Singapur bojuje s místem a tak staví hodně pod zemí

Populace čítající 5,7 milionu lidí bude v příštích letech nadále růst a tak úřady hledají řešení, jak co nejlépe využít prostor, které se nacházejí pod nohama obyvatel. Singapur už postavil v podzemí dálnici a systém klimatizace, který využívá moderních technologií. Město se ale snaží ještě více infrastruktury ukrýt v hloubce. Podle plánu rozvoje z letošního března chtějí singapurské úřady přemístit do podzemí infrastrukturu, dopravní prostředky a průmyslová zařízení, aby získaly na povrchu prostor pro nové stavby a mohly renovovat stávající čtvrti. Obydlí v podzemí však nepředpokládají. 
Singapur už zvětšil svou rozlohu také směrem do moře. Většina prací byla provedena poté, co Singapur v roce 1965 získal nezávislost. Tato metoda se však stala finančně náročnější v zónách, kde je moře hlubší. Singapur už také nemá možnost dovážet nezbytný písek, neboť některé země skoncovaly s jeho exportem kvůli ochraně životního prostředí. Neregulovaná těžba písku narušuje pláže a koryta řek, a to ohrožuje živočichy a ruší přirozenou ochranu před záplavami. Přenesení infrastruktury do podzemí je výhodné i proto, že v tropické zemi, jako je právě Singapur, to snižuje potřebu ochlazování a umožňuje úsporu energie. V městském státě, který je hustě zastavěný, s sebou rozšíření do podzemí nese četné výzvy.  
Jedním z dosud nejambicióznějších podzemních projektů v Singapuru je systém, který umožňuje oběh studené vody v kanalizaci určený k ochlazování budov v letovisku Marina Bay. U staveb, které využívají tento systém místo toho, aby byly odkázány pouze na klimatizaci, se snížila spotřeba energie asi o 40 procent. Rovněž se snížily o 34 500 tun ročně emise oxidu uhličitého. Singapur má rovněž ve svých útrobách podzemní dálnici dlouhou 12 kilometrů, která je v jihovýchodní Asii nejdelší, dále metro, skladiště munice a skalní jeskyně pod mořským dnem, kde skladuje zásoby ropy. Technická univerzita v Nayangu uvažuje o tom, že by v podzemí vybudovala laboratoře a učebny.


  • Země: SG – Singapur
  • Datum zveřejnění: 08.10.2019

Podle zdroje www.e15.cz/magazin/singapur-bojuje-s-mistem-resenim-je-stavet-pod-zemi-1362777
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Singapur.

 

Souborové přílohy

• Teritorium: Asie | Singapur | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme