Slovensko se zaměřuje na elektromobilu, má nové vývojové centrum

Export automobilů a jejich součástí tvoří dominantní součást slovenské ekonomiky, pro jejíž růst a udržení konkurenceschopnosti jsou nezbytné inovace.

Po britské automobilce Jaguar Land Rover letos na Slovensku své vývojové centrum otevřela i německá společnost Schaeffler. Nové centrum vzniklo v areálu svého výrobního závodu Schaeffler Kysuce a bude primárně zaměřeno na vývoj inovativních řešení v oblasti elektromobility.

Ilustrační fotografie

Výzkumné a vývojové centrum má pokrýt celý cyklus, od návrhu přes zkušební laboratoře až po výrobu prototypů. Skutečnost, že společnost Schaeffler rozhodla o vybudování vývojového centra na Slovensku, je zde považováno za potvrzení toho, že odborníci, kteří v centru pracují, zvládnou i industrializaci nových produktů a komplexních řešení pro vozidla s nejvyšším stupněm integrace motoru, elektroniky, mechaniky a softwaru.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Úzká spolupráce se školami

Již od roku 2019 funguje inovační centrum britské automobilky Jaguar Land Rover v rámci v rámci areálu průmyslového parku Nitra, kde firma své vozy vyrábí. Centrum nabízí možnosti spolupráce nejen inovátorským firmám, ale i jednotlivcům s dobrými nápady, je otevřeno i co nejužší spolupráci s vysokými školami.

Automobilka se prostřednictvím své inovační laboratoře zapojila do vzdělávací platformy „Butterfly Effect“, která je orientována na podporu vzdělávání a inovací v digitální sféře. První zadání v rámci této platformy bylo zaměřeno na vytvoření aplikace pro sdílenou dopravu. Kreativitu, inovativnost a zájem o automobilový průmysl se automobilka snaží podpořit rovněž různými soutěžemi jak pro žáky základních škol, tak i pro středoškoláky.

Pro Slovensko, které v přepočtu na obyvatele zaujímá první místo na světě ve výrobě automobilů, je existence pouze dvou význačných výzkumně vývojových center ne zcela dostačující. Automobilový průmysl na Slovensku tak v současnosti nabízí nejen další investiční příležitosti, ale i příležitosti pro prezentaci a nabídku projektů v rámci procesů transformace výroby k její digitalizaci.

Jednou z takových příležitostí je například i účast na soutěžích, které pořádá Svaz automobilového průmyslu SR s cílem podpořit rozvoj digitalizace v automobilovém sektoru. Další příležitostí je účast na pravidelných odborných konferencích Newmatec, které rovněž pořádá Svaz automobilového průmyslu SR.

Ilustrační fotografie

Digitální vouchery

Slovenské firmy, jakož i zahraniční firmy, které mají na Slovensku oficiální pobočky, se mohou ucházet rovněž o finanční příspěvek v podobě digitálních voucherů v rámci plánu Obnovy a odolnosti na vypracování návrhů individuálních řešení pro podniky v konkrétních oblastech, např. při automatizaci, optimalizování interních procesů, digitalizaci průmyslu, výroby či financí. Podpora těchto digitálních voucherů je v kompetenci Úřadu vlády SR a implementace voucherové podoby je v kompetenci Slovenské inovační a energetické agentury.

Výzvou pro případné české firmy, respektive odborníky pro oblast inovací a digitalizace, jsou také konkrétní aktivity v rámci digitálních zručností, jako jsou tréninky, školení či mentoring. Prostor pro tyto aktivity nabízejí například veletrhy, konkrétně i nadcházející Mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře v květnu 2024.

Další příležitosti pro české firmy se na Slovensku otevírají nejen v modifikovaném automobilovém průmyslu a ochraně klimatu a životního prostředí, ale také v dalších oblastech, jako jsou například úsporná energetická řešení, digitalizace výroby a státní správy a další oblasti úzce spojené s vědou, výzkumem a rozvojem inovací. Další významnou investiční příležitostí je zřizování nových center vědy, výzkumu a inovací.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bratislavě (Slovensko). Autorka: Hildegarda Horská, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Slovensko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Automobilový průmysl

Doporučujeme