Smlouvy PPA jsou klíčem k udržitelné energetice. Přecházet na ně budou i české firmy

V době rostoucího zájmu o udržitelnost a přechodu na obnovitelné zdroje energie je důležité mít pevné a efektivní nástroje k financování a provozu těchto zdrojů.

Jedním z klíčových nástrojů v tomto prostoru jsou smlouvy typu Power Purchase Agreement (PPA), o které by se v rámci ESG povinností měly začít zajímat i velké české společnosti. Experti pražské advokátní kanceláře Dentons Lukáš Výmola a Štefan Potočňák popisují, co takové smlouvy představují pro výrobce energií i zákazníka.

Ilustrační obrázek

Power Purchase Agreement je dlouhodobá smlouva mezi výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů a jejím odběratelem. Výrobci garantuje předem dohodnutou cenu za elektřinu po určitou dobu, což mu umožňuje získat stabilní příjem a tím i financování pro svůj projekt. Pro odběratele zase PPA zajišťuje dlouhodobou jistotu dodávek „zelené“ elektřiny a často i konkurenceschopnou cenu. PPA kontrakty se většinou uzavírají na dobu 10 až 15 let.

Existují dva hlavní typy PPA. V rámci fyzické PPA výrobce dodává elektřinu odběrateli, přičemž podmnožinou tohoto typu PPA je On-Site PPA, kdy výrobce nainstaluje a provozuje zařízení, které vyrábí elektřinu, přímo na místě odběratele. Zákazník pak tuto energii odebírá dlouhodobě za dohodnutou cenu. Druhým typem je pak virtuální PPA.

„V tomto případě výrobce energii vyrobí u sebe a dodá ji do veřejné sítě odlišným odběratelům, zatímco zákazník odebírá elektřinu za tržní cenu od jiného dodavatele. Součástí tohoto typu PPA je nastavení obousměrné kompenzace ceny na sjednanou úroveň (Contract for Difference),“ vysvětluje Lukáš Výmola, counsel pražské kanceláře Dentons.

Výhody i nevýhody

Zcela klíčovou výhodou smluv PPA je jejich finanční předvídatelnost. Na nestabilním energetickém trhu, kde mohou ceny elektřiny prudce kolísat, nabízí PPA odběratelům možnost zafixovat cenu elektřiny, u které jim výrobce garantuje její původ. Pro výrobce zase tyto smlouvy představují zajištění odbytu. Díky dlouhodobým smlouvám mají výrobci jistotu v příjmech, což může být klíčové pro získání financování a spuštění nových energetických projektů.

Ilustrační fotografie

Na druhou stranu, nevýhodami mohou být nedostatečná kapacita distribučních soustav či v tuzemsku omezená dostupnost obnovitelných zdrojů energie. „V České republice je stále výroba energie z obnovitelných zdrojů daleko pod evropským průměrem, ale i díky dotacím se situace pomalu zlepšuje. Největší objem obnovitelné energie u nás pochází ze solárních elektráren, přičemž s ohledem na spotřební profil velké řady společností je mnohem vhodnější zahrnout do výrobního mixu více energie z větrných elektráren,“ vysvětluje Výmola. „Největším trhem s korporátními PPA dohodami jsou USA. V Evropě je pak dosavadním lídrem Španělsko, protože má pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů skvělé podmínky,“ dodává.

Změna čeká i české firmy

Oblíbenost PPA smluv v každém případě rok od roku roste. „Z výzkumu BloombergNEF vyplývá, že společnosti po celém světě nakoupily v roce 2021 prostřednictvím PPA rekordní množství čisté energie, celkem 31,1 gigawattů, což je téměř o 24 % více než v předchozím rekordním roce, kdy bylo nakoupeno 25,1 gigawattů,“ popisuje Štefan Potočňák, advokát pražské kanceláře Dentons.

Zatímco PPA se dříve využívaly v energetickém sektoru, nyní se stávají stále populárnějšími i v dalších sektorech ekonomiky, kde hrají klíčovou roli ve strategiích udržitelnosti firem (ESG).

„Ačkoliv podobné smlouvy u nás zatím nebývají příliš běžné, firmy se jim budou výhledově muset v rámci povinného ESG reportingu a souvisejících povinností naučit. Pro obchodní oddělení velkých podniků tak půjde o novinku, kterou budou muset uvést do praxe a budeme se s ní setkávat stále častěji,“ uvádí Potočňák.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti Dentons

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Energetika | Právo, právní služby

Doporučujeme