Slovensko: Změny v placení odvodů na sociální a zdravotní pojištění u zaměstnavatele a OSVČ

Poslanci Národní rady Slovenské republiky schválili téměř jednohlasně další vládní návrhy zákonů předložené v souvislosti se zmírněním následků pandemie onemocnění covid-19 na ekonomiku. Jedná se o novely zákonů o sociálním a zdravotním pojištění a novelu Zákoníku práce. Účinnosti nabyly novely dne 6. dubna 2020.

Schválené novely zákonů o sociálním pojištění a zdravotním pojištění umožňují některým firmám se zaměstnanci a a osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) využít odklad plateb pojistného na sociální a zdravotní pojištění za březen 2020 až do 31. července 2020.

Povinné odvody pro OSVČ do Sociální pojišťovny tvoří nemocenské, důchodové a invalidní pojištění a příspěvek do rezervního fondu. Minimální odvod v roce 2020 činí 167,89 eur měsíčně. V případě zaměstnavatele se jedná o odvody za zaměstnance. Zaměstnavatel platí z hrubé mzdy zaměstnance 25,2 % na sociální pojištění. V případě odvodů na zdravotní pojištění platí OSVČ odvod ve výši 14 % z vyměřovacího základu (nejméně 70,91 eur měsíčně) a zaměstnavatel 10 % z hrubé mzdy zaměstnance.    

Odklad placení odvodů za březen 2020 se týká těch, kteří vykáží pokles čistého obratu nebo tržeb z podnikání za březen 2020 ve srovnání s březnem 2019 o více než o 40 %. V případě, že firma či OSVČ podnikají kratší dobu, porovnávají tržby za březen 2020 a únor 2020 nebo s průměrnými měsíčními tržbami za rok 2019. Možnost odkladu plateb pojistného má přispět k udržení zaměstnanosti a zabránit insolvenci firem.

Schválená novela Zákoníku práce umožňuje mj. firmám oznámit zaměstnanci čerpání dovolené namísto 14 dnů pouze 7 dnů předem. Při pozastavení výroby v podniku, kde neexistují odbory, může firma zaměstnancům vyplácet 80 % průměrné mzdy namísto předchozích 100 %. Novela uzákonila také institut práce z domova (tzv. home office), upravuje rozvrh pracovní doby a prodlužuje podporu v nezaměstnanosti. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bratislavě (Slovensko). Autor: Jaroslav Remeš, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Slovensko
• Témata: Koronavirus svět

Doporučujeme