Školství – statistický přehled

Součástí výchovně vzdělávací soustavy v České republice jsou předškolní zařízení a školská zařízení, základní školy, základní umělecké školy, učiliště, střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy, pokud jsou zařazeny do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení.

Mateřské školy navštěvovalo v minulém školním roce 365 tisíc dětí. V posledních pěti letech sice zůstávají celkové počty poměrně stabilní, nicméně v jednotlivých krajích můžeme vidět rozdíly. Zatímco ve Středočeském kraji vzrostl počet dětí ve školkách o 6 %, v Praze o 4 % a v Jihomoravském kraji o 1 %, ve všech ostatních krajích poklesl. „Počet dětí s cizím státním občanstvím v mateřských školách se za posledních 10 let ztrojnásobil. V loňském školním roce tvořilo 12 tisíc dětí s cizím státním občanstvím 3,3 % ze všech dětí v mateřských školách. Převažují mezi nimi Ukrajinci, Vietnamci a Slováci,“ říká Helena Chodounská, vedoucí oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ.

Do prvních tříd základních škol bylo loni podle dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nově přijato 107 tisíc prvňáčků. Počet prvňáků už třetí rok v řadě mírně klesá, nicméně celkový počet žáků základních škol od školního roku 2010/11 stále roste. Silné ročníky teď míří na druhý stupeň a za posledních pět let vzrostl počet žáků na 2. stupni o 65 tisíc. V loňském školním roce navštěvovalo základní školy celkem 953 tisíc žáků, což je o 99 tisíc více než před pěti lety.

Z celkového počtu 424 tisíc žáků, kteří v loňském školním roce navštěvovali střední školy, představovali gymnazisté 31 %. Dalších 44 % středoškoláků také směřovalo k maturitní zkoušce, ale studovalo odborné zaměření. Odbornému střednímu vzdělávání zakončenému výučním listem se věnovalo 21 % žáků středních škol.

Na 26 veřejných a 32 soukromých vysokých školách v České republice v roce 2019 studovalo 289 tisíc studentů. „Za deset let ubylo na vysokých školách 100 tisíc studentů. Tento pokles se ovšem netýká cizinců, kterých na vysokých školách v Česku studuje rok od roku více. Pokud jde o české studenty vysokých škol, jejich počet za deset let klesl téměř o třetinu,“ říká Vendula Kašparová z oddělení vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ.

Uplynulý školní a akademický rok byl výrazně poznamenán opatřeními proti šíření koronaviru. „Zákaz osobní přítomnosti na základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách se dotkl 1,69 milionu žáků a studentů, z čehož největší část, 953 tisíc, tvořili žáci základních škol,“ upozorňuje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme