SIPO vám usnadní placení daně z nemovitých věcí

Jak si ulehčit pravidelné placení daně z nemovitých věcí? Od roku 2016 máte možnost zaplatit daň přes SIPO. Oznámení o tom, že chcete využívat tento jednoduchý způsob úhrady, ovšem musíte doručit na berní úřad nejpozději do 31. ledna.Většina daňových poplatníků službu České pošty (ČP) dobře zná. SIPO (Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) totiž v současnosti využívají téměř čtyři miliony Čechů.

Služba umožňuje sdružit pravidelné ‚inkasní příkazy‘ od různých společností – například pokud každý měsíc platíte za telefon, nájem či internet – do jediné platby. Ta je pravidelně strhávána z účtu plátce, který se tak nemusí zabývat každou platbou zvlášť ani bojovat s vyplňováním složenek.

ČP přidělí poplatníkovi spojovací číslo, jež je oznámeno poskytovatelům služeb, kteří dostávají peníze za své služby. Finanční výhodu ocení všichni klienti bank, kteří by jinak platili poplatky za každou inkasní platbu. V případě SIPO si Česká pošta již zhruba rok účtuje od svých zákazníků deset korun, a to za rozesílání rozpisu bezhotovostních plateb do schránek.

Už letos na jaře obdrželi plátci daně od finanční správy leták, který je o novince informoval. „V rámci informační kampaně obdrželi poplatníci společně se složenkou pro placení daně na rok 2015 informační leták, který obsahuje formulář Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od roku 2016,“ říká mluvčí Generálního finančního ředitelství ČR Petra Petlachová.

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Připravili jsme pro vás SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2016


Platba zmíněné daně přes SIPO je určena pouze pro fyzické osoby,a tovýhradně pro ty plátce, kterým Česká pošta přidělí jejich osobní spojovací číslo. Poplatek tedy nemůžete uhradit přes spojovací číslo jiného člověka, a to ani v případě, že jde o spoluvlastníka bytu, domu či pozemku.

Zájemci o službu vyplní tiskopis Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Příslušnému finančnímu úřadu ho ovšem musíte doručit nejpozději do 31. ledna 2016. Pokud tak učiníte, můžete tuto službu využívat neomezeně dlouhou dobu, dokud se opět na berním úřadě neodhlásíte. Pokud daný termín nestihnete, nezbyde vám než počkat do ledna 2017.

Přiznání do konce ledna

Přiznání k dani z nemovitých věcí musí na počátku příštího roku podat každý, kdo v roce 2015 koupil nebo dostal nemovitost, tedy stavbu (dům, garáž), jednotku (byt) či pozemek.  Přiznání k dani je potřeba podat na finanční úřad do konce ledna, respektive do 1. 2. 2016, protože 31. leden připadá na neděli.

Pokud se opozdíte maximálně o pět pracovních dní, žádný postih vám nehrozí. V případě, že plátce podá daňové přiznání po 8. únoru, bude muset zaplatit penále a úroky z prodlení. Penále je minimálně 500 korun, úroky z prodlení pak dosahují 0,05 procenta z vyměřené daně denně.

Pokud jste majitelem nemovitosti delší dobu a v roce 2015 se na vlastnictví vaší nemovitosti nic nezměnilo, pak se vás tato povinnost netýká. Přiznání podáte jen jednou a pak už jen každoročně platíte daň. Na úhradu dávky je čas do konce května.


Poplatníci by neměli přehlédnout, že pokud celková roční daň přesáhne 5000 korun, mohou ji prostřednictvím SIPO zaplatit ve splátkách, nikoli najednou (viz § 15 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí). Prostřednictvím této služby České pošty však vlastníci nemovitostí nemohou uhradit dodatečně doměřenou daň ani nedoplatky na dani.

Pokud se kdykoli rozhodnete placení sdruženým inkasem ukončit, zatrhnete v tiskopise Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO možnost „Oznámení o ukončení placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“. Formulář jste ale povinni odevzdat berním úředníkům každoročně nejpozději do 15. března.

Jakub Procházka

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme