Slovinské lesy hledají strategické partnery na zpracování dřeva

Společnost Slovinské státní lesy zveřejnila výzvu ke spolupráci strategických partnerů při vybudování několika regionálních center na zpracování dřeva. Termín pro odevzdání nezávazných nabídek je 31. leden 2022.

Státem vlastněná společnost Slovenski državni gozdovi (Slovinské státní lesy) plánuje vybudování alespoň čtyř dřevařských center v regionech Dolenjska, Štajerska, Notranjska a Koroška na základě předchozí studie proveditelnosti, která zhodnotí ekonomickou udržitelnost a návratnost potenciální investice.

Ilustrační fotografie | Foto: Shutterstock

Jednotlivá centra budou realizována prostřednictvím nově založené společnosti, resp. projektové společnosti, v níž budou Slovinské státní lesy ovládat menšinový podíl mezi 25 a 49 %, většinový podíl pak bude ve vlastnictví vybraného strategického partnera či konsorcia strategických partnerů.

Slovinské státní lesy obhospodařují více než 239 tisíc ha lesů, což je zhruba pětina všech lesů ve Slovinsku. Roční objem kácení ve státních lesích činil v loňském roce 1,14 milionu m3, zhruba poloviční podíl prodeje představovali domácí kupci na základě dlouhodobých smluv. Do nově vzniklé společnosti dodají Slovinské státní lesy s ohledem na vlastnický podíl 5000–20 000 m3 sušeného řeziva pro další zpracování ročně a kapitálový vklad v rozmezí 500 tisíc – 7,376 milionu EUR.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Hledání strategických partnerů bude probíhat ve dvou fázích. V první fázi shromáždí zadavatel koncepty obchodních plánů v podobě nezávazných nabídek s termínem odevzdání do 31. ledna 2022. Druhá fáze se pak bude odvíjet na základě výzvy k účasti vybraných kandidátů, kteří splní podmínky zadavatele. Termín pro odevzdání nabídek ve 2. fázi bude předběžně stanoven do konce března 2022.

Přednost získají kandidáti, kteří budou schopni zpracovat více než 5000 m3 řeziva ročně a jejichž výroba bude založená na zavádění nových, moderních technologií zpracování dřeva. Mezi favorizované výrobní programy patří zejména tyto: výrobky z lepeného lamelového dřeva, křížem lepené dřevo (panely), konstrukční prvky, dřevotřískové desky, překližky a dýhované desky. Celý text veřejné výzvy s podmínkami je k dispozici na stránkách společnosti.

Slovinsko je 3. nejzalesněnějším státem v Evropě, avšak potenciál dřevní suroviny zůstal dosud z velké části nevyužitý právě z důvodu chybějících moderních dřevozpracujících závodů. Značná část vytěžené kulatiny se tak zpravidla nezpracovaná prodává na veřejných dražbách a následně vyváží do zahraničí. Poté se vrací zpět do teritoria v podobě opracovaných výrobků s vyšší přidanou hodnotou a za vyšší cenu pro domácí odběratele.

Ilustrační fotografie

Dlouhodobým cílem státní společnosti je proto zpracovávat kvalitní surovinu lokálně a zachovat přidanou hodnotu na domácím trhu. Vybudování co nejdelšího domácího lesního a dřevozpracovatelského řetězce včetně propagace dřeva a dřevěných výrobků pak přispěje také k rozvoji venkova (zejména v hůře dostupných horských terénech), zachování a rozvoji odborných vzdělávacích a vědeckých kapacit a v neposlední řadě rovněž k vytvoření nových zelených pracovních míst.

Strategické partnerství se Slovinskými státními lesy je tak příležitostí nejen pro renomované české investory v oblasti dřevozpracujícího průmyslu a developery se zkušenostmi při zakládání velkokapacitních center na zpracování dřeva, ale také pro české společnosti, které se zabývají výrobou a dodávkami různých dřevařských technologií.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lublani (Slovinsko). Autorka: Dagmar Šober, ekonomicko-obchodní oddělení.

• Teritorium: Evropa | Slovinsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Dřevařský a dřevozpracující

Doporučujeme