Slovensko vykročilo k vodíkovým technologiím

Vodík má z dlouhodobého hlediska pro Slovensko obrovský potenciál. Některé vodíkové technologie jsou na trhu známé už dnes. Nejsou však prozatím v plné míře aplikovatelné v praxi, neboť jsou dražší než existující alternativy. Vodíkové technologie by se měly na Slovensku aplikovat především v dopravě, energetice, teplárenství či průmyslu. Českým firmám se tak na Slovensku nabízí příležitost být součástí ambiciózních inovací.

Vodík se v současné době spotřebovává na Slovensku v obrovských objemech při výrobě nafty, čpavku, minerálních hnojiv či oceli. Jedná se však o vodík vyrobený z fosilních paliv (zemní plyn, uhlí, ropa), přičemž jeho výroba emituje velké množství CO2. Slovensko potřebuje tento vodík nahradit tzv. čistým vodíkem, který se vyrábí elektrolýzou vody s využitím větrné a sluneční energie. Čistý vodík by se na Slovensku mohl vyrábět i z jaderné energie v elektrárně v Mochovcích a Jaslovských Bohunicích, kde by se instalovaly elektrolyzéry.

Podle ministra hospodářství Richarda Sulíka může vodík sehrát klíčovou úlohu ve slovenské ekonomice. Za tímto účelem představilo ministerstvo hospodářství strategii na podporu vodíkové technologie. Prvním okruhem je podpora vědy a výzkumu. Základním pilířem je vybudovat Centrum výzkumu vodíkových technologií na půdě Technické univerzity v Košicích. Zde se bude výzkum vodíku na Slovensku koncentrovat. Klíčovou oblastí má být cílená podpora výzkumu přes eurofondy. Ministerstvo hospodářství se také zaměří na duševní vlastnictví při vývoji vodíkových technologií. Výrazně se urychlí proces udělování ochranných známek a patentů.

Slovensko a Evropa zaspaly s bateriemi do elektromobilů, a proto se to nesmí opakovat u vodíku. Vývoj v této oblasti je na začátku. Podle ministra hospodářství budou potřebné finanční dotace u vodíkových aut, stejně jako tomu je v případě elektroaut. Velkou výhodou vodíkových aut je rychlejší tankování a delší dojezd než u elektroaut. Velké šance má vodík nejen v osobních autech, ale především jako pohon kamionů, autobusů, vlaků a částečně u lodí a letadel. Vodíková strategie ministerstva hospodářství rovněž předpokládá vybudování 4-6 čerpacích stanic v nejbližších letech a celkem 18 čerpacích stanic pro očekávaných 3.600 vozidel do roku 2030.

Výroba a využití čistého vodíku na Slovensku jsou prozatím v plenkách. V současnosti neexistuje žádná výroba tohoto paliva, čerpací stanice pro dopravu ani početná flotila vozidel.

Startovací pozice Slovenska však není špatná, neboť je druhou nejlépe plynofikovanou zemí v EU a s využíváním zemního plynu má bohaté zkušenosti v průmyslu i domácnostech. Rozvětvená síť plynových potrubí může v budoucnu sloužit i pro přepravu vodíku přimíchaného do zemního plynu. Po technických úpravách by mohla plynová potrubí přepravovat i čistý vodík. S využitím čistého vodíku se počítá především v silniční, železniční i lodní dopravě a v chemickém a ocelářském průmyslu. Vzhledem k silné přítomnosti automobilek by se Slovensko mohlo stát i výrobcem palivových článků pro automobily.

Vodík je nevyhnutelný k tomu, aby Slovensko dokončilo úplnou dekarbonizaci ekonomiky. Vodík má výhody především při dlouhodobém skladování energie. České firmy by měly využít nabízené příležitosti v oblasti vývoje vodíkových technologií i jejich aplikace na Slovensku v různých sektorech.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bratislavě (Slovensko). Autor: Jaroslav Remeš, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Slovensko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme