Platforma RangeMe je jednou z možných cest českých výrobků do obchodů v USA

Začátkem roku 2019 se zmapovali americké retailové obchody, které nabízí malým a středně velkým firmám bez ohledu na to, z které země pochází, možnost registrovat své výrobky prostřednictvím webových stránek s cílem rozšířit své portfolio a tím lépe konkurovat především Amazonu. Další alternativu, jak se mohou dostat mimo jiné i firmy z České republiky se svými výrobky na mapu USA, představuje stále populárnější platforma RangeMe.Platforma RangeMe byla založena před pěti lety a jejím hlavním cílem je zefektivnit propojení mezi výrobci a nákupčími amerických retailových obchodů při hledání nových výrobků do jejich nabídky. V současné době je na platformě registrováno již více než 150 tisíc dodavatelů z celého světa a zároveň více než 7000 amerických retailových obchodů. Počet registrovaných výrobků přesáhl již 600 tisíc a neustále se rozšiřuje.

Především pro malé a středně velké firmy představuje prosazení výrobků do retailových obchodů celou řadu překážek od získání správných kontaktů, dostatku financí až po pokrytí marketingových aktivit či účasti na vybraných veletrzích. Cílem platformy je do určité míry tyto překážky eliminovat a co nejvíce usnadnit proces propojení mezi výrobci/dodavateli a jejich odběrateli/nákupčími. Platforma umožňuje retailovým obchodům získat nezbytné informace o potenciálních dodavatelích a jejich výrobcích, na jejichž základě s dodavateli zahájí obchodní jednání.

Je jasné, že platforma nemůže zcela nahradit např. účast firem na veletrzích, ale může být určitou pomocnou formou při hledání potenciálních odběratelů a to zejména v případech, kdy si např. firma z České republiky nemůže dovolit účast na veletrhu v USA. Platforma je tak dispozici především malým a středním firmám z České republiky, které perspektivně uvažují o trhu USA, ale zatím váhají s účastí na nákladných veletrzích.

Fungování platformy RangeMe je snadné

Výrobce/dodavatel si bezplatně vytvoří profil svých výrobků na platformě, kam vloží klíčové informace o nabízených výrobcích, jež zvažuje prodávat v USA, a zašle jej týmu RangeMe ke schválení. Jakmile je profil schválen, již nic nebrání propojení prostřednictvím technologie RangeMe s nákupčími zaregistrovaných retailových obchodů. Nákupčí mají možnost projevit zájem o váš výrobek formou zprávy přes RangeMe Messaging nebo přímo zasláním žádosti o vzorek.

Nad rámec této bezplatné služby je možné připlatit si i za prémiové členství. Prémiový člen má pak přístup do databáze, ve které je uvedeno, jaký konkrétní výrobek nákupčí momentálně poptává do svého portfolia. Rovněž existuje možnost zaslat přímo nákupčímu informaci o profilu firmy a nabízených výrobcích.

Americké retailové obchody registrované na platformě RangeMe

Platforma RangeMe je velmi zajímavá pro řadu amerických retailových obchodů především v oblasti potravin, léků, produktů zdravé výživy či kosmetiky, protože představuje efektivní způsob získávání nových inovativních výrobků do jejich nabídky. Nákupčí, kteří pracují pro velké retailové řetězce, jako jsou např. Whole Foods, Target, Petco, Ulta Beauty, CVS či nově též Walgreens a další, zde snadno získávají nové a inovativní výrobky. Kromě velkých retailových řetězců využívá portál i stovky menších společností včetně prodejen zaměřených pouze na internetový prodej, které také hledají vhodné produkty do svého portfolia.

Výčet dalších společností naleznete na stránkách platformy. Zatímco prodej velkým retailovým řetězcům se může jevit jako nejatraktivnější varianta, ne vždy je to ta nejlepší cesta. Budování prodejní sítě v USA je ve většině případů zdlouhavý proces, a proto se často vyplatí začít s oslovením menších obchodů. Obchodní spolupráce s těmito obchody později poslouží jako reference a také připraví na úspěšné jednání s velkými retailovými řetězci.

Marketingové nástroje malých firem v USA

Malé firmy se dnes bez marketingu a komunikace neprosadí. Ze studie vypracované společností Social Media Examiner v r. 2017 vyplynulo, že 96 % malých podniků investuje do marketingu přes sociální média. Investice do platforem nebo aplikací používá ve svém marketingu 50 % malých podniků a 26 % investuje do emailového marketingu. Dle studie vypracované marketingovou společností Blue Corona vyplývá, že mezi tři nejvíce používané marketingové nástroje patří email (54 %), webové stránky (51 %) a sociální média (48 %).  Tyto digitální formy marketingu slouží nejen ke zviditelnění firmy, ale také jako prodejní kanál.

Platforma RangeMe nabízí unikátní koncept a funguje jako jedna z možných cest k realizování prodejů v USA. Představuje řešení strategického sourcingu, jehož cílem je zjednodušení přístupu k inovačním produktům, úspora nákladů a zjednodušení navázání spolupráce. Pokud jste připraveni expandovat do USA a hledáte účinnou cestu, jak začít, můžete zkusit nabídnout své výrobky prostřednictvím portálu RangeMe. Nicméně v dalších nezbytných krocích jsou zde pracovníci zastupitelských úřadů České republiky v USA a agentury CzechTrade, kteří jsou připraveni pomoci s administrativou související s exportem do USA.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Chicagu (Spojené státy americké). Autor: Tomáš Trnka.

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme