Smart Akcelerator II je minulostí. Rozhýbal velké projekty, přispěl k rozvoji koncepce Chytřejší kraj

Projekt Smart Akcelerator Libereckého kraje s pořadovým číslem dva (SALK II) uzavřela na přelomu let 2022/23 Agentura regionálního rozvoje, načež plynule navázala jeho třetím pokračováním.

Za poslední tři roky se podařilo podpořit mnoho inovativních nápadů, rozhýbat velké projekty, oslovit žáky středních a studenty vysokých škol nebo uvést v život portál 1012plus o příkladech dobré praxe v regionu.

Ilustrační fotografie

Smart Akcelerator II nastartoval strategické projekty, ze kterých může benefitovat celý Liberecký kraj. Jsou jimi juniorní centrum excelence pro kybernetickou společnost, které bude poskytovat vzdělávání v IT bezpečnosti a Evropský digitální inovační hub, který otevře cestu k digitalizaci malým a středním podnikům a veřejné správě,“ říká Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova

SALK II také rozvíjel již fungující strategické projekty, které v letech minulých inicioval. Úzká spolupráce probíhala s Libereckým podnikatelským inkubátorem, ve kterém nacházejí pomocnou ruku začínající podnikatelé. Dostává se jim konzultací, nabídek spolupráce s odborníky, co-workingu nebo možnosti pronajmutí prostor v budově D Libereckého kraje.

Dalším s významných počinů je každoročně vypisovaný Regionální inovační program, který již podpořil desítky inovativních firem a těší se tak velké oblibě mezi podnikatelskou veřejností. S přípravou výzkumných a vědeckých projektů výrazně pomohl program Asistenční voucherů Libereckého kraje. I díky němu letos na výzkumném ústavu CXI TUL vznikne Národní centrum kompetence pro průmyslový 3D tisk polymerních materiálů, zaměří se na podporu ekologicky a energeticky účinnější výroby.

Krajský úřad Libereckého kraje | Liberecký kraj

Tým SALK II přispěl i k rozvoji koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj a pomohl naplnit její Akční plán. Zaměřil se na aktuální environmentální problematiku a do jejího řešení se mu podařilo zapojit žáky středních a studenty vysokých škol v regionu. Formou zapojení se stala 24hodin trvající soutěž Liberec Ideathon pořádaná v tandemu Agentury regionálního rozvoje a agentury CzechInvest.

Pro mladé uspořádal tým SALK II i druhou soutěž Business Talent. Tentokrát se ve spolupráci se science centrem iQLANDIA zaměřil na podporu technického vzdělávání a inovativního myšlení žáků Základních škol. „Náš region je tradiční baštou strojírenství a průmyslů na něj navázaných. O dobré nápady zde v historii nebyla nouze. Učit mladé lidi inovativnímu myšlení a probouzet v nich zájem o moderní technologie je pro nás zcela přirozenou cestou k prosperitě,” vysvětluje myšlenku soutěže Jiří Ulvr.

Posun nastal i v komunikaci témat vědy, výzkumu a inovací. Začátkem roku 2021 začal fungovat portál 1012plus, který veřejnost seznamuje s inspirativními příběhy z regionu. Dalším formátem, který prezentuje region v dobrém světle a který dosáhl obrovské obliby, je PechaKucha Night Liberec. V březnu 2023 se chystá její deváté pokračování. Z toho pět akcí nese punc spolupořadatelství SALK II nebo navazujícího SALK III.

Redakčně upravená tisková zpráva Libereckého kraje

• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme