V Singapuru se kříží obchodní cesty

Obchod se Singapurem, asijským ekonomickým tygrem na břehu Malackého průlivu, zatím není příliš významný. Přesto má velký potenciál. Bilaterální obchod se odehrává spíše v režii nadnárodních firem. Na pomoc českým vývozcům byla v lednu otevřena v Singapuru kancelář agentury CzechTrade. Co mohou české podniky udělat pro to, aby se na tamním trhu výrazněji prosadily?

Jihoasijský ostrovní stát Singapur založil svou prosperitu na strategické poloze. Je v centru obchodních cest mezi Čínou, Indií a Malajsií. Všechny tyto národy také přímo v Singapuru žijí. Letos tam otevřela svou kancelář proexportní agentura CzechTrade.

Ilustrační fotografie

„Základním předpokladem je, aby byla česká firma schopna nabídnout výrobky či služby, které obstojí ve srovnání s nejlepší světovou konkurencí, neboť Singapur je zaprvé bohatá země a zadruhé zde velmi dbají na takzvané ‚advanced‘ produkty, jež lze zařadit mezi opravdu nejvyspělejší produkci ve světovém srovnání,“ říká Jiří Zavadil, který novou kancelář CzechTrade v Singapuru vede.

Podle něj je plochou malý ostrovní stát zemí, která musí naprostou většinu zboží pro vlastní spotřebu dovážet. Vedle spotřebního zboží jsou šancí i dodávky pro vědu nebo průmysl. Oblastmi, kde chce být Singapur na čele světového pelotonu, jsou biotechnologie, letecký průmysl, zdravotnická technika, některé druhy chemické výroby, farmaceutická výroba či ochrana životního prostředí. Čeští výrobci nanotechnologií, biotechnologií či zdravotnické techniky přitom umějí světu nabídnout skutečnou kvalitu.

„Kategoriemi, kde mohou v Singapuru české firmy uspět, jsou také design, luxusní předměty, umělecké artefakty, ale částečně i potravinářský průmysl, neboť země vzhledem k omezeným vlastním možnostem velkou část produkce dováží,“ upozorňuje Jiří Zavadil.

Ze Singapuru vede cesta do Indie a Číny

Při obchodování se Singapurem nejde jen o dodávky pro tamní zákazníky. „Přes obchodního partnera v Singapuru se lze dostat na trhy v oblasti jihovýchodní Asie, ale klidně i na velký čínský trh nebo do Indie. Možná si někdo řekne, proč bych dobýval indický trh přes Singapur. Ovšem když porovnáte legislativní prostředí v Indii s právním prostředím v Singapuru, uvědomíte si, že cesta na jiné trhy přes partnerskou firmu v Singapuru může být nakonec kratší a právně méně složitá,“ vysvětluje Jiří Zavadil.

Z téměř čtyřiceti tisíc zahraničních firem je v malém ostrovním státě 3200 společností z Číny a 4400 subjektů z Indie. „Takové možnosti hned tak někde nenajdete Zákony v Singapuru jsou velmi striktně dodržovány, takže právní prostředí je zde na vyšší úrovni nejen oproti řadě jiných zemí Asie, ale rovněž oproti poměrům, na které jsme zvyklí v Česku,“ říká zástupce CzechTrade.

Vzájemný obchod poněkud ochladl po vstupu ČR do Evropské unie. Nejde ale jen o Singapur. Členství otevřelo českým firmám dveře na vnitřní trhy EU a logicky opadl zájem tuzemských exportérů o vzdálené asijské destinace. Potvrzuje to i Jiří Zavadil: „Naše firmy šly za bližším obchodem v rámci EU. Dnes však už české podniky vědí, že si pouze s evropským trhem a s trhy těsně za evropskými humny nevystačí. Singapur je výbornou možností pro diverzifikaci obchodních zájmů našich firem, neboť jeho omezené surovinové zdroje vyžadují dovoz většiny produktů pro životaschopnost země. Skoro polovinu průmyslové výroby tvoří elektrotechnický průmysl, který potřebuje zahraniční subdodavatele.“

Clo se vztahuje jen na alkohol

Čeští exportéři by mohli využít i toho, že je Singapur v současnosti jednou z nejotevřenějších ekonomik s liberálním celním režimem. Na druhé straně to ale znamená, že je zde obrovská konkurence velkých hráčů z nejvyspělejších zemí světa.

