Služba zprostředkované identifikace nově na CzechPointech HK ČR

Kontaktní místa veřejné správy Hospodářské komory poskytují od ledna letošního roku novou službu. Jedná se o tzv. zprostředkovanou identifikaci. Na detaily této nové služby jsme se zeptali projektového manažera Hospodářské komory Tomáše Macnara.

Co si pod touto službou mohou klienti představit a co jim přináší?
Služba zprostředkované identifikace vychází ze zákona č. 253/2008 Sb., který řeší opatření zabraňující zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Pokud účastník obchodního vztahu musí prokázat svoji totožnost tzv. „tváří v tvář“ a přitom se k určitým obchodním jednáním nemůže dostavit osobně, tak právě v těchto případech lze s výhodou využít služby zprostředkované identifikace. Účelem této služby je tedy, za podmínek stanovených zákonem, jednoznačně identifikovat osoby obchodního vztahu a tím zamezit nelegálním tokům peněz, které by mohly pocházet z trestné činnosti prostřednictvím fiktivních osob či firem.

Kde klienti tuto službu využijí, resp. kdo ji vyžaduje?
Zprostředkovanou identifikaci mohou klienti využít při obchodních jednáních u tzv. povinných osob, tj. u osob, které musí za určitých podmínek klienta vždy jednoznačně ztotožnit, jsou to zejména banky, spořitelní a úvěrová družstva, finanční instituce jako například investiční společnosti, platební instituce, poskytovatelé leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžních půjček, pojišťovny, směnárny, kasina, obchodníci s nemovitostmi, některé právní profese, bazary a zastavárny a také jakýkoliv podnikatelský subjekt, pokud přijímá platbu v hotovosti v hodnotě nad 15 tisíc eur.

Co je k této službě potřeba a kdo oni může požádat?
Požádat o provedení zprostředkované identifikace může jakákoliv fyzická osoba, která se nemůže dostavit k jednání u povinné osoby osobně a jejíž identifikace má být provedena zprostředkovaně. O tuto službu může rovněž požádat i zmocněnec, který na základě plné moci zastupuje jinou fyzickou osobu, která je v roli účastníka obchodu. Žádost musí daná osoba podat na kontaktním místě osobně, zpravidla postačí ústně a vyřízena je na počkání.

Pro vyřízení podané žádosti musí žadatel předložit platný průkaz totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas), podle kterého je možné provést jednoznačné ztotožnění. K porovnání některých zjištěných údajů může být požadováno předložení dalších podpůrných dokladů (např. jiný průkaz totožnosti, rodný list, zaměstnanecký průkaz, potvrzení o pobytu). Součástí žádosti musí být vždy jasně a zcela konkrétně uveden účel, proč a pro koho žadatel identifikaci požaduje (např. založení účtu v bance, uzavření smlouvy o úvěru, leasingu, jiné obchodní smlouvy apod.).

Jakou podobu má vystavená listina?
Kontaktní místo sepíše o identifikaci listinu a připojí k ní kopie všech dokladů, z nichž identifikační údaje zjišťovalo. Tato listina po kompletním vyhotovení získá následně status veřejné listiny a jako taková může být přímo použita k prokázání identifikace jak u povinných osob v České republice, tak i v některých cizích státech, které mají s Českou republikou uzavřenou úmluvu o zrušení požadavků ověřování cizích veřejných listin.

Použití zprostředkované identifikace je tedy opravdu široké. Kolik tato služba stojí?
Vyhotovení veřejné listiny o zprostředkované identifikaci podléhá poplatku ve výši 200 Kč a poplatek je splatný při převzetí listiny.

Kde mohou klienti o tuto službu požádat?
O tuto novou službu a samozřejmě i o služby, jako je vydávání výpisů z registrů státu (např. výpisy z Rejstříku trestů, Obchodního rejstříku, Katastru nemovitostí, Živnostenského rejstříku či o úřední ověřování listin a podpisů), mohou klienti požádat na všech 48 Kontaktních místech veřejné správy Hospodářské komory České republiky ve všech krajích. Kompletní kontakty na jednotlivá místa jsou uvedeny na stránkách www.komora.cz/czechpoint.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Miroslav Diro.

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme