Síť EIT Health nabídne akcelerační programy a další podpory pro české inovátory na poli zdravotnictví

Rok 2019 byl v akceleračních a vzdělávacích programech EIT rekordní počtem účastníků ze střední, východní a jižní Evropy. Podporu získalo více než 1500 talentů a přes 50 startupů z těchto regionů. Startupy jako InoCure se zařadily mezi finalisty vybraných celoevropských soutěží EIT Health a získaly uznání mezi evropskými investory. Rok 2020 přinese pro inovátory v oblasti zdravotní péče ještě více příležitostí.

„Střední, východní a jižní Evropa je zlatý důl inovativních nápadů v oblasti zdravotní péče. I když se tyto regiony v Evropě stále považují za mírné inovátory, rodí se  nich stále víc a víc řešení v oblasti zdravotnictví, medicíny a biotechnologie. Rostoucí počet jednotlivců – studentů, doktorandů, výzkumných pracovníků, odborníků – i týmů – startupů, spin-off firem, malých a středních podniků – je ochotných čelit trhu a zapojit se do evropských tréninků, bootcampů, letních škol a soutěží v mnohem větším měřítku než dřív. V mnoha případech se jejich nápady dostanou mezi ty nejlepší v Evropě, přilákají financování a investory nebo se jednoduše uvedou na trh,“ říká Mónika Tóth, manažerka programu EIT Health InnoStars RIS.

Níže jsou vyjmenovány některé nejaktuálnější příležitosti pro letošní rok.

  • Wild Card – termín přihlášení do 9. února 2020

Divoká karta tedy Wild Card na rok 2020 je otevřena pro přihlášky týmů a jednotlivců. Zve nejslibnější evropské inovátory v oblasti zdravotnictví, aby představili nápady v oblasti zdraví žen a Digital Therapeutics. Program Wild Card během své tříleté existence již spustil 4 startupy, snaží se podporovat nejslibnější týmy a změnit jejich nápady v reálný byznys. Wild Card nejdříve vytvoří a následně investuje až 2 miliony EUR do dvou rozvojových entit, které posouvají hranice v oblastech vyhlášených výzvou. Přihlásit se můžete zde: https://wildcard.eithealth.eu/

„Program Wild Card nám umožnil studovat celé odvětví v hlubší úrovni a pochopit, že na vyřešení nemoci a umožnění léčby musíme nejdříve vyvinout přesné, personalizované a cenově nenáročné nástroje, které mohou uplatnit všechny zúčastněné strany,“ uvedli spoluzakladatelé společnosti iLof, vítěze Wild Card 2019.

  • EIT Jumpstarter – termín přihlášení do 15. března 2020

EIT Jumpstarter je před-akcelerační program pro inovátory ve zdravotnickém průmyslu. Byl jmenován Best Association Training Initiative v rámci cen European Association Awards a je určený především inovátorům, kteří chtějí začít s budováním firmy v jedinečném mezioborovém prostředí. Účastníci jsou školení v přípravě investorských prezentací, obchodního modelu a strategie uvedení na trh. Ti nejlepší budou mít možnost vystoupit před porotou a vyhrát peněžité ceny. Vybrané týmy dostanou finanční podporu. Kromě odvětví zdravotnictví hledá EIT Jumpstarter talenty z oblasti potravinářství, zpracování surovin, energetiky, výroby a městské mobility. Přihlásit se můžete zde: https://www.lyyti.fi/reg/Jumpstarter-2020

  • InnoStars Awards – termín přihlášení do 27. března 2020

Ocenění InnoStars Awards je jednou z nejlepších příležitostí pro startupy nebo spin-off firmy s prototypy či modely produktu (Minimum Viable Product), které ještě nejsou na trhu. Čtvrtý ročník programu bude hledat talenty ze zemí s mírnou úrovní inovací, které jsou zahrnuty do takzvaného Regionálního inovačního programu EIT. Nejlepší týmy získají 25 000 EUR „chytrých“ peněz, individuální mentoring na čtyři měsíce a možnost zúčastnit se dvou bootcampů v Evropě. EIT Health poskytuje také validační rozhovory s potenciálními zákazníky, investory a partnery. Finalisté budou soutěžit o tři hlavní ceny: financování v podobě dalších 25 000 EUR, 15 000 EUR nebo 10 000 EUR. Pro další informace kontaktuje prosím tamas.bekasi@eithealth.eu.

  • Start-ups Meet Pharma – termín přihlášení do 29. března 2020

V druhém ročníku úspěšného programu EIT Health Start-up Meet Pharma se hledají ambiciózní týmy, které chtějí řešit skutečné globální farmaceutické výzvy. Tento akcelerační program se zaměřuje na spojení startupů vyvíjejících inovativní řešení pro dlouhodobou péči s klíčovými farmaceutickými partnery v Evropě. Program je určený týmům s fungujícími produkty nebo prototypy, které jsou připravené na trh a zajímají se o vývoj řešení, které „přesahuje pilulky“, s podporou globálních farmaceutických hráčů. Letošní výzvy budou uveřejněny 10. února. Pro další informace kontaktujte prosím tamas.bekasi@eithealth.eu.

  • Smart-Up Lab – termín přihlášení do března 2020

Smart-Up Lab 2020 je čtvrté pokračování mezinárodního tříměsíčního programu e-Lab pro budoucí lídry ve zdravotnictví, který se realizuje ve dvou vlnách: na jaře (březen – červen) a na podzim (září – prosinec). Program je organizovaný souběžně v Lodži (Polsko), v Neapoli (Itálie) a v Tartu (Estonsko). Dozvíte se o procesu vytváření idejí, plánování byznysu, podnikání, tvorby hodnoty, průzkumu trhu, financování nebo o rychlém vývoji prototypů. Program je určen pro studenty, doktorandy, podnikatele a výzkumné pracovníky z různých oborů: medicíny, biologie, ekonomie, IT a podobně. Účastníci mohou do programu vstoupit s vlastním nápadem na inovaci, není to však podmínkou. Program administruje Lékařská univerzita v Lodži, Neapolská univerzita Federica II a Univerzita v Tartu. Přihlásit se můžete zde: http://medihub.zone/portfolio-item/smart-up-lab-2020/

EIT Health je nezisková organizace pracující přeshraničně se 150 partnerskými organizacemi. EIT Health hledá talenty nejen ze západní Evropy, ale také z regionů střední, východní a jižní Evropy, kde je tempo inovací stále mírné. Tyto regiony jsou zahrnuty do Regionálního inovačního programu EIT (EIT RIS), který vytvořil Evropský inovační a technologický institut (EIT), orgán Evropské unie. Prostřednictvím center EIT Health Hubs nacházejících se ve 13 zemích mohou talenty získat přístup k různým vzdělávacím, akceleračním a inovačním příležitostem v oblasti zdravotní péče. Výsledkem je transformace jejich nápadů do skutečných produktů nebo řešení, které mohou občanům pomoci žít delší a šťastnější život. České centrum EIT Health Hub najdete na http://dex-ic.com/.

Redakčně upravená tisková zpráva

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme