Skupina ČMZRB nakoupila podíl v české firmě vyrábějící bezpilotní letouny

ČMZRB investiční, dceřiná společnost Českomoravské záruční a rozvojové banky, poprvé v historii celé skupiny poskytla malému či střednímu podniku podporu ve formě kapitálového vstupu.

Každý stroj vyrobí česká firma na míru podle požadavků zákazníka.

Prostřednictvím programu Rizikový kapitál – IPO fond nakoupila ČMZRB investiční 12,7% podíl z  nově vydaných akcií společnosti Primoco UAV, které byly upsány na trhu START Burzy cenných papírů Praha.

Společnost Primoco UAV je českou společností, která se zaměřuje na výrobu civilních a vojenských bezpilotních letounů One 150, jež sama vyvinula. Jedná se o stroje schopné létat zcela nezávisle podle naprogramovaných letových plánů včetně plně automatického vzletu a přistání. Současná výrobní kapacita společnosti je 50 bezpilotních letadel za rok. Emisí akcií se rozhodla získat kapitál pro svůj další rozvoj, jímž bude zejména rozšíření výrobních kapacit a další rozvoj letiště Písek-Krašovice, které firma vlastní a provozuje za účelem testování nových technologií.

Společnost Primoco UAV získala od investorů při této své druhé emisi na pražské burze 90,5 milionů korun. Upsáno bylo 364 200 nových akcií, což představuje téměř 8% podíl na celkovém kapitálu společnosti. První kolo bylo určeno jen pro stávající akcionáře společnosti. Skupina ČMZRB se účastnila druhého kola, které bylo přístupné všem investorům, a nakoupila 29,6% akcií upsaných ve druhém kole, celkem tedy 12,7% z úpisu. Na nákup byly využity prostředky z nového programu Rizikový kapitál – IPO fond, jež jsou určeny právě na kapitálové posílení malých a středních podniků. V absolutním vyjádření se jedná o podporu ve výši 12 mil. Kč.

„Přestože s podporou ve formě kapitálových vstupů v České republice teprve začínáme, jedná se o velmi efektivní finanční nástroj v podpoře malého a středního podnikání, který je v západních ekonomikách hojně využívaný,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Pandemie zvedla zájem o česká bezpilotní letadla

„Společnost Primoco UAV působí na českém trhu od roku 2015 a v posledních letech dynamicky roste. Velmi mne těší, že jsme mohli přispět k jejímu dalšímu rozvoji a zároveň tak motivovat další soukromé investory, aby se k nákupu upsaných akcií přidali. Pevně věřím, že tato investice bude prospěšná všem zúčastněným stranám,“ doplňuje Martin Potůček, předseda představenstva ČMZRB investiční.

„Zájem investorů o nové akcie naší společnosti, mezi nimiž je i skupina ČMZRB, beru nejen jako závazek k tomu, abychom Primoco UAV dál úspěšně rozvíjeli, ale také jako potvrzení, že jdeme správným směrem. Oblast bezpilotního létání zažívá rychlý globální rozmach a naše stroje patří ve své kategorii ke světové špičce. Prostředky, které jsme úpisem akcií získali, nám pomohou zejména v rozšíření našich výrobních kapacit a rozvoji našeho letiště Písek-Krašovice,“ říká Ladislav Semetkovský, zakladatel, ředitel a většinový vlastník Primoco UAV.

Společnost Primoco je na trhu START pražské burzy obchodována již od 27. 11. 2018. Nyní se jednalo o tzv. SPO (Secondary Public Offering), které mělo dvě kola. První kolo úpisu probíhalo v období 19. 4. až 2. 5. 2021 a jednalo se přednostní úpis stávajícím akcionářům, kterým musí emitent ze zákona akcie nabídnout. V tomto kole se upsalo 208 300 ks akcií za 240 Kč. Od 3. května do 17. května 2021 probíhalo druhé kolo úpisu přístupné již všem investorům. Cenové rozpětí bylo stanoveno na 260-360 Kč a velikost objednávky (lot) na 100 ks. V druhém kole Primoco úspěšně upsalo své akcie v celkovém počtu 155 900 ks při ceně 260 Kč za akcii. Od investorů tak získalo celkově 90 526 000 Kč.

Výzva programu IPO fond je nadále otevřena pro všechny společnosti, které plánují upsat své akcie na trhu START a splňují podmínky přijatelnosti stanovené touto výzvou. Veškeré informace jsou k dispozici na webu www.cmzrbinvesticni.cz.

• Oblasti podnikání: Investice | Letecký průmysl
• Teritorium: Česká republika