mostů.

Odborníci na dopravní stavby volají po rychlejším tempu oprav silnic, které jsou obecně ve velmi špatném stavu. Celkově je potřeba sanovat téměř 300 mostů, které jsou ve správě zemské vlády Severního Porýní-Vestfálska (NRW). Tento sanační vládní záměr je velkou příležitostí pro české firmy zaměřující se na dopravní a mostní konstrukce.

Ilustrační fotografie

Velmi špatný až havarijní stav silničních spojnic, především mostů, dokládá skutečnost, že 205 mostů musí být strženo a nově postaveno, 22 mostů musí být zpevněno, což ovšem znamená, že z dlouhodobého hlediska musí být i tyto mosty nahrazeny novými. Zemská vláda NRW odhaduje náklady na tyto opravy ve výši 1,8 miliardy eur.

Odborníci na dopravu volají po urychleném řešení a výrazném zvýšení tempa oprav. Proces stárnutí místních komunikací postupuje rychleji, než se očekávalo, protože infrastrukturu využívají daleko těžší vozidla než dříve. Většině dosud fungujících mostních konstrukcí je více než 50 let. Pomalé tempo oprav způsobuje dominový efekt – ničí se extrémně přetížené objezdové komunikace, které se postupně dostávají do havarijního stavu a tím vzniká nutnost jejich opravy.

Trend bude vyrobit s méně materiálem více, říká spolumajitel společnosti Beneš a Lát

Šance pro české firmy

V rámci těchto vládních investic do oprav pozemních komunikací a mostů mohou nalézt nové dodavatelské či subdodavatelské příležitosti i české firmy. Některé z nich se na stavbě mostů v exponovaném regionu NRW již podílí, jako například MCE CZ či Hutní montáže Ostrava.

Příkladem úspěšného zapojení české firmy MCE CZ do velké zakázky probíhající již od poloviny roku 2020 je nový most přes Rýn v Neuenkampu u Duisburgu. Most s rozpětím 380 metrů bude nejdelším lanovým mostem v Německu a bude na něj použito celkem 33 000 tun oceli. Ocel pochází z Německa a Rakouska, ale v Česku, Maďarsku i Německu se vyrábějí jednotlivé části konstrukce. Most se nachází na dálnici A40, která spojuje Porúří s Dolním Rýnem a Nizozemskem.

Starý most byl postaven již v roce 1970 a původně byl navržen pro 30 000 vozidel, v současnosti se po mostě denně valí více než 100 000 aut. Náklady na rozšíření dálnice A40 včetně výstavby nového mostu přes Rýn činí přibližně 500 milionů eur a hradí je spolková vláda.

Veřejně vypsané zakázky mohu české firmy nalézt na portálu veřejných zakázek NRW.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Düsseldorfu (Německo). Autorka: Petra Appelbaum, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme