Slavnostní otevření kobkové rozvodny vysokého napětí na FEI VŠB-TUO

V úterý 8. března 2022 byla v areálu VŠB – Technické univerzity Ostrava slavnostně otevřena unikátní vysokonapěťová elektrická rozvodna.

Projekt zkušební kobkové elektrické rozvodny vznikl ve spolupráci s firmou ABB a jejím Operačním centrem v Ostravě, která dodala vysokonapěťové přístroje, digitální ochrany a řídicí systém 800xA.

Rozvodna vysokého napětí | VŠB-TUO

Rozvodna je umístěna v laboratoři L01 v budově HARD. Má dva kobkové vývody, dvojitý systém přípojnic a maximální napětí 35 kV. Oba vývody jsou monitorovány a řízeny pomocí digitálních ochran řady RELION od firmy ABB. Pro ně je možné vytvořit nové konfigurace a následně otestovat jejich ochranné funkce.

Díky dvojitému systému přípojnic lze demonstrovat manipulace rozvodny za běžného provozu v praxi, jako je například přepínání systému přípojnic nebo odstavení výkonového vypínače kvůli údržbě. Pomocí měřicích transformátorů proudu a napětí, které jsou v rozvodně nainstalovány, je možné provádět vyhodnocení průběhů napětí a proudů při poruchových stavech.

Studentům studijního programu Elektroenergetika rozvodna poskytne příležitost naučit se základní manipulace s moderními přístroji, které se používají v praxi. Otestují si zde rovněž systém blokování, jenž v rozvodnách zajišťuje bezpečný provoz. Rozvodna nabízí lokální i vzdálené ovládání pomocí systému SCADA, kdy je možné manipulovat s přístroji a regulovat velikost napětí, aniž by obsluha byla přítomna v laboratoři. Studenti si tak mohou vyzkoušet i roli manipulanta.

Slavnostního otevření rozvodny se zúčastnilo vedení FEI, katedry Elektroenergetiky, CEET a zástupci firmy ABB.

Redakčně upravená tisková zpráva VŠB-TUO

Doporučujeme