Placení cla se sice exportéři z Česka v Singapuru nevyhnou, ale týká se to jen několika druhů zboží. „Clo se v Singapuru platí jen z nepatrného množství položek, a to konkrétně z alkoholických nápojů. Dále jsou spotřební daní zatíženy tabákové výrobky, motorová vozidla a ropné produkty, respektive pohonné hmoty,“ říká vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade.

Ilustrační fotografie

Z každého dováženého zboží a rovněž při jeho prodeji v rámci Singapuru zaplatíte daň ve výši sedmi procent. Jedná se o takzvanou GST (Good and Service Tax), což je obdoba české DPH. „Sazba je jednotná ve výši sedmi procenta a vztahuje se na zboží, ale i na služby uvnitř Singapuru. Při vývozu je možnost požádat o její vrácení, podobně jako tomu je u nás v případě vrácení DPH při vývozu z EU,“ prozrazuje Zavadil.

Pokud jde o netarifní opatření, která mohou českým vývozcům komplikovat život, jde především o kontrolu dovozu a vývozu některých druhů výrobků. Úřady u nich musejí vydávat zvláštní povolení. Týká se to například léků, dále
speciální techniky, jako jsou zbraně, a některých dalších specifických položek. Jinými regulacemi, například uvalením kvót na zboží, Singapur zahraniční subjekty nezatěžuje.

Nezpůsobte ztrátu tváře

Singapuřané jsou velmi precizní a přitom poměrně akční obchodní partneři, nicméně striktně respektují hierarchii, takže je potřeba vždy vyčkat finálního schválení kompetentními pracovníky. „Trochu mě překvapilo, že jim chybí větší velkorysost, takže je třeba předpokládat, že se budou zabývat skutečně každým detailem v navrhované smlouvě a jen neradi ustupovat od svých představ,“ upozorňuje Jiří Zavadil.

Přestože jsou většinou mladí Singapuřané velmi dynamičtí, mají velký respekt k věku a ke zkušenostem, a to podstatně více, než jak je tomu zvykem v Česku. Je potřeba tyto zažité zvyklosti respektovat. Velkou roli hraje společenské postavení a také majetkový status – lidé, kteří poctivě a úspěšně podnikají a získali větší majetek, jsou zde ve velké úctě. Pokud by to nebylo poctivou formou, nesmlouvavě se s nimi vypořádá zdejší legislativa, neboť (nejen) daňové podvody jsou zde velmi tvrdě trestány, dochází i k majetkovým postihům.

Singapur

„Při obchodních jednáních je potřeba dbát na to, abyste partnera nevystavili takzvané ztrátě tváře. Buďte vždy empatičtí a dbejte na to, abyste partnera nedostali do trapné situace. Singapuřané jako mnozí další Asijci chtějí z jednání odcházet jako vítězové, takže volte raději takovou strategii, která u nich vzbudí dojem, že získali o něco více než vaše strana. Avšak v každém případě jsou tamní lidé velmi přátelští a komunikativní. Projevování negativních emocí a nespokojenosti před obchodním partnerem není vhodné,“ uvádí Jiří Zavadil.

Čeští výrobci nabízejí kvalitu v oblastech, jako jsou biotechnologie, life sciences, informační a komunikační technologie. „Obě země mají v těchto oborech co nabídnout. Není důvodu, proč by se české firmy nemohly prosadit na trhu v Singapuru, když dosahovanými výsledky patří ke světové špičce. Jsem připraven jim k tomu být nápomocen ve spolupráci s institucemi, které mají zájem na příchodu nových zahraničních firem do Singapuru. Je to například Economic Development Board, což je vlastně singapurská obdoba CzechInvestu, a International Enterprise Singapore, tedy de facto singapurský CzechTrade,“ doplňuje Jiří Zavadil. Obě instituce se podle jeho slov od otevření pobočky CzechTrade v Singapuru zajímají o to, jak mohou přispět k intenzivnějším kontaktům mezi oběma stranami.

Kontakt na zahraniční kancelář CzechTrade v Singapuru naleznete na webu CzechTrade.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Autor článku: Jakub Procházka.

• Teritorium: Asie | Singapur | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme