Slovensko připravuje rozsáhlou modernizaci a rekonstrukci nemocnic

Slovenské ministerstvo zdravotnictví odstartovalo investiční výzvu k rekonstrukci a modernizaci nemocnic z Plánu obnovy a odolnosti Slovenské republiky.

Do modernizace, zvýšení kvality a efektivnosti zdravotní péče na Slovensku poputuje celkem 212 milionů eur (5,25 miliardy korun). Jedna z největších investic svého druhu v historii slovenského zdravotnictví zvýší pohodlí pro pacienty a zmodernizuje pracovní prostředí pro lékaře, sestry a veškerý zdravotnický personál.

Ilustrační fotografie

Ve slovenském Plánu obnovy a odolnosti je alokováno na výstavbu nových a rekonstrukci a modernizaci existujících nemocnic celkem 900 milionů eur (22,3 miliardy korun).

Do vyhlášené výzvy se budou moci zapojit zařízení, která v rámci předpokládané kategorizace budou zařazena do první a druhé kategorie. V praxi to znamená, že žádosti mohou předkládat všechny nemocnice, které poskytují standardní akutní i plánovanou péči, urgentní ambulantní či následnou rehabilitační péči.

Minimální podpora na jednoho žadatele činí 5 milionů eur (124 miliony korun). Maximální možná podpora představuje až 330 000 eur (8,17 milionu korun) na jedno lůžko. Tato výzva bude otevřena do 31. 12. 2022. Cílem výzvy je vytvořit moderní, dostupnou a efektivní síť nemocnic, která zajistí kvalitní zdravotní péči, atraktivní prostředí pro personál a zdravé hospodaření.

Český aplikátor Tugi zlomí strach lidí z injekcí

Tři hlavní priority

Při nastavování výzvy měl rezort zdravotnictví tři hlavní priority, a to spravedlivé nastavení pravidel pro žadatele, efektivní využití prostředků a do třetice výsledek orientovaný na pacienty, lékaře, sestry a zdravotníky. Do pravidel výzvy je tak zakomponován regionální princip podle krajů, aby investice z Plánu obnovy skutečně pomohly zdravotnictví na celém Slovensku. Zároveň se zohledňuje efektivita vynaložených prostředků tak, aby se zvýšil komfort maximálnímu možnému počtu pacientů.

Velmi pozorně se bude hodnotit typ investice. V praxi to znamená, že budou podpořeny zejména ty projekty, které mají pro pacienta nejvyšší přidanou hodnotu. Ministerstvo zdravotnictví nechce podporovat pouze „kosmetické“ změny, ale skutečná a dlouhodobě přínosná řešení.

Kromě aktuálně oznámené výzvy ministerstvo zdravotnictví rozjelo projekty na výstavbu nových univerzitních nemocnic v Martině a Bratislavě. Z dobíhajícího programového období teprve nedávno podpořilo nemocnice v Dolním Kubíně, Čadci či Ružomberku.

Ministerstvo nadále intenzivně pracuje na dalších výzvách z Plánu obnovy a odolnosti pro nemocniční zařízení. Na výše uvedenou výzvu bude navazovat rovněž výzva pro malé projekty do 5 milionů eur v celkové hodnotě více než 53 miliony eur (1,31 miliardy korun).

Tuto výzvu by měla vláda vyhlásit v nejbližších týdnech, přičemž v příštích měsících se očekává vyhlášení dalších osmi výzev v hodnotě 71 milionu eur (1,76 miliardy korun). Zmíněné výzvy se budou týkat rozšíření stanic záchranných služeb, rozšíření hospiců, vybavení psychiatrických stacionářů a zařízení zabývajících se poruchami autismu.

Ilustrační fotografie

Příležitosti pro české firmy

Nemocniční infrastruktura na Slovensku je dlouhodobě zastaralá a trpí nedostatkem financí. Ve slovenském Plánu obnovy a odolnosti je alokováno na výstavbu nových a rekonstrukci a modernizaci existujících nemocnic celkem 900 milionů eur (22,3 miliardy korun). Z této sumy již vláda Eduarda Hegera vyčlenila 281 milion eur na hrubou stavbu nové univerzitní nemocnice na bratislavských Rázsochách a 330 milionů eur na výstavbu nové univerzitní nemocnice v Martině.

Výše avizované výzvy v celkové hodnotě 336 milionů eur (8,32 miliardy korun) jsou vhodnou příležitostí pro české firmy jak z oblasti medicínského, tak i softwarového vybavení pro nemocnice a další zdravotnická zařízení. Pro státní nemocnice se budou nakupovat především nová zobrazovací technika, jako jsou například magnetické rezonance, rentgeny, endoskopy, nemocniční lůžka, infuzní technika a další.

Česká republika patří již dlouhodobě k významným dodavatelům léků. Tradice, znalost prostředí a propojenost s Českou republikou je jedinečnou příležitostí pro opětovné navýšení vývozu léků i zařízení pro vybavení slovenských nemocnic.

Z pohledu objemu úspor ve slovenském zdravotnictví je důležité také porovnání cen a množství diagnostických vyšetření se zahraničím. Ceny za poskytování magnetické rezonance a počítačové tomografie jsou v průměru vyšší než v České republice a slovenští pacienti absolvují téměř o třetinu více těchto vyšetření, než je obvyklé v zemích V4. Jedním z důvodů mohou být duplicitní a opakovaná vyšetření.

České firmy tak mají velkou šanci podílet se na rekonstrukci či výstavbě slovenských nemocnic, popřípadě dodávat lékařské zařízení a vybavení. Zájemci z řad českých firem o dodávky zboží a služeb do státních nemocnic na Slovensku by měli pravidelně sledovat vyhlášení veřejných zakázek na webové stránce Úradu pre verejné obstaravanie Slovenské republiky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bratislavě (Slovensko). Autor: Petr Darmovzal, obchodní a ekonomický rada.

• Teritorium: Evropa | Slovensko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme