Singapur buduje digitální armádu

Čtvrtou složkou Singapurských armádních sil (SAF), po pozemním vojsku, námořnictvu a letectvu, bude digitální a zpravodajská služba, tzv. Digital and Intelligence Service (DIS).

Dle ministra obrany toto opatření umožní SAF lépe trénovat a bojovat jako integrovaná armáda, která se tak lépe vypořádá s narůstajícím nebezpečím na novém bojišti budoucnosti – v kyberprostoru.

Ilustrační fotografie

Ministr obrany Ng Eng Hen sdělil singapurským poslancům dne 2. 3. 2022 u příležitosti debaty nad novým rozpočtem země, že z pohledu Ministerstva obrany Singapuru je kyberprostor stejně reálný jako země, voda a vzduch. Boj v těchto prostředích a jeho přesah do fyzického světa je nepopiratelný a otevírá nutnost nového pohledu na bezpečnost a vedení operací.

Ministr Ng při debatě uvedl jako příklad situaci na Ukrajině, která v posledních letech čelila nejenom kybernetické špionáži, ale i cílenému ničení serverů a komunikační infrastruktury. Singapur proto na takové akce nutně musí být připraven.

Proto se do singapurské armády zařadí nová složka kombinující obranné i útočné kapacity v kyberprostoru s analýzou informací, přičemž operabilní by měla být od posledního čtvrtletí r. 2022. DIS poskytne zpravodajské služby, zajistí konektivitu, odolnou kybernetickou a psychologickou obranu a zároveň propojí všechny složky armádních sil, kterým tak umožní jednotně reagovat.

Jak ministr avizoval, půjde o složení nejméně o síle několika brigád, možná až jedné divize, jejíž vojáci budou ovládat nejen klíčové oblasti IT, ale také psychologii, antropologii, geografii, včetně perfektní jazykové vybavenosti.

Protože jde o úplně novou armádní složku, kterou bude třeba vycvičit a vybavit pokročilými technologiemi a postupy, nabízí se zde prostor pro české dodavatele technologií a firmy obranného průmyslu, ale i pro společný aplikovaný výzkum v mnoha oblastech souvisejících s kyberbezpečností. V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat p. Petra Manouška (e-mail: petr_manousek@mzv.cz), ekonomického diplomata Velvyslanectví ČR v Singapuru.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Singapuru (Singapur). Autorka: Michaela Froňková, velvyslankyně.

• Teritorium: Asie | Singapur | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme