Snaha o řešení potravinové krize na Blízkém východě

Odjezd první nákladní lodi převážející 26 tis. tun kukuřice z ukrajinského přístavu Oděsa do Libanonu je velmi dobrou zprávou pro Blízký východ a zejména pro Libanon.

Libanon trpí potravinovou krizí způsobenou nejenom válečným konfliktem na Ukrajině, ale i krizí místního bankovního sektoru. Dnes je libanonské hospodářství na hraně klinické smrti.

Ilustrační fotografie

Aby bylo dosaženo zlepšení současné potravinové krize, je v prvé řadě potřeba garantovat nákladním lodím, které uvízly v ukrajinských černomořských přístavech, bezpečný průjezd Černým mořem.

V prvé řadě musí Rusko dlouhodobě dodržet svůj slib, že nebude útočit na obchodní lodě a jiná civilní plavidla a na černomořská přístavní zařízení. Vše záleží na tom, jak rychle bude průlomová dohoda, zprostředkovaná OSN a Tureckem, v příštích 120 dnech naplněna.

Co se týká zásob pšenice, je situace v Libanonu uspokojivá. V současné době je v Libanonu 12 obilných mlýnů, které mají zásoby pšenice pro zpracování na další cca dva měsíce. Celkové zásoby jsou odhadovány na min. 65–70 tis. tun pšenice uskladněné v jednotlivých mlýnech. Průměrná měsíční spotřeba mouky, zejména na výrobu tzv. arabského bílého chleba, je cca 27 tis. tun.

Světelný tunel nebo les ze skla. Česká svítidla září za mořem i v Arábii

Problémem Libanonu není jenom pšenice jako taková, ale hlavně nedostatečné zdroje elektrické energie. Mlýny jsou napojeny na soukromé firmy provozující diesel-generátory. Elektrický proud ze státem provozovaných elektráren je dodáván do sítě pouze dvě hodiny denně. Při vysokých cenách paliv je produkce mouky při závislosti na soukromých poskytovatelích elektrické energie cenově velmi nákladná, což je důvod, proč místní trh začíná zaplavovat mouka dovážená z Turecka.

Obchodníci využívají situace, kdy turecká vláda silně dotuje výrobu mouky v té podobě, že dovoz pšenice z Ruska a Ukrajiny je bez cla pro ty zpracovatele, kteří následně mouku exportují.

Obchodní aktivity, a to za každé situace, se Libanoncům nedají zapřít. Libanonští obchodníci využívají svých dlouholetých obchodních kontaktů, díky kterým se Libanon i přes současné hospodářské, finanční i politické problémy stále drží nad vodou.

Autor: Petr Sochor, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Potravinářský průmysl

Doporučujeme