Snaha o rozjezd spolupráce Akademie věd ČR a Ministerstva energetiky USA úspěšně završena

Dne 23. 10. 2019 podepsala předsedkyně Akademie věd ČR Implementační ujednání mezi AV ČR a americkým Ministerstvem energetiky. Jde o první dokument tohoto typu za bezmála 30 let platnosti různých verzí obecné mezivládní Dohody o vědecko-technické spolupráci obou zemí. Ve stejnou dobu byla uzavřena související projektová smlouva pro spolupráci v oblasti jaderné fúze, zejm. na tokamaku COMPASS Upgrade.Spolupráce Akademie věd ČR a Department of Energy je implementací Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci, která byla vloni prodloužena do roku 2028. „Dnes signovaný dokument nezavazuje Akademii ke konkrétním formám spolupráce, ale umožňuje relativně snadné dojednání dalších projektů mezi jednotlivými ústavy, tak jak se to dnes podařilo Ústavu fyziky plazmatu,“ říká předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová, která do USA odcestovala na celkem pětidenní návštěvu jako součást delegace předsedy Senátu Parlamentu České republiky.

Projektová smlouva uzavřená mezi americkým ministerstvem energetiky a Ústavem fyziky plazmatu AV ČR je klíčovou pro efektivní a intenzivnější spolupráci českých a amerických vědců v oblasti termonukleární fúze, případně fyziky plazmatu. „Jádro spolupráce bude spočívat v projektu nového tokamaku COMPASS Upgrade, o nějž projevili kolegové z USA velký zájem,“ zdůraznil Radomír Pánek, ředitel Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, který obě dnes podepsané smlouvy inicioval a předsedkyni Akademie věd do USA doprovodil. Společné prohlášení obou stran s více informacemi zveřejnilo také Ministerstvo energetiky na svém webu

Série jednání v USA se zúčastnil také místopředseda Akademie věd pro oblast věd o neživé přírodě, Jan Řídký. „Představili jsme zde výzkumnou činnost ústavů i programy Strategie AV 21 včetně aplikačních laboratoří. Enormní zájem mají naši američtí partneři zejména o spolupráci na projektech ELI nebo HiLASE, ale nejenom zde,“ potvrzuje.

Mezi dalšími představovanými byl např. Ústav přístrojové techniky nebo výzkumné centrum TopTec. Mezi nejzajímavější témata, která byla diskutována lze zařadit AI, resp. strojové učení, pro výzkumné aplikace nebo roli průmyslu participujících zemí na stavbách velkých mezinárodních výzkumných infrastruktur. Pro Českou republiku mohou obě témata představovat značný potenciál do budoucna.

Další zastávky zahrnovaly významné oborové společnosti, vládní National Science Foundation i prestižní FermiLab, nebo setkání s americkými investory. Společným jmenovatelem všech jednání byla snaha posouvat již rozpracované projekty nebo obrátit pozornost vybraných partnerů na silné obory české vědy.  Nezastupitelnou roli v prosazování společných aktivit hraje spolupráce Kanceláře AV ČR a ZÚ Washington. I pro nadcházející období připravujeme několik iniciativ, které se nebudou dotýkat pouze AV ČR, ale i dalších významných hráčů v českém výzkumném prostředí.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Washingtonu (Spojené státy americké). Autoři: Karolína Rachačová, Odbor mezinárodní spolupráce; Markéta Růžičková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR; Luděk Moravec, Velvyslanectví ČR.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme