Slovinsko získalo evropské prostředky na železniční projekty

Slovinsku se podařilo získat prostředky z Nástroje pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility, CEF) v celkové hodnotě přes 90 milionů EUR na modernizaci železniční infrastruktury.

Zástupci Evropské výkonné agentury pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA) a Ministerstva infrastruktury Slovinské republiky podepsali dohodu o přidělení dotací na dva železniční projekty, které byly v silné konkurenci vyhodnoceny jako kvalitně připravené, splňující podmínky pro přidělení finančních zdrojů a představující významný příspěvek k rozvoji Transevropské dopravní sítě TEN-T.

Ilustrační fotografie

Na projekt modernizace železniční infrastruktury na vlakovém nádraží Jesenice byly schváleny evropské prostředky ve výši 56,6 milionu EUR. Druhý projekt, který spočívá ve zrušení přejezdů pro cestující a modernizaci železniční infrastruktury ve stanicích Litija, Zagorje, Trbovlje, Laze, Šentjur, Ponikva a Rače, byl podpořen částkou 34 milionů EUR.

V případě prvního projektu budou prostředky alokovány na realizaci stavebních a dalších prací na modernizaci vlakového nádraží Jesenice. Jde zejména o úpravu přejezdů, podchodů, nástupišť, železniční konstrukci kolejiště (železniční spodek i svršek), modernizaci elektroinstalací, dopravní sítě, jakožto i další práce nutné k zajištění odpovídajících standardů železniční infrastruktury v rámci sítě TEN -T. Doba realizace projektu je od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2025.

Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

V rámci druhého projektu budou finanční prostředky přiděleny na realizaci stavebních a dalších prací na zrušení přejezdů pro cestující a modernizaci železniční infrastruktury na železničních stanicích Litija, Zagorje, Trbovlje, Laze, Šentjur, Ponikva a Rače. Budou upraveny podchody, nástupiště, železniční konstrukce kolejiště (železniční spodek i svršek) a modernizovány elektroinstalace a dopravní sítě a provedeny další práce nezbytné pro zajištění odpovídajících evropských standardů železniční infrastruktury. Doba realizace projektu je od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2026.

Zmíněné projekty budou příležitostí zejména pro stavební a inženýrské firmy v oblasti výstavby železniční infrastruktury či dodavatelé signalizačních, bezpečnostních a telekomunikačních technologií a dalšího vybavení železniční infrastruktury. Do projektů bude možné zapojit se v rámci veřejných výběrových řízení, které lze sledovat na portále veřejných zakázek eNaročanje a také na evropském portále TED.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lublani (Slovinsko). Autorka: Dagmar Šober, Ekonomicko-obchodní oddělení.

• Teritorium: Evropa | Slovinsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme