Služby – statistický přehled

Dokument obsahuje výčet tržních služeb dle Odvětvové klasifikace ekonomických činností a předkládá nejnovější čísla v Rychlých informacích, publikace, časové řady, analýzy a komentáře a metodiku vztahující se k odvětví tržních služeb.

Vývoj v roce 2020

V roce 2020 tržby ve službách očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně klesly o 11,9 %, bez očištění o 11,7 %. Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

Tržby v dopravě a skladování poklesly o 12,6 %, především díky vývoji v pozemní a potrubní dopravě (o 12,0 %) a ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (o 10,2 %). Výrazný pokles tržeb vykázala letecká doprava (o 69,1 %) a vodní doprava (o 38,9 %). Za celý rok 2020 se naopak zvýšily tržby poštovním a kurýrním činnostem (o 13,1 %);

ubytování, stravování a pohostinství tržby klesly o 40,1 %. Pokles tržeb byl zaznamenán v ubytování (o 55,9 %) i ve stravování a pohostinství (o 33,4 %);

Tržby informačních a komunikačních činností meziročně stagnovaly. V této sekci klesly tržby nejvíce tzv. filmovému a hudebnímu průmyslu (o 39,3 %). Nižší tržby zaznamenaly činnosti v oblasti informačních technologií (o 1,4 %), kam patří např. programování, správa počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT. Tržby se snížily také vydavatelským činnostem (o 0,5 %). Naopak vyšší tržby oproti předchozímu roku vykázala tvorba programů a vysílání (o 0,2 %) a telekomunikační činnosti (o 4,6 %). Nejvíce vzrostly tržby informačním činnostem (o 5,6 %), které vykázaly růst tržeb ve všech čtvrtletích roku 2020;

V činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 2,2 %. Pokles zaznamenaly realitní kanceláře a správa nemovitostí (o 3,9 %). Tržby v oblasti pronájmu nemovitostí klesly (o 1,7 %);

Profesní, vědecké a technické činnosti vykázaly pokles tržeb o 7,4 %. Nejvýrazněji klesly tržby tzv. ostatním profesním, vědeckým a technickým činnostem (o 10,5 %). Nižší tržby vykázaly také reklamní agentury a průzkum trhu (o 9,1 %), architektonické a inženýrské činnosti (o 8,7 %) a činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 6,9 %). Tržby za právní a účetnické činnosti se snížily o 1,0 %;

V administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně klesly o 26,3 %. V této sekci klesly tržby nejvíce cestovním agenturám (o 74,8 %) a agenturám práce (o 19,4 %). Nižší tržby zaznamenaly rovněž administrativní a kancelářské činnosti (o 13,7 %), činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 9,3 %) a činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 8,8 %). Tržby bezpečnostních a pátracích agentur meziročně klesly (o 3,8 %).

Pojmem tržní služby se označují činnosti, které jsou podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) zařazeny do následujících oddílů a které jsou poskytovány za účelem dosažení zisku:

 • Činnosti v oblasti nemovitostí (70)
 • Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní potřebu a pro domácnost (71)
 • Činnosti v oblasti výpočetní techniky (72)
 • Výzkum a vývoj (73)
 • Ostatní podnikatelské činnosti (74)
 • Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení (75)
 • Vzdělávání (80)
 • Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti (85)
 • Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné činnosti (90)
 • Činnosti odborových, profesních a podobných organizací j.n. (91)
 • Rekreační, kulturní a sportovní činnosti (92)
 • Ostatní činnosti (93) 

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Analýzy a statistiky
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme