Slovensko dotuje nabíjecí stanice pro auta

Automobilový boom na Slovensku trvá již několik let a je hlavním motorem růstu slovenské ekonomiky. Postupně se ale přeorientovává na elektromobilitu. Posílit výrobu elektrických vozů hodlají všechny čtyři automobilky u našich sousedů. Souvisí s tím i rozvoj navazující infrastruktury.Ministerstvo hospodářství SR proto počátkem letošního července vyhlásilo historicky první výzvu na podporu výstavby veřejně přístupných nabíjecích stanic pro elektromobily. Je to již druhý dotační titul v řadě – nedávný Akční plán podpory elektromobility totiž obsahuje nejen dotaci ve výši 5 mil. EUR na nákup elektromobilů, ale i podporu samosprávám na výstavbu dobíječek.

Nová výzva počítá s tím, že o finanční příspěvek mohou požádat obce, města, vyšší územní celky a jimi zřízené organizace. Pro první kolo výzvy je vyčleněno 500 tisíc EUR, žádosti je možné podávat do 1. října 2019.

Podporu výstavby sítě nabíjecích stanic lze považovat za významný krok. Očekává se, že přispěje k tomu, aby slovenská ekonomika, která je výrazně závislá na automobilovém průmyslu, nezůstala již v blízké budoucnosti bez klíčového akcelerátoru svého růstu. Podle dostupných statistik je nyní na Slovensku asi 2 tisíce elektromobilů a přibližně 250 nabíjecích stanic. Aktuální podpora směřuje k nákupu takzvaných AC nabíječek s výstupním výkonem menším než 22 kW.

Z podmínek poskytnutí dotací vyplývá, že žadatelé o podporu na výstavbu nabíjecích stanic musejí mít 5 % vlastních zdrojů, 95 % nákladů pokryje dotace ze státního rozpočtu. Minimální výše dotace na nákup elektronabíječky, kterou může samospráva získat v rámci aktuální výzvy, je 2 500 EUR, maximum je 5 tisíc EUR. Cílem této výzvy je podpora nabíjecích stanic i mimo hlavní dopravní tahy. Očekává se, že vládní program přispěje k vybudování 100 až 130 nových dobíječek.

Oprávněnými žadateli na poskytnutí dotace jsou sice obce, vyšší územní celky a jimi zřízené organizace, ale dohodou přes obce je výzva určena pro jakékoliv, tedy i zahraniční společnosti. Jedná se tak o výhodnou příležitost i pro české firmy, které by měly zájem o účast na projektu výstavby elektronabíječek na Slovensku.

V této souvislosti lze uvést i povinnost vyplývající z vládní novely zákona o energetické hospodárnosti budov, podle které musí být nové budovy nebo významně obnovené stavby s více než 20 parkovacími místy od roku 2025 vybavené nabíjecími stanicemi elektrických aut a příslušnou infrastrukturou vedení.

Podrobné informace k vyhlášené výzvě lze získat na stránce Slovenské inovační a energetické agentury, která tuto výzvu ve spolupráci s Ministerstvem hospodářství SR administruje.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bratislavě (Slovensko). Autorka: Hildegarda Horská, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Evropa | Slovensko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme