Sněmovna schválila novelu notářského řádu, díky digitalizaci bude založení společnosti rychlejší a levnější

Sněmovna 4. června 2021 ve 3. čtení schválila novelu notářského řádu z pera poslankyně Moniky Červíčkové. Novela přichází s rozsáhlou digitalizací procesu zakládání a změn obchodních společností.

  • Už od září 2021 tak bude možné založit si společnost on-line, a to za pouhou hodinu a levněji než dnes. Součástí novely je rovněž nástroj pro možnost vyšší ochrany před krádežemi firem a zlepšení dostupnosti apostilace.

„Ze schválení novely mám velkou radost, protože nás míra digitalizace, kterou přináší, konečně přibližuje evropskému standardu. Chtěla bych poděkovat zástupcům Notářské komory, Ministerstva spravedlnosti i Ministerstva průmyslu a obchodu, kteří se mnou od počátku loňského roku na novele pracovali a pomohli s jejím prosazením,“ vysvětlila předkladatelka návrhu novely, poslankyně Monika Červíčková.

Podle poslankyně se v uplynulém roce ve znamení pandemie COVID-19 jen potvrdilo, jak potřebná vlastně digitalizace je. „Díky možnosti založení a změn všech typů obchodních společnosti on-line se nyní podnikání výrazně zjednoduší. Nejen, že se proces založení společnosti zkrátí díky digitalizaci až na hodinu, vedle úspory času nově podnikatelé ušetří i peníze. Se všemi právními úkony by náklady na založení společnosti on-line neměly přesáhnout 2 500 korun,“ dodává Červíčková.     

Novela zároveň vychází vstříc handicapovaným či starším občanům, pro které je cestování za notářem přece jen obtížnější. Nově se s ním budou moci spojit z pohodlí domova či kanceláře.

Založení společnosti rychle, levně a bezpečně

A jak by vlastně mělo založení společnosti on-line vypadat v praxi? Zatímco dosavadní způsob stále vyžaduje fyzickou přítomnost žadatele v notářské kanceláři, novela počítá s možností, že si notář potřebné údaje ověří u dotčených institucí (základní registry a informační systémy veřejné správy) a bez fyzické přítomnosti žadatele, se kterým vše vyřídí prostřednictvím zabezpečeného videopřenosu.

Posledním krokem je on-line zápis obchodní společnosti do obchodního rejstříku. Uvedený postup se navíc uplatní jak u zakládání společností s ručením omezeným, tak i všech ostatních typů obchodních společností. Notářský zápis vznikne za využití úředních průkazů vybavených čipem (podle evropské legislativy), elektronického podpisu, videokonference a NFC čtečky v mobilním telefonu.

„Postupná digitalizace procesů je v moderní společnosti naprosto nezbytná a znamená hlavně usnadnění života našich občanů. Proto jsme pro zakládání obchodních společností, kde je kladen velký důraz na spolehlivou identifikaci žadatele jako prevence před účelovým zakládáním subjektů, vytvořili vlastní zabezpečený online kanál. Díky němu budeme schopni takovým nekalým praktikám předcházet. Bezpečně, rychle a bez nutnosti fyzické návštěvy půjde založení s. r. o. u notáře vyřídit v rámci jedné hodiny,“ říká k novele notářského řádu prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

Strach z podvodných praktik je přitom v případě digitalizace zbytečný. Navrhovaný systém klade důraz na právní jistotu, bezpečnou identifikaci a eliminuje možnost použití pozměněných či padělaných dokladů totožnosti či zneužívání tzv. bílých koní jako majitelů účelově založených obchodních společností, které následně slouží k nelegální činnosti.

Ochrana proti krádežím obchodních společností i zlepšení dostupnosti apostil

Právě bezpečnost je ostatně jedním z leitmotivů novely. Ta jako nástroj proti krádeži celých obchodních společností, resp. převodu podílů v s. r. o. falšováním ověřovací doložky zavádí evidenci ověřených podpisů v elektronické podobě. Na speciální webové stránce tak bude podle jména a data narození uvedených v ověřovací doložce podpisu možné zjistit, zda je doložka pravá. Zvýší se tím nejen bezpečnost převodů ve společnostech, ale také v katastru nemovitostí.

Další změnou, s níž novela přichází, je zlepšení dostupnosti apostil. Dosud lze k notářské listině získat apostilu (doložku veřejných listin prokazující podpis a otisk razítka notáře na listině za účelem jejího použití v zahraničí) pouze v Praze na Ministerstvu spravedlnosti nebo od zprostředkovatele. Novela oproti tomu počítá s vydáváním apostil regionálními notářskými komorami, což opět usnadní život podnikatelské veřejnosti, která tyto služby využívá. Aby se stihli notáři na veškeré změny po technické stránce připravit, nabývá novela účinnosti 1. září tohoto roku.

Digitalizace zakládání obchodních společností (srovnání)

NÁLEŽITOSTNYNÍOd 1. 9. 2021POZNÁMKA
Notářský zápis –
zakladatelská listina
Osobní
přítomnost
Online přes videokonferenci,
elektronický podpis eIDAS
Notář zkontroluje zákonnost názvu, předmětu podnikání, bezúhonnosti jednatele, titulu k sídlu apod.
Čestné prohlášení
jednatele
Listina s ověřeným
podpisem
Online ověření el. podpisu jednatele notářemVýznam: svéprávnost, bezúhonnost, schopnost
a souhlas s funkcí jednatele.
Rejstřík trestů
jednatele
Online přes
Czech POINT
u notáře
Online přes Czech POINT u notářeNotářská komora ČR usiluje o přímý přístup do rejstříku trestů, jako mají soudy.
List vlastnictví sídlaOnline přes
Czech POINT
u notáře
Online přes Czech POINT u notářeVýznam: ověření vlastníka nemovitosti sídla,
který uděluje titul k jejímu užívání.
Právní titul
užívání sídla
Listina s ověřeným
podpisem
Online ověření el. podpisu vlastníka nemovitosti notářemVýznam: dohledání firem a také ochrana vlastníka nemovitosti před neoprávněným nahlášením sídla.
Žádost o živnostenské
oprávnění
Online přes
Portál občana
Online přes Portál občana, příp. přímo do RŽPPo implementaci možnost online ohlášení z OR (titul k sídlu zkoumá notář, nemusí tedy znova ŽÚ).
Výpis z živnostenského
rejstříku
Online přes
Czech POINT
u notáře
Online přes Czech POINT u notářePokud odpadne z důvodu online hlášení z OR, pak se posuneme v žebříčku Doing Business na lepší pozici.
Prohlášení správce
vkladu
Listinná podobaOnline přes
videokonferenci
Správce spravuje vklady mezi založením a registrací do OR; při online založení prakticky postrádá význam.
Potvrzení banky
o složení vkladu
Listinná podobaOdpadá 1. 1. 2021 po účinnosti novely ZOKPosun v žebříčku studie Doing Business v následujícím roce.
Zápis do obchodního
rejstříku
Online přes
zápis notářem
Online přes zápis
notářem
V budoucnu lze podnikatelům nabídnout možnost provést zároveň registraci k daním, ČSSZ apod. prostřednictvím notáře
Počet on-line procedur5 z 1010 z 10I při online založení garance zákonnosti a materiální publicity obchodního rejstříku, bez dopadu na stát.
Doba trvání založení1 den1 hodina

Redakčně upravená tisková zpráva Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme