Slovenské agropotravinářství a aktuální příležitosti

Pro české firmy se nabízí aktuální příležitosti v dodávkách prakticky všech druhů masa a masných výrobků. V souvislosti s nedávnou kauzou zkaženého hovězího masa z Polska na slovenském trhu mohou české firmy vyplnit uvolněné místo na trhu v tomto segmentu. Vzhledem k plánované státní podpoře na výstavbu nebo modernizaci zavlažovacích systémů existují reálné šance i v této oblasti.Agropotravinářský sektor na Slovensku je dlouhodobě podfinancovaný a země není soběstačná v produkci potravin. Ze základních potravin je Slovensko soběstačné pouze v produkci cukru, která pokryje domácí spotřebu. U ostatních potravin je situace horší. Nejvíce deficitní je Slovensko v produkci vepřového masa. Roční produkce ve výši 80 tis. tun pokrývá domácí spotřebu pouze ze 40 %. Produkce drůbežího masa ve výši 90 tisíc tun ročně pokrývá domácí spotřebu z 80 % a produkce hovězího masa ve výši 30 tis. tun ročně pokrývá domácí spotřebu z 83 %.

Slovensko vyváží především základní zemědělské suroviny a dováží zpracované potraviny. Pasivní saldo zahraničního obchodu s agropotravinářskými výrobky se každoročně zvyšuje. Rostlinná výroba dominuje nad živočišnou, přičemž ideální je právě opak.

Podpora pro rostlinnou výrobu je nepoměrně vyšší než pro živočišnou. Živočišná výroba je podporována také menším počtem druhů přímých podpor než rostlinná výroba. Jednou z příčin úpadku živočišné výroby je její nerentabilnost. Dotace zemědělcům z národního rozpočtu jsou na Slovensku nejnižší v zemích V4 a na 1 hektar zemědělské půdy dosahují 3,9 eur, přičemž v Česku je to 36,5 eur, v Maďarsku 49,2 eur a v Rakousku dokonce 110,9 eur. V roce 2019 by měli slovenští zemědělci obdržet cca 87 mil. eur díky zavedení zvláštního odvodu pro velké obchodní řetězce.

V prodeji domácích potravin v obchodech zaostává Slovensko za Rakouskem, Německem či Francií. V některých evropských zemích jsou na pultech obchodů až z 80 % domácí potraviny, na Slovensku je to pouze 40 %. Pět největších obchodních řetězců podle tržeb (Tesco, Lidl, Kaufland, Billa a Metro) ovládá 80 % trhu s potravinami. 

V agropotravinářství pracuje na Slovensku téměř 48 tis. lidí, což je něco málo přes 2 % všech zaměstnanců. Tím se Slovensko řadí na konec zemí EU, kde průměrný počet zaměstnanců činí 5 %. Věková struktura zaměstnanců je přestárlá. Více než polovina zemědělců je starší 50 let. Průměrná mzda v agropotravinářství na Slovensku zdaleka nedosahuje tisíc eur měsíčně. 

V souvislosti s nedávnou široce medializovanou kauzou dovezeného zkaženého hovězího masa z Polska existují na Slovensku aktuální příležitosti pro české dodavatele prakticky všech druhů masa a masných výrobků. Vzhledem k plánované podpoře Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova SR na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci zavlažovacích systémů ve výši 22 mil. eur mají šanci také české firmy v tomto segmentu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bratislavě (Slovensko). Autor: Jaroslav Remeš, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Slovensko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme