Situace v Myanmaru a obchodní možnosti

Přehled o současném politickém a ekonomickém stavu v Myanmaru (Barmě) a možnosti pro obchodování a podnikání.

V Myanmaru nad ránem 1. února 2021 moc v zemi převzala armáda a veřejnost na vojenský převrat zareagovala protesty a stávkami, které zhruba na půl roku prakticky znemožnily realizovat obchodní výměnu.

Ilustrační fotografie

Masové demonstrace sice nový režim potlačil, nicméně část obyvatel zvolila ostřejší formy protestů, které vyeskalovaly do regulérního občanského konfliktu. Mezinárodní společenství reaguje na situaci v zemi rozšiřujícím se seznamem sankcí, který (spolu s úspěšným tlakem mezinárodních lidskoprávních organizací a myanmarské opozice) znemožňuje investovat v zemi do projektů či se účastnit tendrů vypisovaných vojenským režimem.

Členové parlamentu, zvolení ve volbách v listopadu 2020, reagovali na převrat vytvořením dočasné struktury – Výboru reprezentujícího svazový parlament (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw, CRPH). Tento výbor ustavil dne 16. 4. 2021 paralelní Vládu národní jednoty – National Unity Government of the Republic of the Union of Myanmar (NUG), která usiluje o mezinárodní uznání coby de iure vláda Myanmaru.

Jaké nové typy letounů nabízejí tuzemští výrobci?

NUG se v ekonomické oblasti snaží zabránit vojenskému režimu v přístupu k mezinárodnímu financování a usiluje o dispoziční práva k části myanmarských devizových rezerv deponovaných v zahraničí a dále o zavedení mezinárodních sankcí, zacílených především na těžební průmysl a energetiku.

NUG spravuje velkou část země a hospodářství, neboť vojenský režim nemá kapacity, aby spravoval celou zemi, nemá tedy plnou kontrolu nad zemí ani jejími obyvateli a více a více ji ztrácí. Vojenská junta není schopna efektivně spravovat funkce vlády a nejeví známky zřízení trvalého řádu. Strategie armády k získání kontroly byla a je zaměřena na páchání masových zvěrstev a způsobování humanitárního utrpení mezi civilním obyvatelstvem. Jak ozbrojený, tak nenásilný odpor vůči juntě pokračuje.

Země EU, USA a další liberální demokracie odsoudily vojenský převrat a následný vývoj, neuznaly vojenský režim jako legitimní vládu země a uplatňují vůči němu řadu sankcí. Je nutné nadále odepírat uznání juntě a poskytovat podporu Myanmarské vládě národní jednoty, aby se země rozhodněji vydala na cestu k míru, stabilitě a k civilní vládě.

I tak však lze udržovat obchodní styky s myanmarskými soukromými podniky. V současné době je možné pozorovat částečnou stabilizaci podmínek pro obchodní operace, kdy je otevřena většina existujících cest pro dopravu zboží do země, po více než dvou letech došlo k obnově vydávání podnikatelských víz.

Příležitosti pro vývoz lze nyní spatřovat především v oblasti zemědělské techniky a chemie a ve zdravotnictví. V případě zdravotnického vybavení jde zejména o přístroje a přípravky určené k domácímu použití, protože v zemi došlo k výraznému poklesu dostupnosti zdravotní péče v důsledku represí mířených zčásti také vůči lékařům a zdravotnickému personálu.

Myanmarská vláda národní jednoty má své zástupce i v zahraničí včetně ČR, kteří se snaží udržovat spojení se světem a získávat podporu pro výkon vládních funkcí. Česká republika je jedna ze zemí, která svou podporu MUG vyjádřila a která dlouhodobě už v minulosti podporovala v Barmě/Myanmaru demokratickou opozici. ČR je pro Myanmar a NUG prioritní zemí pro vzájemnou spolupráci a obchodní vztahy.

• Teritorium: Asie | Myanmar | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme