Slovensko dá miliardy eur na vědu. Chybí mu ale centra excelence

Slovensko se začíná výrazněji orientovat na podporu vědy, výzkumu, inovací a vzdělávání. Do rozvoje a využití lidského kapitálu chce 2,6 mld. eur. Zatím ale zemi chybí jednotná strategie i vědeckovýzkumná centra.

Slovensko zatím nemá přesně definovanou vizi a dlouhodobé strategické cíle, z nichž by vycházela politika a investice v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací. I když bylo vytvořeno několik strategických dokumentů, prozatím nebyly v praxi implementovány.

Ilustrační fotografie

Jedním z hlavních důvodů byla jejich značná fragmentace a s tím související náročnost koordinace aktivit a jejich vyhodnocení. Za jediný komplexnější dokument lze považovat vládní materiál s názvem „Národní strategie výzkumu, vývoje a inovací 2030“.

Jedním z důvodů, proč vláda klade důraz na podporu vědy a výzkumu a na propojení akademického sektoru s výrobou, je i malá podpora veřejnosti. Podle série průzkumů veřejného mínění Eurobarometr mají občané Slovenska menší zájem o vědu a technologii a inovace, než je průměr v rámci EU. Pouze 23 % mladých lidí ve věku 15–24 let odpovědělo v průzkumech, že má o nové výzkumné a technologické objevy velký zájem.

Refork je Vizionářem roku 2022. Jak začal příběh startupu, který vyvinul alternativu za plasty?

Košický klastr je jediný v zemi

Právě vhodné a včasné propojení vědy a praxe je silným motivačním aspektem pro zvyšování zájmu mladých lidí o vědu, výzkum a inovace. Podpůrných a zároveň popularizačních aktivit směřujících k propojení vědy, výzkumu, inovací a praxe je zatím na Slovensku poměrně málo, a když už existují, jsou soustředěny pouze ve větších městech. Jako příklad lze uvést zážitková centra vědy Steel Park v Košicích nebo Aurelium v Bratislavě.

Příkladem propojení praxe a výzkumu je pak košický klastr IT Valley. Jedná se v podstatě o jediné vysoce sofistikované vědecké centrum na Slovensku, kde se úspěšně propojily místní univerzity, samospráva, firmy a výzkumné instituce.

Napříč celým Slovenskem chybí zdroje na podporu vzniku a rozvoje takových center. Proto lze zřizování center vědy, výzkumu a inovací v současné době, kdy je obecně zdůrazňována nezbytnost nových vědeckých postupů zaměřených především na zlepšování a ochranu klimatu a životního prostředí, lze považovat za vysoce aktuální.

Podpora vědy a výzkumu může být významnou investiční příležitost rovněž pro české firmy a jednotlivce. Slovensko postupně zvýší investice do výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu tak, aby se v roce 2030 dostaly na úroveň 0,67 % HDP.

Ilustrační fotografie

Společně s ČR: automobilový průmysl i životní prostředí

Oblast je zároveň prostorem pro vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností mezi Českou a Slovenskou republikou. Ukázala to nedávná společná on-line diskuze portálu Euractiv na téma „Český a slovenský automobilový průmysl – Fit for 2035“. Účastníci diskutovali o situaci po roce 2035, tedy po období, kdy má v EU skončit výroba automobilů se spalovacími motory. Podle odborníků to bude vyžadovat masivní investice, vhodné schéma zvyšování kvalifikace a zejména udržitelný podnikatelský plán.

Příležitosti pro české firmy se tak na Slovensku otevírají nejen v modifikovaném automobilovém průmyslu a ochraně klimatu a životního prostředí, ale také v dalších oblastech, jako jsou například úsporná energetická řešení nebo digitalizace výroby a státní správy.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bratislavě (Slovensko). Autorka: Hildegarda Horská, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Slovensko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme