Situace malých a středních podniků se mírně zlepšila, ukazuje evropský index za Českou republiku

Po výrazném poklesu se podnikatelská nálada, která se v druhé polovině loňského roku vůbec poprvé za řadu let propadla i pod celounijní průměr, opět mírně zlepšila.

Zachycuje to Index podnikatelské nálady malých a středních podniků, který za české podniky pro mezinárodní srovnání zpracovává Hospodářská komora České republiky.

Podnikatelka stojící před provozovnou, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

„Recese, kterou Česká republika procházela od druhé poloviny roku 2022, byla patrně mírná. V letošním roce by mělo dojít k hospodářskému oživení. Naznačují to totiž už i výsledky indexu pro první polovinu roku 2023 na základě dat od českých podniků z posledních dní,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Hodnota indexu SMEunited Business Climate Index, která zachycuje situaci a očekávání malých a středních podniků s 0 až 250 zaměstnanci, se od posledního měření před půl rokem zvýšila o 4,2 bodů na hodnotu 71,2. Klesající trend se tak po dvou po sobě jdoucích obdobích obrátil. „To naznačuje, že se předpovědi některých analytiků, že případná recese by mohla být mělká, pravděpodobně naplní,“ dodal Dlouhý.

Business Climate Index: srovnání s Evropou | Hospodářská komora ČR

Z nových dat Hospodářské komory vyplývá, že nejvíce optimistické jsou firmy působící v osobních službách. Příznivý vývoj očekává zhruba pětina z nich. Nejopatrnější ve svých odhadech jsou firmy působící v oblasti služeb převážně pro podniky. Celkem 61 % podniků v tomto sektoru odhaduje, že jejich celkový vývoj zůstane stejný. Nejpesimističtější očekávání mají firmy z odvětví stavebnictví. Negativní vývoj předpovídá 43 % firem působících v tomto segmentu.

Data za celou Evropskou unii pro první pololetí roku 2023 nejsou zatím dostupná. Statistická data pro země platící eurem ale naznačují, že se eurozóna jako celek pravděpodobně recesi vyhne. V eurozóně je 20 členských států Evropské unie.

Index podnikatelské nálady malých a středních podniků pro Českou republiku od roku 2016 dosahoval vyšších hodnot než pro Evropskou unii jako celek. Tuzemští podnikatelé tak řadu let hodnotili svou situaci i očekávání vývoje nad celoevropským průměrem, dokonce i v roce 2020, kdy se podniky musely potýkat s vládními omezeními v souvislosti s postupující pandemií covid-19.

Ilustrační fotografie

„Zlomovou se ale stala druhá polovina roku 2022, kdy index pro Českou republiku výrazně klesl. Tuzemské podniky totiž čelily vyšší inflaci a kvůli vysokému podílu energeticky náročnějších podniků v ekonomice i výraznějšímu růstu cen energií. Zaměstnancům sice vzrostly mzdy nominálně, ale reálné příjmy se propadly, což se negativně propsalo do poklesu spotřeby domácností a nižších tržeb firem,“ vysvětlil analytik Hospodářské komory Roman Renda důvod, proč české podniky hodnotily svou situaci pesimističtěji než kdekoli jinde v Evropě.

Index podnikatelské nálady malých a středních podniků je publikován dvakrát ročně před zasedáním Evropské rady na základě odpovědí 30 tisíc podnikatelů v rámci členských a partnerských zemí SMEunited. Hospodářská komora České republiky výsledky šetření zpracovává společně s organizací UEAPME (Union Européenne de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises) sídlící v Bruselu, která v celé Evropě zastupuje přes 12 milionů podniků s téměř 55 miliony zaměstnanců.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme