Škodovky jsou z Česka? diví se Izraelci

Povědomí Izraelců o českých výrobcích je velmi chabé. V jejich obchodním jednání převažuje ležérní přístup, neformální vystupování a často také řešení problémů na poslední chvíli.

Izraelské vnímání České republiky jako partnera je rozporuplné. Na jedné straně vnímají Česko Izraelci pozitivně jako západní demokracii a stát velmi nakloněný jejich zemi. Na druhé straně většina Izraelců nemá valnou nebo žádnou představu o možnostech a potenciálu české ekonomiky. Obvyklá reakce na nabídky českých technologií je: „A to u vás vyvíjíte, to se u vás vyrábí?“

Stereotypy komplikují spolupráci

Kromě obyvatel původem z bývalého Sovětského svazu Česko Izraelci většinou stereotypně zařazují mezi země, jako je Ukrajina nebo Moldavsko. Řada lidí si Českou republiku nijak nespojuje ani se sklem nebo neví, že v Izraeli velmi populární vozy Škoda jsou z České republiky. Toto nahlížení také ztěžuje přístup českých firem na trh a spolupráci v oblasti vyspělých technologií, startupů, ve vědě, výzkumu a jejich aplikacích. Není obvyklé, aby nějaký český výrobek nebo technologie byla první volbou místních klientů. Dalším limitujícím faktorem je obecně obrovský tlak na ceny a většinou i očekávání, že české zboží bude výrazně levnější než to ze západní Evropy.

To je Izrael

Poměrně překvapivý je někdy i přístup Izraelců. Vzhledem k celkově západnímu charakteru Izraele a technologické vyspělosti v řadě směrů může českého obchodníka častokrát překvapit relativně laxní přístup k řadě formálních i neformálních záležitostí, například ke společenskému bontonu. Běžný je neformální styl obchodního jednání i oblečení. Obleky nebo kravaty se nenosí, oslovuje se křestními jmény.

Neformální je všeobecně také přístup Izraelců k dodržování pravidel nebo postupů či například k údržbě. Je pro ně typické řešení složitých a důležitých otázek až na poslední chvíli. Častokrát když něco nefunguje nebo s tím jsou těžkosti, místní jen pokrčí rameny a konstatují: „To je Izrael.“

Častokrát když něco nefunguje nebo s tím jsou těžkosti, místní jen pokrčí rameny a konstatují: „To je Izrael.“

Do práce každý na druhý konec země

Izraelci jsou značně flexibilní, jsou schopni se rychle přizpůsobit měnícím se podmínkám, akceptují nestandardní postupy. Jsou také velmi mobilní, kvůli dobré práci jsou ochotni cestovat denně třeba ze severních oblastí kolem města Karmiel, z Nazaretu nebo Berševy na jihu do Tel Avivu a okolních měst. Je to umožněno relativně dobrou dopravní infrastrukturou a také povinností zaměstnavatelů proplácet cestovní výdaje a podmíněno i výraznými rozdíly v ceně bydlení a ve výši platů.

Izraelská společnost je nesmírně různorodá z hlediska oblasti původu (starousedlíci, Evropa, Spojené státy, bývalý Sovětský svaz, arabské země, Afrika). Liší se také kulturně, společensky a především v náboženství. I samotná židovská komunita je vnitřně velmi diferencovaná. Všechny tyto faktory ovlivňují přístup a chování různých skupin v rámci izraelské společnosti, podnikatele nevyjímaje. 

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Jiří Mašata, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Izrael.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Česká republika | Izrael
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme