Slovenský realitní trh jako příležitost pro české investory

Realitní trh na Slovensku je ve znamení nepřímé úměry. Zatímco intenzita výstavby nových bytů a domů již několik let klesá, poptávka po nemovitostech trvale roste. Stát proto podporuje zejména výstavbu nájemních bytů a připravuje nový stavební zákon.

Aktuálně na Slovensku probíhá podobně jako v Česku sčítání obyvatelstva. I když statistické výsledky zatím nejsou k dispozici, z každoročních dostupných statistik o demografickém vývoji na Slovensku vyplývá, že i když počet Slováků se výrazně nezvyšuje, hlad po nemovitostech neutichá a ceny některých nemovitostí rostou do astronomických výšek.

Vlastnictví bytu je na Slovensku vnímáno jako nezbytnost. Ze statistických údajů vyplývá, že Slováci jsou rekordmany v celkovém vlastnictví nemovitostí. V podnájmu zde bydlí pouze devět procent obyvatel. I po více než dvaceti letech považují mnozí za nejlepší byznys svého života odkoupení státních či družstevních bytů za symbolické ceny v 90. letech minulého století. Tím, že se v podstatě nájemné byty rozprodaly a výstavba nájemních bytů byla úplně zastavena, je v současnosti možnost získat bydlení od města či státu minimální téměř nulová.

Otázka nájemného bydlení byla nastolena na Slovensku po volbách v roce 2020. Výstavba nájemních státních bytů se stala klíčovým tématem jedné z vládních stran, která nájemné byty a jejich dostatek považuje za nástroj sociální politiky. Průměr EU představuje asi 480 bytů na tisíc obyvatel, po zohlednění vývoje demografie a aktivní bytové výstavby je tak vzhledem k unijnímu průměru celkový deficit bytů na Slovensku asi 220 tisíc bytů. Nejvíce chybí byty v hlavním městě Bratislavě, odhadem je to až 40 tisíc bytů.

Schválený vládní dokument Moderní a úspěšné Slovensko uvažuje o zavedení povinného podílu nájemních bytů v nových developerských projektech. U staveb, které žádají o povolení od roku 2022, by se podíl nájemních bytů na celkové bytové výstavbě měl pohybovat mezi pěti až deseti procenty. Po vzoru Rakouska má na Slovensku vzniknout centralizovaný stavební úřad, který by řešil pouze nájemní byty.

Letos v lednu byl v souvislosti s podporou výstavby státních nájemních bytů novelizován Státní fond rozvoje bydlení. Podle novely budou moci státní nájemní byty zajišťovat obce, samosprávné kraje, ale i právnické osoby. Prvotní plán počítal s roční výstavbou nájemních bytů v množství až 25 tisíc bytů ročně. Podle aktuálního odhadu resortu dopravy by na Slovensku mohlo ročně přibývat maximálně 1500 až 2000 nájemních bytů. Rozhodující nakonec bude, kolik a jaké možnosti výstavby se vygenerují a jak se k tomu postaví potenciální investoři.

Vedle státem podporované výstavby nájemních bytů je na Slovensku velkou investiční příležitostí i výstavba či rekonstrukce komerčních nemovitosti. Podobně jako v jiných zemích i na Slovensku lze z důvodu pandemie pozorovat zvyšující se míru neobsazenosti kancelářských budov. Jedním ze způsobů zvýšení jejich využitelnosti v době, kdy téměř polovina zaměstnanců například v Bratislavě pracuje již rok na home office, je jejich rekonstrukce na nájemní byty. Zvažuje se však možnost jejich úpravy na moderní, flexibilní kanceláře se skvělou infrastrukturou v souladu s projektem Plánu obnovy a odolnosti Slovenska.

Z oblasti průmyslového sektoru lze za významnou investiční příležitost považovat výstavbu logistických center pro skladování, lehkou výrobu a montáž. Logistické parky na Slovensku poptávají zejména asijští investoři.

Výrazný posun v realizaci projektů výstavby nájemních bytů má přinést nový stavební zákon, který by měl přispět ke zrychlení celého povolovacího řízení výstavby. Nový stavební zákon byl již projednán ve vládě a aktuálně je v připomínkovém řízení.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bratislavě (Slovensko). Autorka: Hildegarda Horská, ekonomický specialistka.

• Teritorium: Evropa | Slovensko | Zahraničí

Doporučujeme