Škola hrou s předními českými designéry

Originální, nové a zábavné, ale efektivnější než u státních škol. Takové je prý vzdělávání v soukromé škole Scholastika. Za projektem stojí dvojice českých výtvarných umělcůScholastikaSoukromá vzdělávací platforma vznikla před pěti lety v Praze. Od roku 2016 k ní patří Vyšší odborná škola (VOŠ) vizuální komunikace, kde vyučují grafický a produktový design. Duchovními otci projektu jsou bývalí spolužáci z Akademie výtvarných umění (AVU) a Vysoká škola uměleckoprůmyslová (UMPRUM) Evžen Šimera a Ondřej Brody.

„Z vlastní zkušenosti víme, že umělecké školy a akademie produkují absolventy, kteří jsou obtížně zaměstnavatelní. Pokud se chtějí uplatnit, musejí často dělat to, co je ve škole neučili. Podle nás je to špatně,“ říká Evžen Šimera. „Například já jsem po AVU jako výtvarník nastoupil do pozice grafika v reklamní agentuře, ale ve škole mne na to nepřipravili. Téměř nic jsem neuměl, byl jsem šťastný, že jsem vůbec našel nějakou práci,“ přibližuje.

Výuka ve Scholastice se zaměřuje především na praktické dovednosti studentů. Mladé lidi by měla daleko lépe připravit na budoucí život. Designéři i grafici jsou ostatně na pracovním trhu žádaným zbožím. Semestrální kurzy, orientované na výtvarné umění a design, které Scholastika nabízí od roku 2012, absolvovaly stovky posluchačů. A nejde jen o mladé. Zajímají i lidi z oboru, kteří je považují za bonus pro svou práci.

Největší devíza? Učitelé z praxe

„Ve Scholastice máme studenty od 18 do 50 let a vedou je skvělí designéři, umělci a teoretici. Právě od takových lidí se nejvíc naučíte. Oni jsou naší největší devízou,“ říká Ondřej Brody. „Na většině středních, ale i vyšších odborných škol působí učitelé, kteří mají za sebou pedagogické vzdělání, ale znalosti a praktické dovednosti v oboru jim občas chybějí. Když se podíváte na složení našeho pedagogického sboru, jsou to vyhlášení profesionálové – designéři, grafici či výtvarníci,“ doplňuje kolegu Šimera.

Studenty vyučují výrazné osobnosti ze světa užitého umění – produktový designér Jan Čapek, grafický designér Jan Kloss či teoretik designu Adam Štěch, redaktor časopisu Dolce Vita, který píše i do prestižních zahraničních periodik. Další z pedagogů Vladimír Strejček, otec současné české ilustrátorské scény a zakladatel proslulého studia Drawetc, glosuje: „Jsme řemeslníci, ne umělci.“ A podobná slova říká i svým studentům.

Naší snahou bylo vytvořit alternativní vzdělávací prostředí, kde pod odborným vedením bude mít široká veřejnost možnost studovat a tvořit a kde se naši vlastní studenti budou moci prakticky zapojovat do umělecko-designérské scény i pracovních oborů.

Praktici vnímají rozdíl mezi volným a užitým uměním. „Záměrně jsme školu postavili na designu, protože nás daleko více zajímá funkce užitého umění. Chceme se věnovat aplikovatelným formám umění, které by byly pro studenty zajímavé z hlediska získávání praktických dovedností,“ shrnuje Ondřej Brody.

Podle Evžena Šimery by se měly oba světy na škole vzájemně prolínat a vhodně doplňovat. Průmyslový design je výsledkem činnosti těch, které líbá múza, zároveň ale musí být prakticky využitelný. Nejžádanější výrobky jsou takové, které jsou plně funkční, přitom však vypadají esteticky. A o studenty VOŠ vizuální komunikace je ve firmách, které chtějí sázet na design, zájem.

Trnitá cesta k akreditaci

Ačkoli měli Ondřej Brody i Evžen Šimera od počátku jasnou vizi, netušili, s jak velkými byrokratickými překážkami budou muset před otevřením školy bojovat. Dva a půl roku trvalo, než získali všechna potřebná povolení. Studijní program VOŠ založili na zkušenosti z probíhajících kurzů a také na diskusi s pedagogy, kteří u nich dlouhodobě působí. Skladba předmětů vycházela z původní vize. Tu ale museli na ministerstvu školství prosadit.

ScholastikaAčkoli měli dostatek přesvědčovacích schopností, potřebovali i trochu štěstí. Scholastika nakonec akreditaci obdržela v roce 2015. Za posledních několik let patří mezi uměleckými školami podobného typu k výjimkám. Úřední šiml nicméně řehtá dál. „Proces zakládání školy není jen o samotné akreditaci. Než jsme byli zapsáni do školského rejstříku, trvalo to velmi dlouho. Museli jsme získat stanovisko asociace krajů, což bylo také složité, naštěstí nám pomohl svým doporučením Svaz průmyslu a dopravy ČR. Dále vás čekají pravidelné inspekce. Každou změnu musíme i nyní neustále obhajovat a to nám bere hodně času i energie,“ shrnuje Ondřej Brody.

„Náš studijní program má přitom výhodu, že sleduje současné trendy. Mnoho aktuálně fungujících škol je založených na koncepcích, které jsou deset patnáct let staré a moc se nerozvíjejí. Například grafický design má úplně jiné potřeby než před deseti lety a neuvěřitelně se posunul,“ dodává Evžen Šimera.

Mezi vyššími odbornými školami v Česku je jejich projekt výjimečný – takto do hloubky se designu nevěnuje jediná. Časem chtějí na Vinohradech, kde Scholastika sídlí, otevřít regulérní vysokou školu. To je ale ještě daleká budoucnost.

Chcete být milionářem?

Spolužáci z AVU rozhodně nerozjížděli projekt s tím, že jim vydělá miliony. Naopak. Investovali do něj nejen mnoho času, ale také peněz z vlastní kapsy, které se jim dosud nevrátily. Museli si vzít úvěr v bance, Evžen Šimera ručí vlastním bytem.

„Dodnes mi přijde neuvěřitelné, že dva absolventi AVU bez jakékoli finanční podpory a mecenáše v zádech vybudovali fungující vzdělávací platformu, kde máme standardně 150 studentů ve 13 ateliérech, a zároveň založili vlastní VOŠ. Bez státní podpory, grantů i dotací, na které nemáme nárok, jsme si je vydupali a vytvfořili sami,“ upozorňuje Brody.

Školné, které studenti na VOŠ vizuální komunikace platí, není vysoké – 38 tisíc korun ročně je méně než na jiných srovnatelných školách. „Člověk nemůže zakládat školu s tím, že chce vydělávat velké peníze. Pro nás je to způsob realizace s tím, že vzdělání vnímáme jako investici do budoucnosti,“ doplňuje Šimera.

Scholastika již posbírala několik prestižních ocenění včetně toho za nejlepší školní prezentaci na Designbloku 2015. Součástí studia na pražské VOŠ jsou i pravidelné výstavy prací studentů v Česku a exkurze do zahraničí. Prestiž školy se stále zvyšuje. Oba zakladatelé nicméně připouštějí, že se musejí věnovat i dalším projektům, aby se uživili. Vystavují vlastní díla, Ondřej Brody má vydavatelství, které se zaměřuje na elektronické knihy v cizích jazycích.

V červených číslech by ale Scholastika neměla zůstat věčně. Zatím zde v prvním ročníku studuje 25 lidí. Protože začali s výukou v září 2016, další ročníky logicky nejsou naplněné. To by se mělo do dvou let změnit. Že je mezi uchazeči zájem, si ověřili při loňském přijímacím řízení, kdy se na školu hlásilo 70 uchazečů. Přijali jich necelé tři desítky. Pro dalších padesát studentů zde bude místo v dalších dvou letech. „A pokud školu naplníme, můžeme snad počítat s mírným ziskem,“ usmívá se Brody.

Převzato z časopisu Profit. Autor článku: Jakub Procházka. Foto: Martin Pinkas.

• Oblasti podnikání: Design | Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme