Smart akcelerátor+ v Pardubickém kraji podpoří vzdělávání podnikatelů i vývoj nových technologií

V letech 2023 až 2026 pokračuje úspěšný projekt Smart akcelerátor Pardubického kraje. Přípravy na jeho zahájení jsou již v plném proudu. Co regionu tato iniciativa přinese? Podporu vědy, vzdělávání, start-upů, podnikání i regionálního rozvoje za téměř 60 milionů korun.

„Cílem Smart akcelerátoru+ je zvyšovat úroveň podnikání v našem regionu, přicházet s novými myšlenkami, postupy, propojovat lidi a instituce. Chystá se proto například aktivní podpora a vzdělávání podnikatelů, chceme firmám pomoci na trh dodávat nová řešení. Plánujeme výměnu zkušeností s Izraelem a Saskem. Naším cílem je také podpora ekonomicky ohrožených oblastí na Moravskotřebovsku a Českotřebovsku, kde je ukrytý velký potenciál pro jejich další rozvoj. Minulý rok jsme zahájili nutnou administrativu a letos již projekt chceme naplno spustit, podepisujeme smlouvy o partnerství a na zastupitelstvu jsme v úterý 18. dubna schválili celkový záměr,“ přibližuje cíle iniciativy radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Ilustrační fotografie

Smart akcelerátor+ s dovětkem Pardubický kraj inovativní navazuje na dva podobné projekty z minulých let. „Předcházející projekt pomohl u nás v kraji například s realizací výzkumných a vývojových projektů za 47 milionů korun, podpořil odborné a technické vzdělávání dětí a mládeže či nabídl podporu začínajícím podnikatelům. Pokud chceme inovovat, být konkurenceschopní a uspět v neustále se zrychlujícím a vyvíjejícím se světě, musíme k tomu vytvářet institucím, firmám i jednotlivcům podmínky. Pokračování projektu Smart akcelerátoru je právě cestou, která již v minulosti přinesla jasné výsledky. Všem příznivcům inovací, výzkumu, vývoje a chytrých řešení připomínám, že další informace najdou na webu Parádní kraj. Věřím, že Smart akcelerátor+ tuto oblast opět posune dále,“ dodal radní Valtr.

Celkové náklady Smart akcelerátoru+ za roky 2023-2026 mají dosáhnout výše 60 milionů korun. Až 50 milionů má pokrýt dotace, kterou chce Pardubický kraj získat z Operačního programu Jan Amos Komenský. Jeho cílem je podpora růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek obyvatel. Partnerem při realizaci projektu bude Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje.

Redakčně upravená tisková zpráva Pardubického kraje

Doporučujeme