Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Brazílií pomůže i novým českým investicím v Brazílii

Dne 9. 12. 2020 byla v brazilském Ministerstvu ekonomie podepsána bilaterální Smlouva o sociálním zabezpečení. Za Brazílii ji podepsal zvláštní náměstek Ministerstva ekonomie pro sociální zabezpečení Bruno Bianco Leal a za Českou republiku velvyslankyně Sandra Lang Linkensederová.

Díky této smlouvě bude nyní standardně fungovat sociální neboli důchodové zabezpečení pro Brazilce pracující v ČR a pro občany ČR, kteří pracují v Brazílii. Je to důležité pro více než 500 Čechů zaměstnaných v Brazílii a 1000 Brazilců, kteří pracují v ČR, ale rovněž pro budoucí větší investice českých firem v Brazílii, u kterých se předpokládá dlouhodobější zaměstnání vyslaných občanů ČR. Dohoda se vztahuje na všechny úrovně pracovních vztahů v obou zemích.

Dvoustranná Smlouva o sociálním zabezpečení se vztahuje zejména na dávky důchodového pojištění ve stáří, při invaliditě a pro pozůstalé. Dávky a nárok na jejich výplatu podle právních předpisů jednoho ze smluvních států, přiznané na základě dob pojištění nebo pomocí jejich sčítání, nesmí být kráceny nebo měněny, zastaveny či odňaty z důvodu, že příjemce bydlí na území druhého smluvního státu.

Na přípravě smlouvy se začalo pracovat před sedmi lety, ale intenzivní vyjednávání trvalo jen něco přes rok a zahrnovalo návštěvy odborníků v obou směrech, na jejichž zajišťování se podílelo Velvyslanectví České republiky v Brazílii.

Současně s výše uvedenou smlouvou bylo podepsáno rovněž Správní ujednání k provádění smlouvy, což urychlí její uvedené do praxe ihned po schválení Parlamenty obou zemí.

Zvláštní náměstek Ministerstva ekonomie pro sociální zabezpečení Bruno Bianco Leal během podpisu zdůraznil, že tento druh smlouvy o vzájemném sociálním zabezpečení má Brazílie pouze s 22 zeměmi světa, které považuje za nejvýznamnější ekonomické a politické partnery. Poukázal rovněž na význam nedávné důchodové reformy, která byla první ze zásadních reforem, které se nyní v Brazílii realizují, a přispěla k udržitelnosti míry deficitu věřených financí a k větší ekonomické stabilitě Brazílie.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Brasília (Brazílie). Autor: Ondřej Kašina, ekonomický rada.

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme