SIC spouští nový program na podporu podnikání a inovací

Vylepšení produktu nebo služby, vývoj nových řešení, tvorba prototypu, ověření poptávky u zákazníků, pomoc s expanzí produktů či firmy na trh. Středočeské inovační centrum (SIC) dnes spouští příjem žádostí do nového programu INO:EX (Inovuj produkt a Expanduj na trh).

SIC

„Program INO:EX je vhodný pro firmy, které uvažují o vývoji nového produktu a potřebují vytvořit jeho prototyp nebo například chtějí vylepšit design svého produktu, aby lépe uspěl na trhu,“ říká Jakub Hudec, Business Innovation Manager ze SIC.

„Ideální je také na zkvalitnění marketingových aktivit, třeba grafického vizuálu,“ dodává jeho kolegyně Barbara Svojanovská, projektová manažerka SIC a pokračuje: „Výhodou INO:EX je nejen rychlá, ale i opravdu nenáročná administrace i proplacení podpory. Žadatelé také jistě uvítají možnost odborné konzultace projektu našimi experty formou osobní či on-line schůzky.“

INO:EX je určen pro malé a střední podniky se sídlem nebo provozovnou s nadpolovičním počtem všech zaměstnanců ve Středočeském kraji a inovativním produktem vhodným k uplatnění i na zahraničních trzích. Na inovace nebo expanzi může jedna firma získat až 700 000 korun. Celková alokace v INO:EX je 12,6 mil. Kč. Program je otevřen do vyčerpání prostředků, nejpozději však do 25. února 2022. Detailní podmínky, včetně postupu při podání žádosti, jsou uvedeny na webových stránkách SIC.

Zájemci o program INO:EX musí mít jasnou představu o svém záměru. Klíčové jsou výstupy projektu a dosažení přínosu pro firmu. SIC doporučuje osobní nebo on-line konzultaci před podáním žádosti. Poté už jen stačí vyplnit elektronickou přihlášku a očekávat pozvánku na osobní prezentaci před hodnotící komisí.

INO:EX vychází ze zavedených programů středočeských inovačních a kreativních voucherů. Za pět let podpořil SIC více než 100 malých a středních podniků v inovaci produktu nebo služby. Přes 70 firem a výzkumných organizací vylepšilo svůj marketing nebo design produktu díky kreativním nápadům. „Vycházíme z dosavadních zkušeností z předchozích výzev, poptávky firem, nedostupnosti takového typu podpory ve stávajících veřejných programech a ze snahy dosáhnout co největšího dopadu na regionální ekonomiku. Jsme si vědomi, že aktivní, ambiciózní a úspěšné domácí malé a střední firmy jsou základem ekonomiky z hlediska jejího výkonu, zajištění pracovních míst a adaptability na změny,“ vysvětluje předseda správní rady SIC Věslav Michalik.

Ukončení výzvy programu INO:EX

Od 5. ledna 2022 je z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků zastaven příjem žádostí o podporu v programu INO:EX. Novou výzvu programu INO:EX pro vás Středočeské inovační centrum připravuje na jaro 2022.

Redakčně upravená tisková zpráva Středočeského inovačního centra

Doporučujeme