Slovensko chce modernizovat své bioplynové stanice

Slovensko plánuje modernizaci svých bioplynových stanic, a také jejich transformaci tak, aby mohly produkovat biometan. Na projekt půjde ze zdrojů EU až půl miliardy korun.

Jde o výzvu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenské republiky v oblasti Zelené ekonomiky, kterou vyhlásilo tamní ministerstvo hospodářství. Na výzvu je z prostředků EU vyčleněno celkem 20 mil. eur (490 mil. CZK). Maximální výše příspěvku je v rozsahu od 1 mil. eur (2,4 mil. CZK) do 1,5 mil. eur (3,67 mil. Kč), a to v závislosti na typu projektu.

Ilustrační fotografie

Cílem výzvy je zajistit na Slovensku produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů. Vyšší využívání biometanu zároveň podpoří zvyšování energetické bezpečnosti z domácích zdrojů jako náhradu zemního plynu.

O nenávratnou finanční pomoc mohou žádat subjekty vlastnící bioplynovou stanici na výrobu elektřiny, která je zároveň součástí realizace projektu. Podpořeny budou dva typy projektů, a to projekty se záměrem modernizovat stávající bioplynové stanice na výrobu elektřiny a také projekty, jejichž cílem je již existující bioplynové stanice na výrobu elektřiny transformovat na zařízení vyrábějící biometan, tedy na takzvané biometanové stanice.

Jak vypadá mistrovská židle? Přečtěte si o nábytkářské značce Master and Master

Dotace pokryjí až 60 % nákladů

Zájemci o tento typ podpory mohou své projekty realizovat v rámci celé SR, přičemž projekty na území Bratislavského kraje získají dotaci ve výši 45 % z celkových oprávněných výdajů, v ostatních krajích SR mají nárok na podporu ve výši 60 % z celkových oprávněných výdajů.

Podmínkou pro získání příspěvku je množství vyrobené elektřiny. Podpořeny mohou být bioplynové stanice, které vyrobily elektřinu za rok 2021 odpovídající alespoň 2 000 hodinám výroby elektřiny, nebo od začátku roku 2022 do 30. 6. 2022 vyrobily elektřinu odpovídající alespoň 1 000 hodinám výroby elektřiny.

Žádosti lze podávat do 31. října 2022 s tím, že projekty budou posuzovány na základě kritéria nákladové efektivnosti. Všechny potřebné informace jsou dostupné na webové stránce ministerstva hospodářství, přičemž bližší informace k jednotlivým projektům lze vyžádat na e-mailové adrese vyzvy@mhsr.sk.

Plán obnovy a odolnosti představuje ucelený balík reforem a investic z takzvaného Mechanismu na podporu obnovy a odolnosti. Ministerstvo hospodářství SR je gestorem podpory obnovitelných zdrojů energie (OZE) a energetické infrastruktury, podpory v rámci udržitelné dopravy a zlepšení podnikatelského prostředí.

Na Slovensku je v současnosti připojeno 111 bioplynových stanic s úhrnným výkonem cca 103 MW a plánovanou roční výrobou 810 526 MWh elektrické energie. Výrazná většina bioplynových stanic – více než 70 – má instalovaný výkon v rozpětí 0,9–1,0 MW. Kromě toho je na Slovensku vybudováno 52 anaerobních bioplynových koncovek na čističky odpadních vod sloužících ke stabilizaci kalů.

Ilustrační fotografie

Biomasa má potenciál

Na Slovensku má z domácích zdrojů největší potenciál biomasa s teoretickou energií 120 PJ, což představuje až 15 % spotřeby energie v zemi. Biomasa představuje také důležitý potenciál pro rozvoj regionální a lokální ekonomiky. Z prognózy výroby elektřiny vyplývá, že nejintenzivnější rozvoj se očekává v oblasti využívání tuhé biomasy a bioplynu, resp. biometanu.

Výše uvedená modernizace a transformace bioplynových stanic na Slovensku je vhodnou příležitostí pro české firmy z oblasti zelené ekonomiky, které se zabývají modernizací bioplynových stanic a také zpracováním a využíváním biomasy a biometanu při výrobě elektřiny.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bratislavě (Slovensko). Autor: Petr Darmovzal, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Slovensko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme