Slovenská novela zákona o dani z příjmů přináší řadu změn

Od letoška platí na Slovensku novela daně z příjmů. O více než polovinu se snižuje hranice ročních příjmů pro uplatnění nižší sazby daně z příjmů právnických osob ve výši 15 %. Od daně se osvobozují příspěvky na podporu udržení pracovních míst během pandemie.

Výrazná změna nastává také u 13. a 14. platů pro fyzické osoby a u odpisování některých typů budov.

S účinností od 1. ledna 2021 se na Slovensku mění podmínky pro uplatnění nižší sazby daně z příjmů právnických osob. Daň ve výši 15 procent budou moci platit firmy, jejichž roční příjmy dosáhnou méně než 49 790 eur. Jde o přímé propojení na zákon o dani z přidané hodnoty (DPH), kdy stejný limit ročních příjmů zakládá podnikatelskému subjektu povinnost registrovat se jako plátce DPH.

Hranice ročních příjmů do 49 790 eur se poprvé použije ve zdaňovací období, které začíná nejdříve 1. ledna 2021. Při podávání daňového přiznání za rok 2020 platí pro nižší daň z příjmů stále ještě limit ročních příjmů do 100 000 eur. Standardní sazba daně z příjmů právnických osob na Slovensku činí 21 procent.

Od daně z příjmů právnických jsou osvobozeny příspěvky od vlády Slovenské republiky na podporu udržení pracovních míst během pandemie covidu a dotace Ministerstva kultury Slovenské republiky. Vzhledem k daňové neutralitě nemohou právnické osoby uplatňovat jako daňový náklad vlastní výdaje na udržení pracovních míst.

Společnost například dostala od vlády příspěvek ve výši 800 eur, který použila na úhradu mzdy zaměstnance. Společnost z tohoto příspěvku uhradila 80 % mzdy zaměstnance a zbylých 20 % mzdy zaměstnance společnost uhradila z vlastních zdrojů. Jestliže předmětný příspěvek 800 eur bude od daně z příjmů osvobozený, společnost je povinná vyloučit z daňových výdajů náklad vynaložený na úhradu mzdy.

S účinností od 1. ledna 2021 dochází ke zrušení povinnosti vyrovnat zálohy na daň z příjmů. Pokud zaplacené měsíční zálohy na daň z příjmů za rok 2020 do lhůty podání daňového přiznání (tj. do 31. března 2021) byly nižší než vypočítané podle daňového přiznání za rok 2020, daňový poplatník rozdíl dorovná až ve svém daňovém přiznání za rok 2021. Pokud zaplacené zálohy byly vyšší, použijí se na budoucí zálohy, nebo se na základě žádosti plátci daně vrací.

S účinností od 1. ledna 2021 se ruší některá zvýhodnění při odpisování budov. Jedná se o budovy sloužící k ubytování vlastních zaměstnanců či budovy poskytující lázeňskou péči a služby s ní spojené. Nově tyto budovy patří do odpisové skupiny 6 s dobou odpisování 40 let, a to metodou rovnoměrného odpisování.

S účinností od 1. ledna 2021 dochází k rušení některých benefitů pro zaměstnance. Od daně z příjmů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění již nebudou osvobozeny 13. a 14. platy. Dalším zrušeným benefitem je možnost snížení daňového základu zaměstnance o prokázanou úhradu za lázeňskou péči v maximální výši 50 eur ročně včetně manželky a vyživovaného dítěte.    

Novela zákona o dani z příjmů nově definuje také nerezidenta Slovenské republiky – fyzickou osobu. Zahraniční občané (fyzické osoby), kteří denně překračují hranici Slovenské republiky za účelem výkonu závislé činnosti ve Slovenské republice (tzv. pendleři), se stávají na Slovensku daňovými poplatníky s neomezenou daňovou povinností.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bratislavě (Slovensko). Autor: Jaroslav Remeš, ekonomický diplomat.  

• Teritorium: Evropa | Slovensko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme