Široké spektrum českých firem se představilo na podnikatelském fóru v Uzbekistánu

Dne 8. dubna 2019 se pod vedením ministryně průmyslu a obchodu ČR dvacet českých firem zúčastnilo podnikatelské mise do Uzbekistánu, jejímž vrcholem bylo podnikatelské fórum, kterého se zúčastnilo více než sto uzbeckých podnikatelů. České firmy v Uzbekistánu nabídly širokou škálu služeb, výrobků a technologií od jaderné energetiky, přes strojírenství, zemědělství až po vzdělávání, bankovní a pojišťovací služby.Podnikatelskou misi společnými silami připravilo Velvyslanectví České republiky v Taškentu, Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS. Bohatý program zahrnoval jednání s uzbeckým ministerstvem investic a zahraničního obchodu, ministerstvem ekonomiky a průmyslu, podnikatelské fórum i jednání na státním výboru pro jadernou bezpečnost. Ministryně Nováková během svých jednání s uzbeckými partnery podpořila již rozpracované i nové projekty českých firem v Uzbekistánu.

Vrcholem mise bylo podnikatelské fórum, kterého se zúčastnilo dvacet českých firem a více než sto jejich uzbeckých partnerů. Fórum zúčastněné podnikatele informovalo o příležitostech na vzájemných trzích a zároveň vytvořilo platformu k předání zkušenosti o politicko-ekonomických, ale i sociálních aspektech, které mají vliv na obchodně ekonomickou spolupráci v obou zemích. Z oborového hlediska bylo fórum v souladu s aktualizovanou mapou oborových příležitostí zaměřeno na nejperspektivnější sektory pro rozvoj vzájemných obchodně-ekonomických vztahů, energetiku, strojírenský průmysl, zdravotnictví, zemědělství a environmentální technologie.

Velvyslanectví České republiky v Taškentu jako nejvýznamnější oborovou příležitost pro české firmy v Uzbekistánu identifikuje sektor energetiky. Toto tvrzení je podpořeno skutečností, že koncem minulého roku byla zahájena výstavba jaderné elektrárny, která bude postavená v Uzbekistánu podle ruského modelu. Stavební práce budou prováděny uzbeckou stranou společně s ruskou státní společností Rosatom. Jaderná elektrárna se bude skládat ze dvou bloků o celkové kapacitě 2,4 gigawattů, stavba bude stát 11 miliard dolarů. Spuštění prvního bloku je naplánováno na rok 2028. Elektrárna by se měla nacházet u jezera Tudakul na hranici oblastí Navoi a Buchara. Výstavba elektrárny představuje významnou příležitost pro zapojení  českých firem ze segmentu jaderné energetiky do projektu jako subdodavatelů resp. konzultantů.

Kromě jaderné energetiky mají české resp. československé firmy velmi dobré jméno v Uzbekistánu i v segmentu klasických tepelných elektráren. Firma SYNECTA a.s. byla generálním dodavatelem v projektu modernizace tepelné elektrárny Taškent I v hodnotě 520 milionů USD zakončené v roce 2017. Na základě této úspěšné reference konsorcium českých firem včetně Synecty usiluje o zisk připravované zakázky na modernizaci elektrárny Taškent II.

Konkrétních plodů vzájemné spolupráce se můžeme brzo dočkat i v sektoru zdravotnictví. Na podnikatelském fóru přítomní zástupci firmy BLOCK a.s. pokračovali ve svých v minulém roce započatých jednáních o výstavbě tří nemocnic a dvou farmaceutických závodů v celkové hodnotě 500 miliónů USD. Memorandum o porozumění mezi firmou BLOCK a Komorou inovativního zdravotnictví Uzbekistánu bylo podepsáno již v lednu tohoto roku během návštěvy předsedy zmíněné komory v České republice.

Součástí české podnikatelské delegace byli rovněž zástupci bankovního a pojišťovacího sektoru, konkrétně České exportní banky, České spořitelny, Raiffeisenbank a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, kteří představili bankovní a úvěrovou politiku českých finančních institucí a jednali o možné spolupráci se zástupci uzbeckých bank i s uzbeckými podnikateli o konkrétní pomoci při realizaci česko-uzbeckých projektů.

O podnikatelskou misi pořádanou Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS byl mimořádný zájem jak ze strany českých firem, tak i uzbeckých podnikatelů a médií. Aktuálně v Uzbekistánu probíhající reformy, restrukturalizace, modernizace a diverzifikace všech segmentů ekonomiky od nástupu nového prezidenta Mirzijojeva představují pro české exportéry zajímavé příležitosti. Spolu s kroky namířenými na přilákání zahraničních investic (objem investic  v posledních dvou letech vzrostl o více než 6 miliard USD), zlepšení podnikatelského prostředí, zrušení vízové povinnosti na cesty do 30 dnů nebo očekávaným přístupem Uzbekistánu do WTO začíná narůstat zájem českých exportérů o tradiční trh této nejlidnatější země Střední Asie. V objemu obchodní výměny je Uzbekistán po Kazachstánu druhým největším obchodním partnerem ČR v regionu Střední Asie.

V případě zájmu o bližší informace ohledně obchodních příležitostí v Uzbekistánu je možné kontaktovat velvyslanectví České republiky v Taškentu. Obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví je připraven zprostředkovat informace o možnostech dodavatelské a investiční účasti na místním trhu pro české subjekty formou individuálních služeb.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Taškentu (Uzbekistán). Autor: Luboslav Mazurek, ekonomický rada.

• Teritorium: Asie | Uzbekistán | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme