Silní distributoři přebírají zákazníky krachujících dodavatelů, o energii nikdo nepřijde

Dodavatelé energií ze skupiny Bohemia Energy oznámili ukončení činnosti, slíbili ale, že vrátí zákazníkům všechny přeplatky. O nepřetržitou dodávku elektřiny nebo plynu jejich zákazníkům, ale i klientům dalších dodavatelů, kteří ukončují činnost, se automaticky postarají významní distributoři ČEZ, E. ON, Pražská energetika, Pražská plynárenská a Innogy.

V klidu mohou být soukromí odběratelé i zástupci firem, takzvaní dodavatelé poslední instance (DPI) jim dodávky zajistí. Problém je ovšem se zálohami, které se u DPI některým odběratelům zvyšují čtyř i pětinásobně. Vláda proto uvažuje o zastropování výše záloh a doporučuje lidem co nejdříve uzavřít smlouvu s novým distributorem.

Nejčastější otázky a odpovědi dále v článku.

Bohemia Energy oznámila ukončení činnosti ve druhém říjnovém týdnu. Činnost ukončili i další dodavatelé – Kolibřík Energie a A-PLUS Energie obchodní.

„V případě Bohemia Energy jde o selhání komerčního subjektu v důsledku spekulací a celoevropského růstu cen energií. Máme pro tyto případy zákonné nástroje, nikdo nepřijde o dodávky energií, všichni přejdou pod dodavatele poslední instance. Nic to nemění na skutečnosti, že naše vláda dotáhne kompenzace pro všechny domácnosti a firmy na bázi energošeků a snížení DPH,“ potvrzuje vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Dodavatel poslední instance (DPI)

chrání spotřebitele v případě úpadku jakéhokoliv dodavatele energií. Nastupuje okamžitě a energie od něj lidé mohou odebírat nejdéle půl roku.

Kdykoliv během této doby si mohou vybrat nového řádného dodavatele a přejít k němu bez jakýchkoliv omezení. I pokud měli s původním distributorem uzavřenou smlouvu na dobu určitou, ta v rámci DPI již neplatí.

Spotřebitelé v tuto chvíli nemusejí nic dělat, nemusejí nikam volat nebo chodit na pobočky. Firmy je osloví samy. V současné době fungují v Česku tři takoví dodavatelé elektřiny poslední instance v závislosti na distribučním regionu: ČEZ Prodej, E. ON a Pražská energetika. O dodávky plynu se postarají Pražská plynárenská a Innogy.

„Dodavatel poslední instance se lidem ozve sám během několika dní. Dostanou od něj základní informace a oznámení o ceně, za kterou jim bude energie dodávat. Běžně takové vyrozumění probíhá do pěti dnů. Tentokrát se však ukončení činnosti týká jednoho z největších tuzemských dodavatelů. Je tedy velmi pravděpodobné, že bude docházet k drobným zpožděním, než budou informovat všechny zákazníky,“ vysvětluje předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

Ministerstvo je s dodavateli v kontaktu

„S ERÚ, OTE i všemi DPI jsme v kontaktu, okamžitě bylo vytvořeno několik pracovních skupin, aby všichni měli potřebné informace a vše se zvládlo,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla.

Klienti Bohemia Energy o plyn a elektřinu nepřijdou

Vznikla také technická skupina, kdy ERÚ je v kontaktu s distributory energií, kteří hrají klíčovou úlohu v celém procesu. Všichni se snažíme – MPO, ERÚ, OTE i DPI – dělat maximum v duchu svých pravomocí proto, abychom lidem, které nechal končící dodavatel na holičkách, pomohli,“ dodává.   

Cena, za kterou bude dodavatel poslední instance energie dodávat, není přímo regulovaná, řídí se však pevnými pravidly. Distributor do ní může promítnout například vyšší administrativní náklady spojené s přebíráním zákazníků na krátkou dobu. Tlak na ceny elektřiny a plynu teď však vyvíjejí především vysoké ceny na burze, kde dodavatelé energie nakupují, DPI nevyjímaje. Většího zdražení se tak mohou dočkat zejména lidé, kteří u původního dodavatele měli starší smlouvy s (z dnešního pohledu) výhodnou cenou.

Zdražují téměř všichni dodavatelé a ani dodavatelé poslední instance nemohou nastavit ceny pod úrovní, za kterou energie sami nakupují. Přesto jsem už vyzval jejich vedoucí představitele, aby nabídli lidem ceny skutečně odpovídající situaci a nikoliv vyšší. Energetický regulační úřad bude jejich výpočet pečlivě kontrolovat, zda odpovídá zákonu a zahrnuje pouze oprávněné náklady,“ doplňuje Stanislav Trávníček.

Informace k institutu DPI na webových stránkách ERÚ

Energetický regulační úřad společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu nyní jednají s dodavateli poslední instance. Ačkoliv DPI již deklarovali, že jsou spotřebitele připravení převzít, jde o dosud největšího dodavatele, který v České republice ukončil činnost.

Bohemia Energy: Peníze vrátíme

Končící energetická skupina Bohemia Energy oznámila, že dostojí všem svým závazkům vůči zákazníkům, zaměstnancům, bankám i dodavatelům. Firma odmítá tvrzení, že zkrachovala. Uvedla, že k utlumení činnosti a ukončení dodávek elektřiny a plynu přistoupila právě z důvodu, aby taková situace nenastala.

Skupina se zhruba 900 tisíci odběrných míst nedávno oznámila, že se rozhodla ukončit podnikatelskou činnost a dodávky elektřiny a plynu všem zákazníkům společností Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie.

„Situace zákazníků nás mrzí a všem se omlouváme za problémy, které jsme jim způsobili. Zároveň chceme všechny ujistit, že jim po konečném vyúčtování budou vráceny všechny přeplatky,“ sdělil majitel skupiny Bohemia Energy Jiří Písařík.

ERÚ prověřuje celý trh

Po předchozím šetření vybraných dodavatelů Energetický regulační úřad (ERÚ) zahájil prověřování celého trhu. Úřad požaduje po všech dodavatelích energie doklady o tom, že mají zajištěný dostatek energie odpovídající závazkům, které mají vůči spotřebitelům i podnikům. Podle ERÚ jde o výjimečný krok odpovídající bezprecedentní situaci.

„Týden poté, co jsme zahájili šetření u některých dodavatelů energií, jsme rozšířili výzvu k doložení zajištění nasmlouvaných dodávek na všechny dodavatele, kteří v České republice působí. Máme jen omezené kompetence, jak obchodní strategii obchodníků s elektřinou nebo plynem prověřit, nebo dokonce regulovat. Energetický zákon nám nabízí omezené možnosti jen ve chvíli, kdy na trhu přestává fungovat konkurence. S dramatickým vývojem, kdy ukončí činnost jeden z největších dodavatelů, žádný zákonodárce nepočítal, a nevybavil nás proto potřebnými nástroji,“ říká Stanislav Trávníček.

„Nejde jen o problém České republiky. V porovnání například s bankovnictvím, kde rizikovému chování bank brání evropské předpisy a centrální banky mají potřebné zmocnění, energetičtí regulátoři podobnou sílu nemají, nikdo jim ji nedal,“ dodává zástupce ERÚ.

V sobotu 16. října ERÚ vyzval k doložení zajištění dodávek pro jejich zákazníky všech 434 licencovaných dodavatelů energií. Termín pro zaslání požadovaných informací byl stanoven do konce třetího říjnového týdne, což umožní informace získat včas. První souhrnné výsledky mimořádného monitoringu budou k dispozici do konce října.

„Dodavatelé musí nás, a především spotřebitele, přesvědčit a také doložit, že se nepouštěli do podobného hazardu, který vedl k ukončení dodávek od společnosti Bohemia Energy. Zároveň bych rád upozornil, že přinejmenším největší dodavatelé, se kterými jsme neustále v kontaktu, dodávky zajištěné mají a opakovaně to deklarovali. Panika v tom smyslu, že by energie neměl lidem kdo dodávat, určitě není na místě,“ uklidňuje Trávníček.

Pokud by se prokázaly závažné problémy na celém energetickém trhu a nefungovala konkurence, byl by to jediný důvod, pro který může ERÚ přistoupit k přímé regulaci. Takový zásah by ovšem musel úřad provést ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Schválit by ho musela Evropská komise.

Otázky a odpovědi k ukončení činnosti dodavatelů energie

(Aktualizováno 8. 12. 2021)

Co je pro klienty Ray Energy a.s. nejlepší řešení?

Pokud kterýkoliv dodavatel ukončí dodávky, spotřebitelé mohou využít záchranné sítě dodavatele poslední instance, jestliže nevyužijí tzv. zrychlenou změnu.

Doporučil byste jim přejít ke společnosti SPP CZ, a. s.?

ERÚ nemůže doporučovat konkrétního dodavatele, to si musí vyhodnotit každý spotřebitel sám. Varovali bychom pouze před neuváženým podpisem dlouhé smlouvy na dobu určitou, pokud by spotřebitel nebyl s podmínkami plně spokojen (aneb ať se neuvazuje na 3 roky, jen aby se vyhnul měsíčnímu DPI).

Máte přehled kolika klientů se tento pád týká?

Šlo o jednoho z menších dodavatelů s cca 2500 OM u elektřiny a 500 u plynu.

Předpokládali jste pád dalšího dodavatele energie?

Společnosti s rizikovou obchodní strategií nyní doplácejí na tržní výkyvy, pády zvláště menších společností nelze vyloučit. ERÚ nemá kompetence k dozoru nad obchodní strategií. Kondici dodavatelů nyní mimořádně prověřujeme v rámci stresstestu, ale zveřejnit výsledky ve jménech není možné, jestliže dodavatelé svým chováním neporušují platné zákony. Má-li se to změnit, musí se v první řadě změnit zákon.

Co to znamená pro stabilitu energetického trhu v Česku?

Vzhledem k malé velikosti dodavatele nepřináší jeho pád výraznou změnu, samozřejmě s výjimkou spotřebitelů, vůči kterým společnost nesplnila své závazky. Z hlediska celého trhu ale nešlo o významného hráče, rozhodně ne porovnatelného s Bohemia Energy.

Hrozí lokální blackouty, tak jak se o tom zmiňuje Ray Energy a. s.?

Jde o nepodložené tvrzení hraničící s poplašnou zprávou, kterým společnost odvádí pozornost od vlastního provinění, pokud nedostála svým závazkům vůči klientům. Stejnému tlaku čelí všichni dodavatelé, dodávky jich ukončily pouze jednotky.

Co mají dělat lidé, kteří si ještě nenašli nového dodavatele po Bohemia Energy?

Doporučujeme si co nejdřív najít nového dodavatele. Uzavřít smlouvu lze i elektronicky, nic speciálního k tomu potřeba není. Jen si připravte k ruce poslední vyúčtování a postupujte podle návodu na stránkách nového dodavatele. Vyřídit tak přechod lze za pár minut a není nutné někam chodit nebo volat na přetížené linky.

Jak to bude v listopadu a prosinci se zálohami na energie u DPI? A jak od Nového roku?

V listopadu bude záloha nižší o 50 procent, v prosinci o 40 procent z vyměřené částky, ten, kdo bude chtít platit plnou část, tak může. Od Nového roku bude třeba hradit zálohy v plné výši. Při konečném vyúčtování bude také třeba zaplatit plnou cenu za spotřebovanou elektřinu. Je to tedy o tom, že takto lidé získají čas, případně ti, kteří omezí spotřebu, tak nebudou muset platit vysoké zálohy, u kterých by byl pravděpodobně přeplatek. Vysoké zálohové faktury bohužel do značné míry odpovídají realitě trhu, přitom pro mnoho domácností jsou ale největším šokem právě tyto první vysoké zálohové faktury.

Nemám na zaplacení zálohy, co mám dělat? Kdo mi pomůže a kdy?

V první řadě se snažte spojit a dohodnout s dodavatelem. Vyzvali jsme všechny dodavatele poslední instance, aby v individuálních případech byli shovívaví a umožnili např. splátkový kalendář. Jestliže by dodavatel na dohodu nepřistoupil a vy jste nemohli zaplatit celou zálohu, doporučujeme zaplatit alespoň její část. Zákon neumožňuje odpojit odběrné místo po jedné neuhrazené platbě, o energie (kvůli jedné nezaplacené záloze) nepřijdete. Nedoplatek samozřejmě bude muset být vyřešen, ale řešení přijde ve chvíli, kdy, jak věříme, bude již sociální systém umět poskytnout potřebné prostředky. MPO a ERÚ se dohodly s DPI na snížení záloh v listopadu a prosinci. Jde však pouze o snížení záloh, nikoliv celkových plateb. Získá se tím ale čas na nastartování sociální pomoci, která bude v některých případech nevyhnutelná. Jak zaznělo již v uplynulých dnech, pokud člověk skutečně nemá na zaplacené zálohy, určitě by to neměl řešit rychlou (a nebezpečnou) půjčkou.

Kdo a s kým situaci řeší, kdy bude jasno?

Pracovních skupin se účastní MPO, ERÚ, MPSV i dodavatelé poslední instance, případně další aktéři energetického trhu. Výsledky jsou komunikovány průběžně, řešeno je několik variant, nelze říci jeden termín celkového řešení.

Máte vůbec nástroje na to, aby k ničemu takovému už nedošlo?

Regulátor, tedy ERÚ, nemá kompetence k regulaci obchodní strategie společností, jde o zcela jiný princip regulace, než byl nyní aplikován jak na evropské, tak národní úrovni. Do budoucna vidíme paralely v regulaci finančního sektoru, kde jsou investiční aj. strategie pod drobnohledem centrálních bank a hlavně svázány jasnými pravidly. Takový krok ale vyžaduje úpravu zákonů a s velkou pravděpodobností také úpravy evropských předpisů. V tom může pomoci, že v současnosti podobné problémy neřeší jen Česká republika, poptávka přichází i z dalších zemí Evropské unie.

Bude se měnit zákon? Či zákony? Které a kdy?

V České republice to bude především energetický zákon a podzákonné předpisy. Výrazné zásahy do trhu by ale tak či tak musela nejprve posvětit EU. V oblasti legislativy nejde učinit okamžitý krok.

Budou nějak sankcionováni ti dodavatelé, kteří aktuální situaci způsobili?

Samotné ukončení dodávek není porušením zákona, nemohou proto čelit sankci z tohoto důvodu. MPO však podalo trestní oznámení kvůli souvisejícím úkonům majitelů firmy aj., zde už nejde pouze o sankce finanční, ale o osobní odpovědnost. ERÚ navíc řeší nekalé praktiky spojené s vypovídáním fixovaných smluv a zabývá se dalšími okolnostmi, které předcházely ukončení činnosti dodavatelů. Podrobnosti ale nemůže vzhledem k povinnosti mlčenlivosti sdělovat, dokud případy pravomocně neuzavře. Musíme si uvědomit, že jakékoliv unáhlené prohlášení regulátora by mohlo vést k žalobám na Českou republiku a soudům o náhrady škody.

Jaká je s energiemi situace jinde ve světě? A jak tam lidem pomáhají?

Energie zdražují celosvětově, v EU je však nárůst nejvýraznější (na druhou stranu v Číně dochází k vypínání elektřiny pro domácnosti podobně, jako tomu bylo v ČR v poválečných letech). Řešení se hledá víceméně všude, celoevropské i jednotlivá národní řešení. I jinde tak dochází k daňovým úlevám či sociálním kompenzacím dopadů. Výjimku tvoří některé státy, kde stále funguje regulace všech složek ceny, kterou měly státy EU již odstranit a ti, co tak dosud neučinili, na to byli upozorňováni. Nicméně i zde dodavatelé nakupují drahé energie. Pokud je prodávají spotřebitelům levněji, ztráty musí být dorovnány ze státních prostředků, od daňových poplatníků. Úlevy domácnostem pak stejné domácnosti společně s podniky zaplatí na daních (nebo ze státního rozpočtu nejsou financovány jiné aktivity, které země tak či tak potřebují).

Dodavatel zkrachoval/krachuje, co mám teď dělat?

Zákazníci z řad spotřebitelů i firem o energie nepřijdou. O nepřetržitou dodávku elektřiny nebo plynu se u nich postarají dodavatelé poslední instance (DPI), to jsou hlavní dodavatelé na daném území, resp. kraji. Klienty sami zkontaktují. Jde o subjekty na trhu s elektřinou a zemním plynem, který má v podobných situacích povinnost dodávat zákazníkům energie. Aktuální informace o nastoupení DPI zveřejňuje bezprostředně na svých webových stránkách operátor trhu.

Kdo mi teď bude dodávat energie?

V případě dodávek elektřiny zákazníky dočasně převezmou společnosti ČEZ Prodej, E.ON a Pražská energetika. Dodávky plynu zajistí E.ON, innogy a Pražská plynárenská.

Kdy mi začne dodavatel dodávat energie?

Dodavatel poslední instance nastupuje okamžitě a energie od něj lidé mohou odebírat nejdéle půl roku. Kdykoliv během této doby si mohou vybrat nového řádného dodavatele a přejít k němu bez jakýchkoliv omezení. I pokud měli s původním dodavatelem uzavřenou smlouvu na dobu určitou, ta v rámci DPI již neplatí. Není třeba, aby klient někam volal nebo chodil, dodavatel poslední instance se ozve sám.

Hrozí mi v souvislosti s ukončením dodávkové smlouvy s Bohemia Energy i jiných dodavatelů energií, kteří ukončili činnost, nějaké sankce?

Nehrozí. S přechodem k novému dodavateli, stejně jako s přechodem do režimu DPI, nejsou spojeny žádné sankce. Neoprávněný odběr zde nehrozí, není třeba provádět úkony změny dodavatele, vše je automatické.

Můžu zadat samoodečet k datu ukončení dodávkové smlouvy s Bohemia Energy i jiných dodavatelů energií, kteří ukončili činnost?

Ano, můžete. V takovém případě je třeba kontaktovat nového dodavatele (nebo dodavatele poslední instance), kterému samoodečet nahlásíte.

Do kdy si musím sjednat nového dodavatele?

Novou smlouvu s novým dodavatelem je třeba uzavřít do šesti měsíců od převzetí dodavatelem poslední instance, v opačném případě hrozí finanční újma. Termíny jsou zveřejněny zde. Odběr energií od dodavatele poslední instance je totiž po uplynutí půl roku považován za neoprávněný a hrozí nejen přerušení dodávek, ale i vymáhání náhrady za vzniklé škody. V krajních případech může dokonce dojít i k odmontování elektroměru či plynoměru.

Kolik budu platit dočasnému dodavateli?

Podmínky dodávky včetně uplatňované ceny je vám dodavatel poslední instance povinen oznámit. Cena, za kterou bude dodavatel poslední instance energie dodávat, není přímo regulovaná, řídí se však pevnými pravidly. DPI do ní může promítnout například vyšší administrativní náklady spojené s přebíráním zákazníků na krátkou dobu. Tlak na ceny elektřiny a plynu teď však vyvíjejí především vysoké ceny na burze, kde dodavatelé energie nakupují, DPI nevyjímaje. Většího zdražení se tak v rámci DPI mohou dočkat zejména lidé, kteří u původního dodavatele měli starší smlouvy s (z dnešního pohledu) výhodnou cenou. Energetický regulační úřad bude výpočet cen pečlivě kontrolovat, zda odpovídá zákonu a zahrnuje pouze oprávněné náklady.

Můžu zůstat u dodavatele, který mě převezme?

Ano. Zákazníci mají možnost zůstat u společnosti, která je po krachu jejich původního dodavatele převzala. Je ale třeba s novým dodavatelem uzavřít smlouvu. Ceny uvedené ve smlouvě se ale budou od těch stanovených ERÚ zřejmě lišit. Nejdůležitější je, aby si klienti předem nového dodavatele energií prověřili a seznámili se s obchodními podmínkami a ceníkem.

Kdy nastupují dodavatelé poslední instance za společnosti skupiny Bohemia Energy entity a u jiných dodavatelů energií, kteří ukončili činnost?

 • Dodavatelé poslední instance nastupují u společností skupiny Bohemia Energy entity v případě elektřiny 14. října 2021 a v případě plynu od 17. října 2021.
 • U jiných dodavatelů energií, kteří ukončili/ukončují činnost, je třeba kontaktovat příslušného dodavatele:
  • Firma Kolibřík Energie oznámila ukončení dodávek elektřiny a plynu od 19. října 2021.
  • Společnost A-PLUS Energie obchodní oznámila ukončení dodávek elektřiny a plynu od 22. října 2021.

Kdy mi zaniká původní smlouva?

Závazek s předmětem dodávky plynu a elektřiny mezi původním dodavatelem a zákazníkem zaniká zahájením dodávek dodavatelem poslední instance.

Jak je to s aktuálními platbami (zálohami) u Bohemia Energy a jiných dodavatelů, kteří ukončili činnost?

Upozorňujeme zákazníky, které mají nastaveno u svých platebních institucí strhávání zálohových plateb, aby nezapomněli tuto věc řešit. S ohledem na to, že společnosti skupiny Bohemia Energy entity již ztratily nebo ztratí možnost dodávat elektřinu (14. října 2021) a plyn (17. října 2021), není na místě dále uvedeným společnostem (od uvedených dat) zálohové platby hradit. Obdobné je to u jiných dodavatelů energií, kteří ukončili/ukončují činnost. Platba záloh se i v tomto případě odvíjí od data, kdy firmy ztratí možnost dodávat elektřinu a plyn. Zákazníkům dále připomínáme nutnost upravit sjednaný způsob platby za dodávku elektřiny nebo plynu (SIPO, trvalý příkaz). Zároveň společnosti musí udělat mimořádné vyúčtování, ve kterém se všechny přeplatky a nedoplatky vyřeší.

Kdy mohu očekávat vyúčtování od původního dodavatele?

Společnosti skupiny Bohemia Energy entity (BEE) i jiní dodavatelé, kteří ukončují činnost, mají podle zákona všem spotřebitelům provést mimořádné vyúčtování dodávky elektřiny a plynu. S ohledem na vysoké množství zákazníků BEE, u nichž se bude vyúčtování provádět, doporučujeme trpělivost. Doporučujeme zjistit lhůty pro provedení vyúčtování uvedené ve všeobecných obchodních podmínkách (VOP). Pokud v této lhůtě či v horizontu přibližně měsíce (není-li lhůta ve VOP) vyúčtování neobdržíte, kontaktujte přímo svého původního dodavatele. Povinnost provést všem spotřebitelům mimořádné vyúčtování se samozřejmě vztahuje i na další dodavatele energií, kteří ukončili/ukončují činnost.

Jací dodavatelé energií spadají do skupiny Bohemia Energy Entity?

 • X Energie, s.r.o.
 • Europe Easy Energy a.s.
 • Energie ČS, a.s.
 • COMFORT ENERGY s.r.o.
 • BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Jak je to s platbou SIPO (dodavatel, pošta, banka)?

 • Úplné zrušení je možné pouze přes dodavatele: Pro trvalé zrušení platby záloh Vašemu dodavateli je třeba odvolání souhlasu či plné moci k inkasu. Je tedy potřeba se obrátit na daného dodavatele. Dodavatel, který ukončil činnost by měl inkasa/SIPO zrušit sám. (I na základě výzvy ERÚ a MPO.)
 • Zrušení na měsíc na poště: Platbu SIPO Vašemu dodavateli lze na poště zrušit pouze jednorázově, na jeden měsíc, nikoliv zrušit platby napořád. Poplatek je 5,- Kč. (Banka neumí zrušit pouze jednu platbu SIPO.)
 • Nedoporučujeme zrušení všech plateb SIPO: Zrušit platby SIPO na poště a v bance napořád lze pouze jako celek, tzn. všechny platby všem firmám. (To by pak ale neodcházely žádné platby nikomu.) Tento postup nedoporučujeme.

Poznámka: SIPO není přístup k účtu, pouze služba, kdy si po Vašem souhlasu může váš dodavatel strhávat smluvenou zálohu.

Trvalé příkazy (banka)

Trvalé příkazy Vašemu dodavateli (nikoliv SIPO) můžete zrušit sami on-line v internetovém nebo mobilním bankovnictví, nebo osobně v bance.

Poznámka: SIPO není trvalý příkaz, není to přístup k účtu, pouze služba, kdy si po Vašem souhlasu může Váš dodavatel strhávat smluvenou zálohu.

Existuje poradna, která spotřebiteli pomůže s aktuálními problémy, problémy s energošmejdy apod.?

Problém energošmejdů souvisí často s podomním prodejem. Platí prevence: být obezřetný, nepodepisovat, co nečtu. Existuje-li zákaz podomního prodeje, volejte policii. V případě, že dojde k podpisu smlouvy, pak můžete od smlouvy podepsané doma odstoupit ve lhůtě 14 dní od podpisu.

S končícím dodavatelem byl v minulosti zaveden splátkový kalendář.

Dohodnutý splátkový kalendář platí i nadále pro obě strany.

Jak se budou řešit přeplatky/nedoplatky s končícím dodavatelem?

Platí smluvený režim. Jakmile přijde vyúčtování, které skončí s přeplatkem či nedoplatkem, dodavatel vrací přeplatek, zákazník hradí nedoplatek.

Spotřebitel podal dodavateli výpověď, ten mezi tím ukončil činnost.

V průběhu výpovědní doby nastupuje u spotřebitele dodavatel poslední instance.

Spotřebitel končícímu dodavateli neodeslal (poslední) zálohu.

Počkejte na konečné vyúčtování, pokud neodesláním zálohy vznikl nedoplatek, tak jej standardně uhraďte.

Dostanou spotřebitelé oficiální výpověď?

Praxe není jednotná, podle zákona zahájením dodávek dodavatelem poslední instance přestává dodávat původní dodavatel, otázku smlouvy zákon neřeší. Výpověď se standardně neposílá. Končící dodavatel musí vystavit konečné vyúčtování. Jakmile jej obdržíte, lze považovat smluvní vztah za ukončený.

Do kdy a komu mám nahlásit stav elektroměru nebo plynoměru?

Hodnoty z elektroměru nebo plynoměru, tzv. samoodečet, zašlete distributorovi na vašem území – mapa na webu ERÚ. Samoodečet můžete zaslat i prostřednictvím nového dodavatele, ke kterému budete přecházet od dodavatele poslední instance.

Spotřebitel měl odejít k dodavateli, ten však končí.

V tomto případě, kdy jde o zahájení dodávky od končícího dodavatele v budoucnu, dodavatel poslední instance nenastoupí. Spotřebitel může zahájit jednání o smlouvě s jakýmkoli (spolehlivým!) dodavatelem na trhu, nemusí se vracet k tomu původnímu. Problémem může být krátká doba na hledání a vyřízení smlouvy s novým dodavatelem.

Do kdy je třeba najít si nového dodavatele poté, co ten váš ukončil činnost?

V tabulkách na webu ERÚ najdete průběžně aktualizovaný seznam dodavatelů energií, kteří ukončili činnost včetně termínů, do kdy je nutné změnit dodavatele elektřiny nebo plynu. 

Jak mám postupovat, když chci dodavatele energií změnit?

Na webu ERÚ najdete potřebný postup.

Kam se můžu obrátit pro radu?

Využít lze informační linku Ministerstva průmyslu a obchodu na telefonním čísle 1212, volba 8, průběžně aktualizované informace jsou i na webu MPO a na webu Energetického regulačního úřadu a rovněž na sociálních sítích obou organizací. Informace poskytují dodavatelé, kteří ukončili/ukončují činnost, stejně jako dodavatelé poslední instance.

Kontakty na dodavatele energií, kteří ukončili/ukončují činnost:


Další otázky a odpovědi
:

Zpět na začátek

Kontakty na dodavatele poslední instance:

ČEZ
E.ON
innogy
Pražská energetika
Pražská plynárenská

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme