Sněm HK ČR: Boj proti zrušení karenční lhůty či vyšší minimální mzdě

Hospodářská komora odmítá rušení karenční lhůty, které chce v případě vládního angažmá prosadit ČSSD. Zástupci komory nechtějí ani rychlé zvyšování minimální mzdy. Požadují naopak liberálnější a aktivnější přístup vlády k zaměstnávání cizinců.V pořadí už třicátý sněm Hospodářské komory, který se konal v Ostravě ve středu 16. května, se shodl na několika základních bodech. Komora, která sdružuje přes patnáct tisíc českých podnikatelských subjektů, vyzývá vládu a parlament, aby podnikatelům podaly pomocnou ruku.

Hospodářské komoře se nelíbí některé navrhované nebo již uskutečněné kroky současné i minulé vlády. Babišův kabinet naopak vyzývá k větší aktivitě a spolupráci s podnikatelskými svazy, či k tomu, aby nepodléhal tlaku odborů.

Hospodářská komora

  • Nesouhlasí s aktuálními návrhy na zrušení karenční lhůty, která se v praxi osvědčila jako efektivní nástroj proti zneužívání nemocenských dávek.
  • Vyzývá vládu, aby přestala zvyšovat minimální mzdu pod politickým tlakem odborů a některých politických stran a raději zavedla transparentní pravidla, jejichž uplatňování bude reagovat na faktický stav i očekávaný vývoj domácí ekonomiky.
  • Vyzývá vládu a parlament, aby přijaly opatření flexibilněji reagující na nedostatek pracovních sil, především větší liberalizaci zaměstnávání zahraničních pracovníků a aktivaci dlouhodobě nezaměstnaných.
  • Vyzývá kabinet, aby nepodlehl tlaku odborů a dalších a nevnucoval soukromému sektoru ve zdravotnictví i jinde systém odměňování platný ve veřejném sektoru.
  • Žádá vládu, aby investiční pobídky byly do budoucna poskytovány pouze jako mimořádný nástroj na projekty s vysokou přidanou hodnotou nebo na projekty řešící sociální a ekologické situace.


Ze sněmu dále vyplynulo, že v souvislosti s robotizací průmyslu a restrukturalizací české energetiky, bude komora usilovat o prosazení změn ve školství, které podle jejího názoru povedou k zajištění potřebného počtu kvalifikovaných pracovních sil.

Co je a koho zastupuje Hospodářská komora

Hospodářská komora České republiky je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry. Sdružuje přes 15 000 členů včetně největších a strategicky nejdůležitějších českých podniků a dále 112 profesních sdružení – svazů, asociací, unií, klastrů a řemeslných cechů, které zastupují další tisíce podnikatelů a obchodních společností. Podnikatelské subjekty začleněné v Hospodářské komoře tvoří více než 60 % HDP ČR. Za posledních pět let do HK ČR vstoupilo 2 300 nových živnostníků a firem.

 

• Témata: Konkurenceschopnost

Doporučujeme